Bài tập định giá trái phiếu có lời giải


Bài tập định giá trái phiếu có lời giải dành cho các bạn đang nghiên cứu về lĩnh vực trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư các hoạt động tài chính

Định giá là xác định giá trị kinh tế hay giá trị thực của tài sản, chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài tập định giá trái phiếu dưới đây

Bài tập định giá trái phiếu có lời giải

Cho 2 trái phiếu A và B

Trái phiếu phát hành ngày 1/1/2002, đáo hạn ngày 1/1/2012, các thông số khác như  bảng sau:

 

Trái phiếuA

Trái phiếuB

Mệnh giá

1000 USD

1000 USD

Lãi suất danh nghĩa

8,5%

8,5%

Phương thức trả gốc và lãi

Coupon

NKCĐ

Tỷ lệ lợi tức yêu cầu

8%

8,2%

Đầu năm 2007:

Một NĐT cho rằng với mức rủi ro cụ thể, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của các trái phiếu  như bảng. Lần lượt xác định giá trị hiện tại của trái phiếuA và B.

Trên thị trường, các trái phiếu được niêm yết giá như sau: trái phiếu A niêm yết  giá bằng 103% mệnh giá, B niêm yết giá bằng 62% mệnh giá. Tính tỷ lệ lợi tức  yêu cầu cho từng trái phiếu?

Dự báo lãi suất trong tương lai tăng lên 0.5%. Sự thay đổi của lãi suất ảnh hưởng  như thế nào tới giá của 2 trái phiếu trên?

Bài giải bài tập định giá trái phiếu trên

a. Thời gian còn lại đến khi đáo hạn: n = 5 năm; Kỳ hạn m=10 năm

Áp dụng công thức định giá coupon ta có: K = 8%

bài tập định giá trái phiếu có lời giải

Áp dụng công thức định giá trái phiếu niên kim cố định, ta có:  Trái phiếu B, K= 8.2%
bài tập định giá trái phiếu có lời giải
2. Sử dụng phương pháp nội suy 
Trái phiếu A: PV= 1030 USD 
k = 8% => PV = 1019.96 USD 
k = 7% => PV = 1061.50 USD
Sử dụng phương pháp nội suy ta có
bài tập định giá trái phiếu có lời giải
Tương tự với trái phiếu B: k=7.294%
c.Độ co giãn của giá trái phiếu theo lãi suất

bài tập định giá trái phiếu có lời giải

Biến động giá trái phiếu được tính theo công thức sau:
bài tập định giá trái phiếu có lời giải
Khi lãi suất trên thị trường tăng 0.5% thì giá trái phiếuA giảm 20.46 USD
bài tập định giá trái phiếu có lời giải

Khi lãi suất trên thị trường tăng 0.5% thì giá trái phiếu B giảm 8.26 USD

Trên là bài tập định giá trái phiếu có lời giải, để giải được bài tập này bạn cần tìm hiểu công thức định giá trái phiếu thông qua bài viết: Trái phiếu là gì

 

dịch vụ báo cáo tài chính