Bài tập thuế thu nhập cá nhân có lời giải năm 2023


4 Dạng bài tập thuế thu nhập cá nhân có lời giải chi tiết năm 2023 dành cho sinh viên, người đi làm ôn luyện về thuế TNCN

bài tập thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Khi làm bài tập thuế thu nhập cá nhân bạn cần nắm vững Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân, nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế TNCN

Để áp dụng giải bài tập thuế thu nhập cá nhân tốt cần lưu ý

Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế tác động trực tiếp đến thu nhập của mọi cá nhân trong nền kinh tế. Việc áp dụng sắc thuế này không chỉ được các cá nhân quan tâm mà cả các chủ thể trả thu nhập cũng phải lưu ý. Khi làm bài tập thuế thu nhập cá nhân hoặc nghiên cứu về thuế thu nhập cá nhân cần chú ý các vấn đề sau:

- Chủ thể nộp thuế không chỉ là các cá nhân có thu nhập chịu thuế mà còn cả các cơ sở trả thu nhập;

- Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có cách tính thuế đối với mỗi loại thu nhập chịu thuế là khác nhau;

- Chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi xác định thu nhập chịu thuế mới được trừ khoản giảm trừ gia cảnh;

- Ngoại trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ sản xuất kinh doanh được kê khai, tạm nộp theo tháng và quyết toán theo năm, các khoản thu nhập khác kê khai, nộp theo từng lần phát sinh.

Các dạng bài tập thuế thu nhập cá nhân có lời giải năm 2023

Dạng bài tập tính thuế thu nhập cá nhân

Bài 1

Ông Nguyễn Văn An (quốc tịch Việt Nam), đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội làm việc trong một doanh nghiệp liên doanh có thu nhập trong năm tính thuế như sau:

Tiền công thực nhận sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc: 480 triệu đồng.; Tiền thưởng tính theo năng suất lao động: 50 triệu đồng.; Phụ cấp độc hại: 20 triệu đồng.; Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (kèm theo chứng nhận sáng chế): 15 triệu đồng.

Tiền cho thuê mặt bằng sản xuất là 300 trđ.

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông An phải nộp trong năm. Biết rằng ông đăng ký giảm trừ cho hai con dưới 18 tuổi.

Đáp án:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương:

Thu nhập chịu thuế:  480 + 50 = 530 triệu đồng.

Các khoản giảm trừ: 11tr x 12 + 4,4tr x 2 x 12= 237,6 triệu đồng

Thu nhập tính thuế:  530 – 237,6 = 292,4 triệu đồng /năm thuộc bậc 4

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương:  

Bậc 1= 60 x 5% = 3tr

Bậc 2 = (120-60) x 10% = 6tr

Bậc 3 =  (216 -120) x 15% = 96 x 15%= 14,4tr

Bậc 4 = (292,4 – 216) x 20% = 15,28tr

Số Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương của công Nguyễn Văn An = 38,68tr

Thuế TNCN đối với thu nhập từ cho mặt bằng sản xuất: 300 × 5% = 15 triệu đồng. Tổng thuế TNCN phải nộp: 38,68 + 15 = 53,68 triệu đồng.

Bài 2:

Bà Hoa có hộ khẩu thường trú tại hà Nội trong năm tính thuế có tài liệu sau: Trúng thưởng xổ số một lần với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

Nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ một mảnh đất với giá trị là 600 triệu đồng. Do không có nhu cầu sử dụng nên bà đã chuyển nhượng lại mảnh đất trên với giá là 800 triệu đồng. Bà Hoa hiện đã đứng tên sở hữu mảnh đất mà gia đình đang ở.

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN bà Hoa phải nộp trong năm biết thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%; đối với chuyển nhượng bất động sản là 2%. Bà Hoa không có khoản thu nhập nào khác phát sinh trong năm.

Đáp án:

Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: (30 – 10) × 10% = 2 triệu đồng.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: 800 × 2% = 16 triệu đồng.

Bài 3:

Một chuyên gia Hàn Quốc sang công tác tại Việt Nam theo hợp đồng từ ngày 01/4/2017 đến 31/7/2017. Tổng số các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương: 20.000 USD.

- Thu nhập từ chuyển giao bí quyết kỹ thuật: 40.000 USD.

- Trúng thưởng số xố một lần với giá trị giải thưởng: 20 triệu đồng.

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN chuyên gia Hàn Quốc phải nộp tại Việt Nam biết thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương là 20%; thu nhập từ chuyển bản quyền 5%; Thu nhập từ trúng thưởng là 10%.

Đáp án

Tỷ giá ngoại tệ tính thuế 1 USD = 22.000 VNĐ.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương: 20.000 × 22.000 × 20% = 88 triệu đồng.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền:

(40.000 × 22.000 - 10.000.000) × 5% = 43,5 triệu đồng.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: (20 – 10) × 10% = 1 triệu đồng. Tổng thuế TNCN chuyên gia Hàn Quốc phải nộp tại Việt Nam:

88 + 43,5 + 1 = 132,5 triệu đồng.

Bài 4:

Ông Hoàng có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng trong năm tính thuế có tài liệu sau: Thu nhập từ tiền lương sau khi trừ các khoản bảo hiểm: 540 triệu đồng.

Tiền thưởng nhận được trong năm: 60 triệu đồng.

Tiền bồi thường tai nạn lao động được công ty bảo hiểm chi trả: 30 triệu đ. Thu nhập từ nhận quà tặng là một bộ gậy đánh gold trị giá 200 triệu đồng.

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông Hoàng phải nộp trong năm. Biết ông đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 mẹ già không có lương hưu, 1 người vợ 40 tuổi ở nhà nội trợ và 2 con dưới 18 tuổi. Trong năm ông ủng hộ quĩ khuyến học của tỉnh 30 triệu đồng; ủng hộ quĩ Vì người nghèo: 50 triệu đồng.

Đáp án

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương:

Thu nhập chịu thuế: 540 + 60 = 600 triệu đồng.

Các khoản giảm trừ: 136 + 3 × 12 × 4,4 + 30 + 50 = 374,4 triệu đồng. Thu nhập tính thuế: 600 – 317,6 = 282,4 triệu đồng.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương:

60 × 5% + 60 × 10% + 96 × 15% + (225,6 – 216) × 20% = 36,68 triệu đồng.

Thu nhập từ quà tặng là bộ gậy đánh gold không phải nộp thuế TNCN.

Bài 5:

Một chuyên gia Nhật Bản sang công tác tại Việt Nam theo hợp đồng từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 31/10/2017 có các khoản thu nhập sau:

Tiền lương thực nhận: 25.000 USD.

Trong thời gian ở Việt Nam chuyên gia có tham gia tư vấn về tài chính cho một công ty tại Hà Nội với phí tư vấn nhận được là 10.000 USD.

Thu nhập từ trúng thưởng số xố tại Việt Nam với giá trị giải thưởng 1 lần là 50 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế TNCN chuyên gia phải nộp tại Việt Nam biết thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương là 20%; đối với thu nhạp kinh doanh dịch vụ là 5%; từ trúng thưởng sổ xố là 10%. Tỷ giá ngoại tệ 1 USD = 22.000 VNĐ.

Bài làm

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương: 25.000 × 22.000 × 20% = 110 triệu đồng. Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh: 10.000 × 22.000 × 5% = 11 triệu đồng. Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: (50 – 10) × 10% = 4 triệu đồng.

Tổng thuế TNCN phải nộp: 110 + 11 + 4 = 125 triệu đồng.

 

Dạng bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân

1. Quy định về việc giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập từ:

A.tiền lương tiền công.

B.chuyển nhượng chứng khoán.

C.chuyển nhượng bất động sản.

D.chuyển nhượng vốn.

2. Mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân là:

A.5,6 triệu đồng/người.

B.11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/ tháng cho mỗi người phụ thuộc.

C.5 triệu đồng /tháng cho bản thân người nộp thuế.

D.1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

3. Cá nhân không cư trú tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế cho phần thu nhập phát sinh

A.trong lãnh thổ Việt Nam.

B.ngoài lãnh thổ Việt Nam.

C.cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

D.vượt trên 5 triệu đồng/tháng.

4. Khoản đóng góp nào sau đây KHÔNG được coi là khoản giảm trừ khi xác định thu  nhập tính thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công?

A.Đóng góp bảo hiểm xã hội.

B.Đóng góp bảo hiểm y tế.

C.Đóng góp bảo hiểm thất nghiệp.

D.Đóng góp xây dựng đường làng.

5. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là:

A.toàn bộ tiền trúng thưởng.

B.số tiền trúng thưởng vượt trên 5 triệu đồng/lần.

C.số tiền trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng/lần.

D.số tiền trúng thưởng vượt trên 15 triệu đồng/lần.

Đáp án:

1.Đáp án đúng là: A. tiền lương tiền công.

2.Đáp á đúng là: B. 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/ tháng cho mỗi người phụ thuộc.

3.Đáp án đúng là: A. trong lãnh thổ Việt Nam.

4.Đáp án đúng là: D. Đóng góp xây dựng đường làng.

5.Đáp án đúng là: C. số tiền trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng/lần.

 

Dạng bài tập hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân:

1.Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ là các cá nhân có thu nhập cao trong xã hội.

2.Thuế thu nhập cá nhân có tính lũy tiến so với thu nhập.

3.Cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng điều chỉnh của thuế thu nhập cá nhân.

4.Cá nhân có thu nhập từ tiền lương được tính giảm trừ gia cảnh sẽ không hạn chế số người phụ thuộc.

5. Người nước ngoài có thời gian hiện diện tại Việt Nam < 183 ngày phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đáp án

1.Đáp án đúng là: Sai.

Vì: Đối tượng nộp thuế bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

2.Đáp án đúng là. Đúng.

Vì: Những người có thu nhập càng cao thì tỷ lệ điều tiết về thuế so với thu nhập càng cao.

3.Đáp án đúng là: Sai.

Vì: Thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh đối với cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế, bao gồm cả thu nhập từ kinh doanh.

4.Đáp án đúng là: Đúng.

Vì: Người phụ thuộc cần có đủ hồ sơ chứng minh và không hạn chế số lượng.

5.Đáp án đúng là: Sai.

Vì: Đây là đối tượng không cư trú và chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

 

Dạng bài tập thuế thu nhập cá nhân tự luận

1. Thế nào là cá nhân cư trú. Sự khác biệt cơ bản trong cách xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

2. Người phụ thuộc muốn được giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế TNCN phải thoả mãn điều kiện gì? Người phụ thuộc được giảm trừ bao gồm các đối tượng nào?

3. Cách xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ quà tặng của cá nhân cư trú.

4. Cách xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú.

5. Cách xác định thuế TNCN của cá nhân không cư trú đối với thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ bản quyền.

Để giải đưọc các dạng bài tập thuế thu nhập trên các đang nghiên cứu học kế toán thực hành có thể xem thêm tại: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

dịch vụ báo cáo tài chính