Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty


Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các loại thuế cần nộp. Các loại thuế này bao gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) và thuế thu nhập cá nhân (PIT). Thuế môn bài là khoản thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm, tuy nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập thường được hưởng miễn phí thuế môn bài trong năm đầu tiên. VAT là khoản thuế phát sinh từ sự chênh lệch giữa VAT mua vào và VAT bán ra trong quá trình kinh doanh. CIT là thuế thu trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý. Còn PIT là khoản thuế doanh nghiệp nộp thay cho người lao động.
các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty
 Ngoài các loại thuế này, tùy thuộc vào ngành nghề và hoạt động kinh doanh cụ thể, công ty cũng có thể phải nộp các loại thuế khác như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhà thầu. Việc nắm vững các loại thuế này là cần thiết để doanh nghiệp có thể tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh.

Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty cần phải nộp những loại thuế nào?
Hiện nay có 4 loại thuế chính bạn cần phải nộp sau khi thành lập công ty:
Sau khi thành lập công ty, bạn cần phải nộp các loại thuế sau đây:
-Thuế môn bài: Đây là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Tuy nhiên, từ năm 2020, chính phủ đã ra Nghị định 22/2020/NĐ-CP hỗ trợ miễn phí thuế môn bài trong năm đầu tiên cho các doanh nghiệp mới thành lập.
-Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đây là khoản thuế phát sinh từ chênh lệch giữa VAT mua vào và VAT bán ra trong kỳ kinh doanh. Doanh nghiệp phải tính và nộp VAT hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào doanh thu và quy định của cơ quan thuế.
-Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT): Đây là thuế thu trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý. Doanh nghiệp phải tính và nộp CIT hàng quý hoặc hàng năm, tuỳ thuộc vào quy định của cơ quan thuế.
-Thuế thu nhập cá nhân (PIT): Đây là khoản thuế mà công ty nộp thay cho người lao động. Nếu công ty có nhân viên làm việc, phải tính và khấu trừ PIT từ thu nhập của nhân viên, sau đó nộp cho cơ quan thuế.
Ngoài ra, thì tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, công ty bạn có thể phải nộp thêm các khoản thuế khác như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu
Các loại thuế sau khi thành lập công ty đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thuế môn bài đòi hỏi doanh nghiệp phải chi trả hàng năm và được hỗ trợ miễn phí trong năm đầu tiên cho các doanh nghiệp mới thành lập. VAT, một loại thuế phát sinh từ sự chênh lệch giữa VAT mua vào và VAT bán ra, là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính và đáp ứng các yêu cầu kê khai thuế. CIT là thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên lợi nhuận cuối cùng sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, đóng góp vào nguồn lực quốc gia. PIT, thuế thu nhập cá nhân, được công ty nộp thay cho người lao động và đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Ngoài các loại thuế trên, các doanh nghiệp còn có thể phải nộp các khoản thuế khác phụ thuộc vào ngành nghề và hoạt động kinh doanh cụ thể của mình. Ví dụ, thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho các mặt hàng đặc biệt như xăng dầu, thuế nhà thầu áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia các dự án xây dựng công trình.
Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa công việc kế toán thuế, doanh nghiệp cần có kiến thức và sự hiểu biết về các loại thuế này. Sự tư vấn chuyên nghiệp từ các đơn vị kế toán thuế có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng đúng tiến độ, đảm bảo bảo mật thông tin và tối đa hóa lợi ích cho công ty.

Bản chất các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp

Nắm vững các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật. Hiểu rõ các loại thuế này giúp doanh nghiệp có thể đưa ra kế hoạch tài chính hiệu quả và tránh các rủi ro phát sinh.
Thuế môn bài là một khoản chi phí định kỳ mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Tuy nhiên, theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp mới thành lập được miễn phí môn bài trong năm đầu tiên. Việc nắm bắt chính sách miễn phí này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một phần tài chính và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
VAT là một trong những loại thuế phổ biến nhất và có ảnh hưởng lớn đến tài chính của doanh nghiệp. Việc tính toán và kê khai VAT chính xác là điều quan trọng để tránh vi phạm và tránh các rủi ro phát sinh từ cơ quan thuế.
CIT là thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng cho lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp. Để tính toán CIT đúng và tránh vi phạm, doanh nghiệp cần nắm vững các quy định pháp luật liên quan và xác định các khoản chi phí hợp lý để khấu trừ.
PIT là thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho người lao động trong công ty. Công ty phải nộp thuế này thay cho người lao động và đảm bảo tuân thủ các quy định về khấu trừ thuế và kê khai đúng thời hạn.
Ngoài các loại thuế trên, các doanh nghiệp cần làm rõ và tuân thủ các quy định liên quan đến thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu, tuỳ thuộc vào ngành nghề và hoạt động kinh doanh của mình.
Nếu quý doanh nghiệp cần một đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán thuế trọn gói hãy liên hệ với chúng tôi Kế Toán Minh Việt trên 10 năm trong lĩnh vực kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp tham khảo thêm tại: Bảng giá dịch vụ kế toán thuế
Ngoài ra chúng tôi còn chuyên nhận đào tạo nhân sự kế toán cho doanh nghiệp tham khảo tại: Khóa học kế toán thực hành
dịch vụ báo cáo tài chính