​Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN 2023


Năm 2023 đã đến và chủ đề về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lại trở thành đề tài nóng hổi trong cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng phải quyết toán thuế TNCN vào cuối năm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN năm 2023.
các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN 2023

1. Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân năm 2023

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế đối với trường hợp có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn lại. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không cần phải quyết toán thuế TNCN:
- Đã thực hiện nộp đủ thuế thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.
- Nộp thừa thuế TNCN nhưng không yêu cầu hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.
- Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán.
- Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện kê khai và đã nộp thuế tại nơi cho thuê nhà.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (ký hợp đồng 3 tháng trở lên) tại 1 nơi, nhưng đồng thời có cả thu nhập vãng lai tại các nơi khác, và số thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng (đã được khấu trừ tại nguồn 10%). Trong trường hợp này, cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN nếu không yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (ký hợp đồng 3 tháng trở lên) tại 1 nơi, và có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, đồng thời doanh thu bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, cá nhân đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê. Trong trường hợp này, cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN nếu không yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.
- Cá nhân là đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN.
Đây là các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân, được hướng dẫn theo Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế, cá nhân cần tham khảo và làm theo hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 151/2014/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào, cá nhân nên liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia tư vấn thuế để được hỗ trợ và giải đáp.
Xem thêm bài: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN 2023

2. Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức năm 2023

Theo theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tiết a3, điểm a, khoản 1, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC), các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chịu thuế TNCN phải khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân cho các cá nhân có ủy quyền, kể cả phát sinh hoặc không phát sinh khấu trừ thuế.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp mà tổ chức không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, bao gồm:
- Tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.
- Tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập, nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.
=> Đối với trường hợp này, tổ chức cần cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có), theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Ngày chậm nhất để nộp Mẫu 05/DS-TNCN là ngày thứ 45 kể từ khi có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
Trên là bài viết các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN 2023 ngoài ra cần lưu ý rằng các quy định về quyết toán thuế TNCN có thể thay đổi theo từng thời điểm và theo quy định của cơ quan thuế có thẩm quyền. Do đó, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định, tổ chức nên tham khảo và làm theo các hướng dẫn và quy định hiện hành của cơ quan thuế liên quan.
Nếu doanh nghiệp bạn cần một đơn vị để hỗ trợ quyết toán thuế TNCN có thể tham khảo dịch vụ quyết toán thuế của chúng tôi, Kế Toán Minh Việt có 4 văn phòng trụ sở chính có địa điểm công ty dịch vụ kế toán gồm:
- Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Thanh Xuân
- Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Long Biên
- Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh
- Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Thủ Đức
Nếu bạn cần hỗ trợ về quyết toán thuế TNDN, TNCN hãy liên hệ với chúng tôi
dịch vụ báo cáo tài chính