Cách làm cho ô lớn hơn trong Excel


Khi mở sổ làm việc, bạn sẽ luôn tìm thấy các ô có chiều cao chiều rộng mặc định và bạn có thể điều chỉnh kích thước của các ô nếu cần.
Các ô là một phần của hàng và cột, do đó nếu bạn làm cho bất kỳ ô nào lớn hơn trong bất kỳ hàng và cột nào thì các ô khác trong cùng hàng và cột cũng sẽ được điều chỉnh.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã giải thích cho bạn một số cách rất phổ biến để làm cho ô lớn hơn.

1. Làm cho ô lớn hơn bằng cách điều chỉnh chiều cao hàng và chiều rộng cột

Bạn có thể làm cho các ô lớn hơn bằng cách tăng chiều cao hàng và chiều rộng cột và để làm được điều này, bạn cần làm theo các bước dưới đây:
Đầu tiên, chọn các ô mà bạn muốn phóng to.
Sau khi được chọn, hãy chuyển đến tab “Home”, nhấp vào biểu tượng “Format” trong nhóm ô và sau đó nhấp vào “Row Height” từ trình đơn thả xuống.
 

Sau đó, nhập chiều cao hàng theo lựa chọn của bạn và nhấp vào OK

 

Tại thời điểm này, chiều cao của các ô được chọn đã tăng lên
 

Một lần nữa, chọn các ô và đi tới biểu tượng “Format”, và lần này nhấp vào “Column Width” từ trình đơn thả xuống.
 

Bây giờ, nhập chiều rộng cột theo lựa chọn và nhấp vào OK
 

Tại thời điểm này, chiều rộng của các ô được chọn đã tăng lên khiến kích thước của các ô được chọn lớn hơn.
 

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chọn các ô nằm dưới hai cột (A & B) và trong các hàng (1 đến 13), đồng thời nhập chiều cao hàng và chiều rộng cột là 25, điều này làm cho các ô lớn hơn.

Bạn có thể tăng chiều cao tối đa của hàng lên 409 và chiều rộng cột lên tới 255.

Xem ngày: Cách sử dụng Goal Seek trong Excel

2. Làm cho các ô lớn hơn bằng cách sử dụng AutoFit Chiều cao hàng và Chiều rộng cột

Tùy chọn tự động điều chỉnh này được sử dụng để điều chỉnh kích thước của các ô dựa trên các giá trị trong ô. Khi bạn sử dụng tính năng tự động điều chỉnh, tính năng này sẽ làm cho các ô lớn hơn hoặc nhỏ hơn dựa trên giá trị trong các ô.

Đầu tiên, chọn các ô hoặc toàn bộ cột trong đó các giá trị trong các ô dài và/hoặc chồng chéo và/hoặc bị ẩn một phần (and/or overlapping and/or partially hidden.).
Sau khi được chọn, hãy chuyển đến tab “Home”, nhấp vào biểu tượng “Format” trong nhóm ô và sau đó nhấp vào “AutoFit Row Height” từ trình đơn thả xuống.
 

Khi bạn nhấp vào “AutoFit Row Height”, nó sẽ chỉ tăng chiều cao của những ô trong đó dữ liệu có sẵn ở dạng dòng và bị ẩn.
 

Bây giờ, hãy chọn lại các ô hoặc cột và đi đến biểu tượng “Format” trong nhóm ô và lần này hãy nhấp vào “AutoFit Column Width” từ trình đơn thả xuống.
 

Tại thời điểm này, tất cả các ô trong cột sẽ lớn hơn tới kích thước của giá trị dài nhất có thể có ở một trong các ô từ các ô đã chọn trong cột.
 

Trong ví dụ trên khi chúng tôi sử dụng Tự động khớp chiều cao hàng, nó chỉ làm cho một ô lớn hơn vì chỉ ô đó có giá trị ẩn và giá trị được lưu trữ trong các dòng và khi chúng tôi sử dụng Độ rộng cột tự động khớp, nó làm cho tất cả các ô lớn hơn bằng cách tăng chiều rộng của cột. các ô và chiều rộng đã tăng lên đến giá trị dài nhất.

Bạn tìm hiểu thêm: Chổi than động cơ không đồng bộ
dịch vụ báo cáo tài chính