Bảng cân đối thử là gì

Bảng cân đối thử là gì ? Các bước lập bảng cân đối thử ? Hạn chế của bảng cân đối thử và Một số cách phát hiện sai sót khi ghi Sổ cái đối với bảng cân đối thử


Bảng cân đối thử là bảng tổng hợp số dư của tất cả các tài khoản kế toán tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối thử có tác dụng kiểm tra tính cân bằng giữa tổng số dư Nợ của các tài khoản và tổng số dư Có của các tài khoản. Bảng cân đối thử không loại bỏ được các sai sót trong quá trình ghi sổ nhật kí hay sổ cái. Bảng cân đối thử cần được lập trước khi lập báo cáo tài chính.

Bảng cân đối thử là gì

Bảng cân đối thử là bảng được lập theo cách kế toán liệt kê tên các tài khoản kế toán đã sử dụng trong kì và số dư tương ứng của chúng tại 1 thời điểm nhất định. Thông thường, thời điểm lập bảng cân đối thử vào cuối kỳ. Các tài khoản trên bảng cân đối thử được sắp xếp theo trật tự giống trật tự sắp xếp sổ cái (sổ cái tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán trước rồi đến sổ cái tài khoản thuộc báo cáo kết quả kinh doanh). Nếu tài khoản có số dư bên Nợ thì được ghi ở cột Nợ (bên trái) của bảng, còn các tài khoản có số dư bên Có thì ghi vào cột Có (bên phải) của bảng. Tiếp đó, kế toán sẽ tiến hành cộng tổng số tiền bên Nợ và số tiền bên Có của bảng. Nếu kế toán thực hiện các bước trong quy trình kế toán chính xác thì trên bảng cân đối thử tổng số tiền bên Nợ cân bằng với tổng số tiền bên Có.

Các bước lập bảng cân đối thử

- Liệt kê các tài khoản và số dư tương ứng của chúng vào các cột quy định

- Tính tổng số tiền trên cột ghi Nợ, ghi Có

- So sánh tổng số tiền ghi Nợ và tổng số tiền ghi Có.

bảng cân đối thử là gì

Hạn chế của bảng cân đối thử là gì

Bảng cân đối thử chỉ kiểm tra được tính cân bằng về mặt số học giữa số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản và số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản chứ chưa kiểm tra được toàn bộ các sai sót, gian lận trong quá trình ghi sổ. Ngay cả khi bảng cân đối thử đạt được cân bằng nhưng vẫn tồn tại nhiều sai sót. Những sai sót phổ biến chẳng hạn:

- Kế toán bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ghi sổ

- Kế toán kết chuyển thiếu số liệu của nghiệp vụ kinh tế từ sổ nhật kí sang sổ cái.

- Kế toán chuyển số liệu từ sổ nhật kí sang sổ cái hai lần (trùng lặp nghiệp vụ)

- Kế toán ghi bút toán sai trên sổ nhật kí chung (chọn sai tài khoản hoặc ghi sai số tiền phát sinh của nghiệp vụ kinh tế)

- Kế toán chuyển nhầm số liệu khi thực hiện chuyển số liệu từ sổ nhật kí sang sổ cái (chọn nhầm sổ cái)

- V.v.v….

Khi kế toán phạm các lỗi như ở trên thì bảng cân đối thử vẫn đạt được tính cân bằng. Do vậy, qua bảng cân đối thử không thể đảm bảo tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh đã được ghi đầy đủ và cũng không thể đảm bảo số liệu trên sổ cái là chính xác.

Một số cách phát hiện sai sót khi ghi Sổ cái đối với bảng cân đối thử

Các sai sót ở trên vừa liệt kê phần lớn là do lỗi tính toán, lỗi chuyển số liệu từ sổ này sang sổ khác, ghi nhầm số liệu. Do vậy, khi lập bảng cân đối thử nếu bảng cân đối thử không cân bằng thì trước hết phải xác định số tiền chênh lệch giữa phần bên Nợ và phần bên Có. Trên cơ sở số chênh lệch đó, có một số cách sau đây có thể thực hiện để tìm ra lỗi sai.

- Nếu số đó là 1, 10, 100 hay 1.000 thì nên tính lại số tiền tổng cộng trên bảng cân đối thử.

- Nếu số đó chia hết cho 2 thì thực hiện chia 2 để ra con số mới. Sau đó, nhìn tất cả các số tiền đã ghi trên bảng cân đối thử nếu thấy số nào giống con số mới thì rất có thể kế toán đã ghi lộn số liệu phát sinh từ cột Nợ sang cột Có và ngược lại.

- Nếu số đó chia hết cho 9 thì rất có thể do kế toán viết lộn số liệu khi lấy số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối thử (ví dụ trên sổ cái tài khoản có số dư Nợ TK Phải thu khách hàng là 12 nhưng trên bảng cân đối thử ghi thành 21, sai sót này sẽ làm cho tổng số tiền bên Nợ của bảng cân đối thử lớn hơn tổng số tiền bên Có là 9).

- Nếu số đó không chia hết cho 2 và 9 thì phải rà soát toàn bộ cả nhật kí và sổ cái và bảng cân đối thử. Rất có thể số liệu chuyển từ sổ nhật kí sang sổ cái sai hoặc kế toán chuyển đúng nhưng khi tính số dư trên sổ cái lại tính sai hoặc chuyển số liệu trên sổ cái sang bảng cân đối thử không đúng …

Trên là bài viết bảng cân đối thử là gì giúp các bạn mới bắt đầu học kế toán tổng hợp thực hành thực tế sẽ hiểu tại sao phải lập bảng cân đối thử trước khi làm báo cáo tài chính, nếu bạn chưa chắc về bảng cân đối thì có thể tham khảo thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Ngoài bài viết bảng cân đối thử là gì các bạn có thể tham khảo thêm: Ý nghĩa của doanh thu là gì

 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Sổ nhật ký là gì
Sổ nhật ký là gì ? Quy trình ghi sổ nhật ký như thế nào ? Sổ nhật ký có phải là sổ nhật ký chung không

Ngày đăng: 23/03/2022 00:58:51
Sổ cái là gì
Sổ cái là gì ? Các hình thức của sổ cái và cách ghi sổ cái như thế nào

Ngày đăng: 23/03/2022 00:03:08
Học kế toán ra làm gì
​Học kế toán ra làm gì ? Mức lương của kế toán là bao nhiêu ? Có dễ xin việc khi học nghề kế toán không ?

Ngày đăng: 18/03/2022 11:41:57
Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2022
Bài tập kế toán tài chính có lời giải 2022 dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán hoặc sinh viên đang học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng: 16/02/2022 11:49:18
Tài khoản kế toán là gì
Tài khoản kế toán là gì ? Kết cấu của tài khoản và Các nguyên tắc xây dựng tài khoản và ghi chép vào tài khoản kế toán

Ngày đăng: 13/12/2021 13:25:17
Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200
Cách lập báo cáo tài chính năm 2021 theo thông tư 200 và hướng dẫn làm BCTC trên excel cập nhật mới nhất năm 2021

Ngày đăng: 08/12/2021 17:56:13
 Phương pháp ghi sổ kép là gì
Phương pháp ghi sổ kép là gì và hướng dẫn quy trình ghi sổ kép trên thực tế được thực hiện như thế nào

Ngày đăng: 29/09/2021 13:36:07
Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị
Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị so sánh điểm giống và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Ngày đăng: 25/09/2021 17:10:33
Báo cáo tài chính là gì
Báo cáo tài chính là gì ? Nội dung kết cấu của hệ thống báo cáo tài chính bao gồm những thành phần gì ?

Ngày đăng: 25/09/2021 16:06:58
Các phương pháp kế toán cơ bản
Các phương pháp kế toán cơ bản bao gồm phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối

Ngày đăng: 24/09/2021 18:50:58

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.