Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội


 "Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội?" là một câu hỏi phổ biến và quan trọng mà nhiều người quan tâm khi nghĩ về tương lai tài chính của họ sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản và có thể khác nhau tùy theo quốc gia và hệ thống bảo hiểm cụ thể.
Ở Việt Nam, hiện tại, không có giới hạn độ tuổi tối đa để ngừng đóng bảo hiểm xã hội. Điều này có nghĩa là người lao động có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi họ muốn dừng hoặc đủ điều kiện để nhận lương hưu. Điều quan trọng là họ phải đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng và số năm đóng bảo hiểm tối thiểu để được hưởng lương hưu.
Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội
Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 tại Việt Nam, hầu hết trường hợp, người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu khi đủ tuổi. Riêng đối với người lao động nữ làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, họ chỉ cần đóng ít nhất 15 năm để được hưởng lương hưu.
Ngoài ra, có những trường hợp đặc biệt như làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc bị suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi quy định.

Bao nhiêu tuổi thì được đóng bảo hiểm xã hội?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Việt Nam, người lao động chỉ cần từ đủ 15 tuổi trở lên để có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có sự phân chia giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện:
Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động cần ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động. Điều này áp dụng cho những người làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức, và ngành nghề cụ thể được quy định trong Luật.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho những người công dân Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như cá nhân không đi làm công ty hoặc không ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động. Người này có thể tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội để được bảo vệ trong trường hợp có nhu cầu.
Tóm lại, người Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu họ ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động. Nếu họ không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội?

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam không áp đặt giới hạn về độ tuổi tối đa để tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, người lao động có quyền bắt đầu đóng bảo hiểm từ bất kỳ độ tuổi nào, miễn là họ đủ 15 tuổi trở lên.
+ Nếu thuộc nhóm người bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động của họ. Trong trường hợp không thuộc nhóm người bắt buộc, họ có thể tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.
+ Nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội và muốn tiếp tục tham gia, quy định về thời gian đóng và độ tuổi đóng sẽ phụ thuộc vào loại bảo hiểm:
+ Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, bạn có thể tiếp tục đóng đến khi bạn đủ điều kiện để nhận lương hưu. Thời điểm này sẽ được xác định trong quyết định nghỉ việc mà đơn vị sử dụng lao động ban hành.
Điều 59 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rằng thời điểm hưởng lương hưu của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm. Thông thường, bạn cần đóng ít nhất 20 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu (ngoại trừ trường hợp nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chỉ cần đóng từ 15 đến dưới 20 năm).
Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn có thể tiếp tục đóng cho đến khi bạn muốn dừng. Thời điểm bạn đủ điều kiện để nhận lương hưu sẽ được tính từ ngày dừng đóng bảo hiểm tự nguyện và yêu cầu hưởng lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Để được hưởng lương hưu ở Việt Nam, người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội trong một khoảng thời gian cụ thể. Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, điều kiện để được hưởng lương hưu là như sau:
- Hầu hết trường hợp: Người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm.
- Riêng đối với người lao động nữ làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, họ chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là có thể hưởng lương hưu khi đủ tuổi.
- Nếu làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc bị suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi quy định.
Hiện nay, tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn cho nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng và cho nữ là từ đủ 56 tuổi (vào năm 2023), sau đó tuổi nghỉ hưu tăng dần theo thời gian. Trường hợp bạn đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm và độ tuổi nghỉ hưu, bạn có thể yêu cầu hưởng lương hưu từ cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.
Bài liên quan: Người lao động nghỉ ốm BHXH trả bao nhiêu phần trăm
Trên là bài viết bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội nếu bạn chưa biết gì về kế toán bạn có thể đăng ký các khóa học kế toán thực hành thực tế của Kế Toán Minh Việt do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trực tiếp cầm tay chỉ việc.
Các địa điểm có thể tham gia khóa học:
⇒ Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
 
dịch vụ báo cáo tài chính