Cách hạch toán tiền thuế môn bài trên misa


Trong tháng 1 hàng năm kế toán có nghĩa vụ hạch toán thuế môn bài phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp sau đó tiến hành nộp thuế môn bài điện tử qua mạng, căn cứ và giấy nộp tiền ngân sách nhà nước tiến hành hạch toán tiền thuế môn bài trên Misa

1/ Hạch toán tính thuế môn bài trên Misa

Nếu doanh nghiệp theo thông tư 200:

Nợ TK 6425

  Có TK 3339

Nếu doanh nghiệp theo thông tư 133

Nợ TK 6422

  Có TK 3338

Ví dụ công ty Minh Trường Phát có vốn điều lệ là 1 tỷ phải đóng mức thuế môn bài hàng năm là 2.000.000

Để hiểu thêm về mức đóng mới nhất hiện nay xem tại: Mức đóng thuế môn bài 2021

Vào phần mềm Misa ta hạch toán như sau:

Các bạn vào "Nghiệp vụ" sau đó chọn "Tổng hợp" , rồi chọn "Chứng từ nghiệp vụ khác"

hạch toán tiền thuế môn bài trên Misa

Nhập "Tính thuế môn bài" ngày tháng, hạch toán sau đó chọn "Cất"

hạch toán tiền thuế môn bài trên Misa

Tương tự như  thông tư 133 thì cũng làm như trên 

2/ Cách hạch toán tiền thuế môn bài trên misa

Căn cứ vào giấy nộp tiền thuế vào ngân sách

Định khoản hạch toán tiền thuế môn bài trên Misa như sau:

Theo TT200:

Nợ TK 3339: 2.000.000

Có TK 1121: 2.000.000

Theo TT133

Nợ TK 3339: 2.000.000

Có TK 1121: 2.000.000

 Cách hạch toán tiền thuế môn bài trên misa theo TT200 như sau

Chọn "Nghiệp vụ" sau đó chọn "Ngân hàng", sau đó chọn "Nộp thuế"

cách hạch toán tiền thuế môn bài trên Misa

Chọn ngày nộp thuế, chọn loại thuế cần nộp, sau đó nhấn Nộp thuế

cách hạch toán tiền thuế môn bài trên misa

Sau đó bạn hạch toán nghiệp vụ nộp tiền thuế môn bài và "Cất"

cách hạch toán tiền thuế môn bài trên misa

Tương tự như hạch toán tiền thuế môn bài trên misa đối với thông tư 200 tai cũng làm như thông tư 133

Nếu bạn chưa biết sử dụng phần mềm kế toán Misa thì có thể tham khảo thêm khóa học kế toán thực hành online trên Misa, học nhanh cấp tốc  trên chứng từ thực tế kể cả trên chứng từ gốc của doanh nghiệp bạn đang làm

dịch vụ báo cáo tài chính