​Bán Hàng Trên TikTok Shop Có Đăng Ký Kinh Doanh Không


Trong thời đại số hóa phát triển mạnh mẽ, nền kinh doanh trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Cùng với sự ra đời của nhiều nền tảng mạng xã hội và ứng dụng thương mại điện tử, việc bán hàng trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Một trong những nền tảng phát triển nhanh chóng và thu hút sự chú ý của cộng đồng kinh doanh là TikTok Shop. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi phổ biến mà người kinh doanh thường đặt ra là: "Bán hàng trên TikTok Shop có đăng ký kinh doanh không?".
​Bán Hàng Trên TikTok Shop Có Đăng Ký Kinh Doanh Không

Bán Hàng Trên TikTok Shop Có Đăng Ký Kinh Doanh Không

Để xác định xem bán hàng trên TikTok có đòi hỏi việc đăng ký kinh doanh hay không, chúng ta cần tìm hiểu về các yêu cầu giấy tờ cần cung cấp khi tạo tài khoản bán hàng trên TikTok Shop và quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký kinh doanh. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các loại hình kinh doanh trên nền tảng TikTok Shop và các giấy tờ cần thiết:
1. Cá Nhân (1):
Loại hình kinh doanh: Cá nhân.
Thông tin cần cung cấp cho TikTok: Bạn cần cung cấp giấy tờ cá nhân như Chứng Minh Nhân Dân (CMND), Thẻ Căn Cước Công Dân (CCCD), hoặc hộ chiếu của người đăng ký.
2. Hộ Kinh Doanh:
Loại hình kinh doanh: Hộ kinh doanh.
Thông tin cần cung cấp cho TikTok: Bạn cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cùng với mã số thuế hộ kinh doanh (HKD).
3. Doanh Nghiệp:
Loại hình kinh doanh: Doanh nghiệp.
Thông tin cần cung cấp cho TikTok: Đối tượng đăng ký phải là công dân Việt Nam và cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng với mã số thuế công ty.
Quy định về Đăng Ký Kinh Doanh:
 Căn cứ vào Nghị định 39/2007/NĐ-CP, các cá nhân hoạt động thương mại không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định (như buôn bán vặt, bán hàng rong) không cần phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký kinh doanh, điều này có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch kinh doanh một cách hợp pháp và bảo vệ tính pháp lý của hoạt động kinh doanh của mình.

Bán hàng trên TikTok có phải đóng thuế không

Khi kinh doanh và bán hàng trên TikTok Shop, có nghĩa vụ đóng thuế là một phần quan trọng của quá trình kinh doanh. Dưới đây là chi tiết về hình thức và nguyên tắc đóng thuế khi kinh doanh trên TikTok Shop:
1. Hình thức đóng thuế khi kinh doanh trên TikTok Shop:
Cơ quan chủ quản của TikTok đã đăng ký thuế tại Việt Nam và đưa ra các hình thức đóng thuế sau đây:
Trường hợp 1: Người bán chưa đăng ký thuế tại Việt Nam:
Trong trường hợp bạn là người bán và chưa đăng ký mã số thuế tại Việt Nam, TikTok sẽ tự động thu 5% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ các giao dịch trên nền tảng TikTok Shop của bạn. Sau đó, TikTok sẽ nộp số tiền thuế này cho Tổng cục Thuế Việt Nam.
Trường hợp 2: Người bán đã đăng ký thuế tại Việt Nam:
Trong trường hợp bạn đã đăng ký mã số thuế tại Việt Nam, bạn cung cấp mã số thuế này cho TikTok Shop. Sau khi mã số thuế được xác thực, TikTok sẽ không thu bất kỳ khoản thuế nào từ các giao dịch tại Việt Nam trên nền tảng này. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai và nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế.
Lưu ý quan trọng:
Sau khi bạn cung cấp thông tin mã số thuế, TikTok sẽ kiểm tra và xác thực mã số thuế này, thường mất khoảng 24 giờ. Trong thời gian này, nếu bạn tiến hành giao dịch, TikTok vẫn sẽ thu 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN từ các giao dịch đó. Khoản thuế này sẽ không được hoàn lại, trừ khi bạn yêu cầu hoàn lại tất cả số tiền đã thanh toán trước theo điều khoản thanh toán của TikTok.
2. Quy định về các khoản thuế phải nộp khi bán hàng trên TikTok Shop
2.1 Đối với cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên TikTok Shop:
 Cá nhân hoặc hộ kinh doanh có tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng sẽ phải đóng các khoản thuế sau:
- Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN): Thuế này được tính dựa trên doanh thu tính thuế TNCN, với tỷ lệ thuế GTGT là 0,5% và tỷ lệ thuế TNCN là 1%. Doanh thu tính thuế TNCN bao gồm tiền cung ứng dịch vụ, hoa hồng, công, và tiền bán hàng phát sinh trong kỳ thuế.
- Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT): Được tính dựa trên doanh thu tính thuế GTGT, với tỷ lệ thuế GTGT là 1%. Doanh thu tính thuế GTGT bao gồm thuế của toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ, tiền hoa hồng, tiền công, và tiền bán hàng phát sinh trong kỳ thuế.
- Lệ phí môn bài: Lệ phí môn bài được xác định dựa trên doanh thu hàng năm và được tính như sau:
300,000 đồng/năm nếu tổng doanh thu từ bán hàng trong năm từ 100 - 300 triệu đồng.
500,000 đồng/năm nếu tổng doanh thu từ bán hàng trong năm từ 300 - 500 triệu đồng.
1,000,000 đồng/năm nếu tổng doanh thu từ bán hàng trong năm nhiều hơn 500 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu bạn là cá nhân hoặc hộ kinh doanh và đang hoạt động kinh doanh lần đầu, bạn sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.
2.2 Đối với doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop:
Ngoài các khoản thuế và lệ phí nêu trên, doanh nghiệp cần đóng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN). Cách tính thuế TNDN phụ thuộc vào thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tỷ lệ thuế TNDN thông thường là 20%.
- Thuế GTGT:
Nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, sẽ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Nếu doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng, sẽ áp dụng phương pháp nộp thuế GTGT trực tiếp.
Công thức chi tiết để tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Dưới đây, tôi sẽ giải thích cụ thể về cách tính thuế GTGT theo hai phương pháp này:
*) Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT đầu ra là số tiền thuế GTGT bạn phải tính từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây là số tiền thuế GTGT mà bạn thu được từ khách hàng khi họ mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của bạn.
Thuế GTGT đầu vào là số tiền thuế GTGT mà bạn đã trả cho các nguồn cung cấp, ví dụ như các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sử dụng trong kinh doanh. Đây là số tiền thuế GTGT bạn đã phải trả khi mua các sản phẩm hoặc dịch vụ này.
+ Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Có hai cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Tính trực tiếp trên GTGT= Số thuế GTGT phải nộp = 10% x Giá trị gia tăng
Giá trị gia tăng được tính bằng cách lấy giá hàng hóa bán ra (sản phẩm hoặc dịch vụ bạn bán) trừ đi giá hàng hóa mua vào (sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mua từ nguồn cung cấp).
+ Tính trực tiếp trên doanh thu:
Số thuế GTGT phải nộp = Thuế suất thuế GTGT x Giá hàng hóa bán ra
Thuế suất thuế GTGT là tỷ lệ thuế GTGT được áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong ví dụ của bạn, thuế suất này là 1%.
Giá hàng hóa bán ra là tổng số tiền bạn thu từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- Thuế TNCN:
Đối với doanh nghiệp, thuế TNCN được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm việc cho doanh nghiệp.
chi tiết về cách tính thuế TNCN trong cả hai trường hợp:
+ Đối với NLĐ là cá nhân cư trú:
 Doanh nghiệp tính thuế TNCN cho NLĐ là cá nhân cư trú bằng cách sử dụng công thức sau:
Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thu nhập tính thuế là số tiền thu nhập NLĐ từ công việc làm và các nguồn thu khác sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ và các khoản được miễn thuế. Các khoản giảm trừ và các khoản được miễn thuế được quy định bởi pháp luật thuế TNCN.
Thuế suất là tỷ lệ thuế TNCN được áp dụng trên thu nhập tính thuế. Tỷ lệ thuế này thường được quy định bởi pháp luật thuế TNCN và có thể thay đổi theo mức thu nhập của NLĐ.
+ Đối với NLĐ là cá nhân không cư trú:
Doanh nghiệp tính thuế TNCN cho NLĐ không thuộc cá nhân cư trú theo công thức sau:
Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20% Thuế suất
Thuế suất cho NLĐ không cư trú là 20%, nghĩa là mức thuế TNCN được tính là 20% của thu nhập tính thuế của NLĐ.
- Thuế TNDN:
Đây là thuế được tính dựa trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi trừ các chi phí hợp lý.
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế được doanh nghiệp nộp dựa trên lợi nhuận cuối cùng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Dưới đây là công thức chi tiết để tính thuế TNDN:
Thuế TNDN phải nộp = Thuế suất thuế TNDN x (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập lũy khoa học & công nghệ (nếu có))
Thuế suất thuế TNDN: Đây là tỷ lệ thuế TNDN áp dụng trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp. Thường thì, thuế suất thông thường là 20%, nhưng cũng có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật thuế.
Thu nhập tính thuế: Đây là số tiền thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, được tính như sau:
 Thu nhập chịu thuế: Số tiền thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản chi phí được công nhận theo quy định của pháp luật thuế, và cộng thêm các khoản thu nhập khác mà doanh nghiệp có được.
Phần trích lập lũy khoa học & công nghệ (nếu có): Đây là số tiền mà doanh nghiệp đã phân bổ để đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ. Nếu doanh nghiệp có chi tiêu cho mục đích này, nó có thể được trừ đi từ thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNDN.
- Về lệ phí môn bài:
Lệ phí môn bài là một khoản thuế hàng năm được xác định dựa trên vốn điều lệ của công ty. Dưới đây là cách tính lệ phí môn bài cho doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop:
Mức thuế môn bài cần nộp:
Nếu vốn điều lệ của công ty là trên 10 tỷ đồng, thì mức thuế môn bài là 3.000.000 đồng/năm.
Nếu vốn điều lệ của công ty là từ 10 tỷ đồng trở xuống, thì mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/năm.
Lưu ý rằng doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có một số ưu đãi về lệ phí môn bài:
Doanh nghiệp mới thành lập: Được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế đối với các công ty mới thành lập trong giai đoạn ban đầu của hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Điều này hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hình thức kinh doanh cá nhân hoặc hộ kinh doanh sang hình thức doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về việc nộp hồ sơ khai thuế khi kinh doanh trên TikTok

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các quy định về mức xử phạt cho việc vi phạm về nộp hồ sơ khai thuế khi bán hàng trên TikTok Shop là như sau:
 - Phạt cảnh cáo: Được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 1 ngày đến 5 ngày, và có tình tiết giảm nhẹ.
- Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 1 ngày đến 30 ngày.
- Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
- Từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: Áp dụng cho các trường hợp sau đây:
+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không có số thuế phải nộp phát sinh.
+ Nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày.
+ Nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không có phát sinh về số thuế phải nộp.
+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN.
- Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng: Được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn thời hạn quy định từ 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có số thuế phải nộp phát sinh, và người bán đã nộp đủ số tiền chậm nộp, tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước khi:
Biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của người bán được lập; hoặc
Quyết định thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế được công bố.
Bán hàng trên TikTok Shop có đăng ký kinh doanh không phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của người bán nếu bạn chưa có kiến thức về kế toán có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực tế do đội ngũ kế toán trưởng của Công ty dịch vụ kế toán thuế Minh Việt trực tiếp cầm tay chỉ việc
Xem thêm bài liên quan: Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn điện tử không
dịch vụ báo cáo tài chính