Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2021


Khi xây dựng bảng lượng cần xác định được các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH được quy định theo luật lao động, BHXH

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2021

+ Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14;

+ Tiền thưởng sáng kiến;

+ Tiền ăn giữa ca;

+ Khoản hỗ trợ xăng xe;

+ Khoản hỗ trợ điện thoại;

+ Khoản hỗ trợ đi lại;

+ Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

+ Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

+ Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

+ Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

+ Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

+  Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

+ Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

+  Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

+  Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

+ Và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

+ Tiền thưởng lương tháng 13 Theo Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/2/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

+ Phụ cấp chuyên cần Theo Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30/7/2018 của Bộ lao động Thương Binh xã hội quy định

các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH

Ví dụ:

Trên thực tế thì bảng lương thường có các khoản: Tiền ăn trưa, xăng xe, điện thoại các bạn lưu ý là khi tính lương đóng BHXH sẽ phải loại những khoản ngay ra

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

các khoản phụ cấp tính đóng bhxh

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định

Thì Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

2. Các khoản phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên, gồm:

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Cụ thể như:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh;

+ Phụ cấp trách nhiệm;

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Phụ cấp thâm niên;

+ Phụ cấp khu vực;

+ Phụ cấp lưu động;

+ Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

3. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Chi tiết xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH

Căn cứ pháp lý quy định về các khoản phụ cấp không đóng BHXH và các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Điều 104 của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14

Điều 3 và điều 4 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/2/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30/7/2018 của Bộ lao động Thương Binh xã hội

Trên là các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2021 và các khoản phụ cấp phải tính đóng bảo hiểm xã hội, nếu bạn muốn đăng ký một khóa học về tiền lương và BHXH có thể tham khảo qua Khóa học kế toán online thực hành của chúng tôi, do đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp cầm tay chỉ việc thực tế

Bài trước: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

dịch vụ báo cáo tài chính