Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2023


Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2023 tổng hợp các nghiệp vụ c kế toán tài chính 1 2 3 để lập báo cáo tài chính dành cho sinh viên và các bạn mới bắt đầu học kế toán
Trong lĩnh vực kế toán tài chính, việc thực hành qua bài tập là một phần quan trọng để rèn luyện và nắm vững kiến thức. Đặc biệt, có lời giải chi tiết sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp.

bài tập kế toán tài chính có lời giải
Để hỗ trợ các bạn trong việc học tập và nắm vững kiến thức kế toán tài chính, tôi xin chia sẻ bài tập kế toán tài chính có lời giải cho năm 2023. Hy vọng rằng những bài tập này sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế và cải thiện kỹ năng kế toán của mình.

Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2023

Dưới đây là dạng bài tập kế toán tài chính tổng hợp của nhiều nghiệp vụ như sau

Tháng 04/2021 Doanh nghiệp A chuyên bán máy tính Dell và dịch vụ photo có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:      

1. Ông Nguyễn Văn Minh góp vốn kinh doanh bằng CK 1000tr.

Đặt in hóa đơn 1,1tr, thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu thu 01, VAT10%.

2. Tính thuế môn bài và nộp thuế môn bài năm 2021 là 2,5tr. Nộp bằng TGNH

3. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ TM 200tr.

4. Chi phí thiết lập web 5tr. VAT10% thanh toán bằng TM.

5. Chi tiếp khách 10tr, vat 10% thanh toán bằng TM.

6. Chi mua máy tính Dell nhập kho, số lượng 30 chiếc, đơn giá 20tr, vat 10%/1 chiếc, chưa thanh toán cho công ty Trần Anh

7. Chuyển khoản thanh toán cho công ty Trần Anh 50% số tiền hàng trên.

8. Công ty Minh Anh ứng trước tiền hàng theo GBC 10tr.

9. Giao hàng cho công ty Minh Anh, 2 chiếc máy Dell, giá bán là 25tr, VAT10%.

10. Ứng trước tiền mua hàng cho Điện máy xanh 40tr theo GBN.

11. Tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam mua VPP phục vụ kế toán in sổ 2tr bằng TM

12. Ứng trước lương cho bộ phận bán hàng 15tr bằng TM

13. Bán hàng cho công ty Nam Phương 15 chiếc máy tính, giá bán 22.500k/1 máy, vat 10%. Chưa thu tiền

14. Ngày 10/04/2021,Mua máy in phục vụ bộ phận kế toán 12tr, vat 10%. Phân bổ 12 tháng.Thanh toán bằng TM

15. Ngày 10/4/2021. Mua máy photo công nghiệp phục vụ dịch vụ 30tr, vat 10%. Khấu hao 5 năm

Khấu hao T4

16. Mua giấy in, mực in phục vụ dịch vụ nhập kho 60tr, vat 10%.thanh toán ck

17. Xuất kho giấy in, mực in phục vụ dịch vụ phô tô 20tr.

18. Mua máy photo 80tr, VAT 10%, thanh toán bằng CK. Khấu hao từ 05/04/2021. Khấu hao 5 năm

19. Mua máy đóng  về dung ngay đóng sổ phục vụ dịch vụ photo, ko qua kho trị giá 10tr, VAT 10%, thanh toán bằng TM. Phân bổ trong vòng 12 tháng.

20. Lương phải trả cho bộ phận bán hàng: 58tr, bộ phận quản lý 90tr, nhân công trực tiếp photo 60tr.

21. Tính Bảo hiểm phải nộp và khấu trừ theo quy định hiện hành

22. Tính Thuế TNCN phải nộp, biết rằng mỗi bộ phận có 2 nhân viên, có 1 người phụ thuộc

23. Nộp thuế tncn bằng ck.

          Kết chuyển chi phí NVL

          Kết chuyển chi phí SXC

          Kết chuyển chi phí nhân công

24. Doanh thu cung cấp dịch vụ photo lãi 30% so với giá thành chưa tính VAT, Vat10%. Thu bằng CK

25. Phí ngân hàng 22k

26. Lãi từ tài khoản ngân hàng 150k

27. Phí quản lý tài khoản NH 60k

28. Xác định lãi, lỗ?

Lời giải bài tập kế toán tài chính 1 2 3 có đáp án như sau

  Nợ  Số lượng   Tiền 
1. Ông Nguyễn Văn Minh góp vốn kinh doanh bằng CK 1000tr. 112 411               1.000.000.000  
Đặt in hóa đơn 1,1tr, thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu thu 01, VAT10%. 641 111                       1.000.000  
  1331 111                           100.000  
2. Tính thuế môn bài và nộp thuế môn bài năm 2021 là 2,5tr. Nộp bằng TGNH 642 33382                       2.500.000  
  33382 112                       2.500.000  
3. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ TM 200tr. 111 112                   200.000.000  
4. Chi phí thiết lập web 5tr. VAT10% thanh toán bằng TM. 6423 111                       5.000.000  
  1331 111                           500.000  
5. Chi tiếp khách 10tr, vat 10% thanh toán bằng TM. 6428 111                     10.000.000  
  1331 111                       1.000.000  
6. Chi mua máy tính Dell nhập kho, số lượng 30 chiếc, đơn giá 20tr, vat 10%/1 chiếc, chưa thanh toán cho công ty Trần Anh 156 331            30                   600.000.000  
  1331 331                     60.000.000  
7. Chuyển khoản thanh toán cho công ty Trần Anh 50% số tiền hàng trên. 331 112                   330.000.000  
8. Công ty Minh Anh ứng trước tiền hàng theo GBC 10tr.  112 131                     10.000.000  
9. Giao hàng cho công ty Minh Anh, 2 chiếc máy Dell, giá bán là 25tr, VAT10%. 131 511                     50.000.000  
  131 3331                       5.000.000  
  632 156              2                     40.000.000  
10. Ứng trước tiền mua hàng cho Điện máy xanh 40tr theo GBN. 331 112                     40.000.000  
11. Tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam mua VPP phục vụ kế toán in sổ 2tr bằng TM 141 111                       2.000.000  
  6423 141                       2.000.000  
12. Ứng trước lương cho bộ phận bán hàng 15tr bằng TM 334 111                     15.000.000  
13. Bán hàng cho công ty Nam Phương 15 chiếc máy tính, giá bán 22.500k/1 máy, vat 10%. Chưa thu tiền 131 511                   337.500.000  
  131 3331                     33.750.000  
  632 156            15                   300.000.000  
14. Ngày 10/04/2021,Mua máy in phục vụ bộ phận kế toán 12tr, vat 10%. Phân bổ 12 tháng.Thanh toán bằng TM 242 111                     12.000.000  
  1331 111                       1.200.000  
  642 242                       1.000.000  
15. Ngày 10/4/2021. Mua máy photo công nghiệp phục vụ dịch vụ 30tr, vat 10%. Khấu hao 5 năm 211 331                     30.000.000  
  1331 331                       3.000.000  
Khấu hao T4 627 214                           350.000  
16. Mua giấy in, mực in phục vụ dịch vụ nhập kho 60tr, vat 10%.thanh toán ck 152 112                     60.000.000  
  1331 112                       6.000.000  
17. Xuất kho giấy in, mực in phục vụ dịch vụ phô tô 20tr.  621 152                     20.000.000  
18. Mua máy photo 80tr, VAT 10%, thanh toán bằng CK. Khấu hao từ 05/04/2021. Khấu hao 5 năm 211 112                     80.000.000  
  1331 112                       8.000.000  
  627 214                       1.155.556  
19. Mua máy đóng  về dung ngay đóng sổ phục vụ dịch vụ photo, ko qua kho trị giá 10tr, VAT 10%, thanh toán bằng TM. Phân bổ trong vòng 12 tháng. 242 111                     10.000.000  
  1331 111                       1.000.000  
  627 242                           833.333  
20. Lương phải trả cho bộ phận bán hàng: 58tr, bộ phận quản lý 90tr, nhân công trực tiếp photo 60tr.  641 334                     58.000.000  
  642 334                     90.000.000  
  622 334                     60.000.000  
  641 338                     12.470.000  
21. Tính Bảo hiểm phải nộp và khấu trừ theo quy định hiện hành 642 338                     19.350.000  
  622 338                     12.900.000  
  334 338                       6.090.000  
  334 338                       9.450.000  
  334 338                       6.300.000  
         
22. Tính Thuế TNCN phải nộp, biết rằng mỗi bộ phận có 2 nhân viên, có 1 người phụ thuộc 334 3335                       2.326.500  
  334 3335                       7.530.000  
  334 3335                       1.935.000  
         
         
23. Nộp thuế tncn bằng ck. 3335 112                     11.791.500  
Kết chuyển chi phí NVL 154 621                     20.000.000  
Kết chuyển chi phí SXC 154 627                       2.338.889  
Kết chuyển chi phí nhân công 154 622                     60.000.000  
24. Doanh thu cung cấp dịch vụ photo lãi 30% so với giá thành chưa tính VAT, Vat10%. Thu bằng CK 112 511                   107.040.556  
  112 3331                     10.704.056  
  632 154                     82.338.889  
25. Phí ngân hàng 22k 642 112                             22.000  
26. Lãi từ tài khoản ngân hàng 150k 112 515                           150.000  
27. Phí quản lý tài khoản NH 60k 642 112                             60.000  
         

Lưu ý rằng bài tập kế toán tài chính thường yêu cầu sự hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc kế toán, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã có kiến thức cơ bản về kế toán trước khi thực hiện bài tập. 
Trên là các dạng bài tập kế toán tài chính có lời giải mới nhất năm 2022, ngoài ra còn có các dạng bài tập chuyên sâu từng nghiệp vụ dành cho các bạn tự học kế toán online tại nhà như:

Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập kế toán vốn bằng tiền

Bài tập kế toán tài sản cố định

Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

dịch vụ báo cáo tài chính