Cách học tài khoản kế toán nhanh nhất


Bạn đang tìm kiếm cách học tài khoản kế toán nhanh nhất? Hãy để chúng tôi giúp bạn. Với các phương pháp học hiệu quả và các nguồn tài liệu phù hợp, bạn có thể tiếp thu kiến thức kế toán một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Để bắt đầu, xác định mục tiêu học tập của bạn và tìm kiếm các tài liệu học phù hợp với phong cách học của bạn. Có thể bạn muốn đạt được hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của kế toán hoặc nắm vững các loại tài khoản phổ biến. Bằng cách tập trung vào từng phần nhỏ của kiến thức kế toán và sử dụng phương pháp học phù hợp, bạn có thể xây dựng nền tảng vững chắc.
Thực hành và áp dụng kiến thức là một phần quan trọng trong quá trình học tài khoản kế toán nhanh nhất. Hãy thực hiện các bài tập nguyên lý kế toán, lập bảng cân đối kế toán và tham gia vào các khóa học kế toán thực hành thực tế để rèn kỹ năng của bạn. Điều này giúp bạn áp dụng ngay lập tức những gì đã học và nắm vững kiến thức một cách thực tế.
Đừng quên ôn lại và kiểm tra kiến thức thường xuyên. Lập kế hoạch ôn tập định kỳ và tìm kiếm nguồn hỗ trợ phù hợp khi gặp khó khăn. Tham gia vào các diễn đàn chuyên về kế toán hoặc tìm người hướng dẫn có kinh nghiệm để giúp bạn giải đáp thắc mắc và vượt qua những khó khăn trong quá trình học.
Với việc lập kế hoạch học tập, sử dụng các phương pháp học phù hợp, và tìm kiếm nguồn hỗ trợ, bạn có thể học tài khoản kế toán nhanh nhất và tiến bước đến sự thành công trong lĩnh vực này.
Dưới đây là một số mẹo ghi nhớ tài khoản kế toán nhanh nhất mà Kế Toán Minh Việt đã tổng hợp lại cho các bạn

Cách học tài khoản kế toán nhanh nhất

B1: Làm quen với các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán
Tiếp cận từng loại tài khoản một cách có hệ thống là cách khởi đầu hiệu quả để học tài khoản kế toán. Hãy bắt đầu bằng việc làm quen với từng loại tài khoản trước khi chuyển sang loại tài khoản tiếp theo.
Ví dụ, hãy tập trung vào Loại tài khoản 1 và tìm hiểu về các tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong loại này. Sau khi hoàn thành việc học loại tài khoản 1, bạn có thể chuyển sang học loại tài khoản 2 và tiếp tục quá trình tương tự.
 Theo cách này, bạn sẽ có một quá trình học tập có hệ thống, từng bước một, và dễ dàng theo dõi tiến trình học của mình.
Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tại:
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133
Bước 2: Nắm bản chất từng loại tài khoản kế toán
Mỗi loại tài khoản kế toán có bản chất và chức năng riêng. Để học tài khoản kế toán nhanh nhất bạn cần hiểu rõ về bản chất của từng loại tài khoản:
cách học tài khoản kế toán nhanh nhất

Loại tài khoản đầu 1 và 2 - Tài sản: Đây là loại tài khoản chứa thông tin về các tài sản của doanh nghiệp. Ví dụ như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ, TSCĐ (tài sản cố định)...
Loại tài khoản đầu 3 - Nợ phải trả: Loại tài khoản này ghi lại các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho bên thứ ba. Ví dụ như phải trả người bán, các khoản thuế phải nộp, phải trả người lao động, phải trả khác, vay nợ thuê tài chính...
Loại tài khoản đầu 4 - Vốn chủ sở hữu: Tài khoản này liên quan đến vốn mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Ví dụ như vốn đầu tư của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối...
Loại tài khoản đầu 5 - Doanh thu: Loại tài khoản này ghi lại các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Ví dụ như doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, doanh thu bán thành phẩm...
Loại tài khoản đầu 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh: Đây là loại tài khoản chứa thông tin về các khoản chi phí liên quan đến sản xuất và kinh doanh. Ví dụ như chi phí mua hàng, chi phí sản xuất, chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp...
Loại tài khoản đầu 7 - Thu nhập khác: Loại tài khoản này ghi lại các khoản thu nhập khác ngoài doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Ví dụ như thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, khoản tiền phạt thu được, các khoản cho biếu, tặng mà doanh nghiệp nhận được...
Loại tài khoản đầu 8 - Chi phí khác: Đây là loại tài khoản chứa thông tin về các khoản chi phí khác ngoài chi phí sản xuất và kinh doanh. Ví dụ như chi phí thuế TNDN phải nộp, khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính...
Loại tài khoản đầu 9 - Xác định kết quả kinh doanh: Đây là loại tài khoản sử dụng để tổng hợp toàn bộ chi phí và doanh thu trong quá trình kinh doanh. Cuối kỳ, tất cả các chi phí và doanh thu sẽ được ghi vào tài khoản này để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiểu rõ bản chất của từng loại tài khoản kế toán là cách quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc để học tài khoản kế toán nhanh nhất. Bằng cách nắm vững các loại tài khoản và chức năng của chúng, bạn sẽ có khả năng hiểu và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả trong quá trình thực hành kế toán.
B3: Ghi nhớ mẹo học tài khoản kế toán theo logic
Như vậy tóm lược để dễ nhớ học tài khoản kế toán lâu hơn:
Tài khoản đầu 1 và 2 liên quan đến tiền, hàng hóa và tài sản.
Tài khoản đầu 3 liên quan đến các khoản nợ phải trả, phải nộp.
Tài khoản đầu 4 liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu.
Tài khoản đầu 5 và 7 liên quan đến doanh thu và thu nhập khác.
Tài khoản đầu 6 và 8 liên quan đến chi phí và chi phí khác.
Tài khoản 911 được sử dụng để tập hợp chi phí và doanh thu cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh.
=> Như vậy:
Tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1, 2, 6, và 8. Đây là các tài khoản liên quan đến các tài sản và các khoản chi phí.
Tài khoản Nguồn vốn gồm: Tài khoản đầu 3, 4, 5, và 7. Đây là các tài khoản liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và thu nhập khác.

Nguyên tắc định khoản kế toán

Sau khi học tài khoản kế toán xong thì bạn cần biết cách định khoản cho các loại tài khoản là như sau:
a) Các loại tài khoản Tài sản (đầu 1, 2, 6, 8):
Khi có sự tăng: Ghi bên NỢ (nợ tài khoản)
Khi có sự giảm: Ghi bên CÓ (có tài khoản)
b) Các loại tài khoản Nguồn vốn (đầu 3, 4, 5, 7):
Khi có sự tăng: Ghi bên CÓ (có tài khoản)
Khi có sự giảm: Ghi bên NỢ (nợ tài khoản)

Lưu ý định khoản các tài khoản kế toán

Xác định đối tượng kế toán: Trước khi định khoản, bạn cần xác định rõ đối tượng kế toán mà giao dịch đang diễn ra để chắc chắn rằng tài khoản đang được hạch toán đúng.
Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau: Trong một bút toán kế toán, ghi bên Nợ trước và sau đó ghi bên Có. Điều này giúp đảm bảo rằng các mục tiêu nợ và có được ghi đầy đủ và chính xác.
Nghiệp vụ biến động tăng và giảm: Khi một nghiệp vụ gây ra sự tăng giá trị, ghi vào bên Nợ. Khi nghiệp vụ gây ra sự giảm giá trị, ghi vào bên Có. Điều này giúp phản ánh đúng sự biến động của tài khoản.
Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có: Trong một bút toán kế toán, số lượng dòng ghi Nợ phải bằng số lượng dòng ghi Có. Điều này đảm bảo cân đối giữa hai bên và giúp kiểm tra tính chính xác của bút toán.
Tổng giá trị bằng tiền ghi Bên Nợ = Tổng giá trị bằng tiền ghi Bên Có: Tổng giá trị được ghi bên Nợ phải bằng tổng giá trị được ghi bên Có. Điều này đảm bảo cân đối tài khoản và tính chính xác của hạch toán.
Như vậy khi đã hiểu cách học tài khoản kế toán rồi thì sẽ học cách vận dùng vào mẹo định khoản kế toán nhanh xem thêm bài: Cách định khoản kế toán cho người mới học
Nếu bạn là người chưa biết gì thì có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành thực tế của Kế Toán Minh Việt do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán trực tiếp cầm tay chỉ việc
Có 2 hình thức học: 
- Trực tiếp: Các bạn có thể học tại các địa chỉ của trung tâm
⇒  Học kế toán tại Thanh Xuân
​⇒  Học kế toán tại Long Biên
​⇒  Học kế toán tại Thủ Đức
​⇒  Học kế toán tại Bắc Ninh
-Online: Các bạn có thể đăng ký khóa học online 1 kèm 1, xem thêm tại: Học kế toán online
 
dịch vụ báo cáo tài chính