Cách lấy bản xem trước bản in trong Excel


Tùy chọn xem trước bản in đã có sẵn trong Excel 2010 và hiện tại nó đã được đặt tên là Print. Để in, bạn cần sử dụng phím tắt Control + P. Nó cho phép bạn xem bản xem trước của trang hiện tại và bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước khi in ra.
 

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng chức năng xem trước bản in cùng với các cài đặt và tùy chọn của nó trong Excel.

Các bước để hiển thị bản xem trước khi in

- Từ tab file
- Đầu tiên bạn cần chọn toàn bộ dữ liệu muốn in.
 

Sau đó, nhấp vào tab file và từ danh sách tùy chọn, hãy chọn tùy chọn In.
 
 

Sử dụng phím tắt

Bạn cũng có thể in dữ liệu bằng cách nhấn phím tắt CTRL + P. Khi bạn nhấn các phím này, nó sẽ trực tiếp mở trang xem trước bản in.

Cài đặt trang

Page Settings: Nằm ở phía trên bên trái của trang. Và khi bạn bấm vào, nó sẽ in ra trang mà bạn đã hiển thị ở bên phải.
 

Copies:  Tại đây, bạn có thể chỉ định số lượng bản sao bạn muốn in.
 

Printer:  Chọn máy in và ra lệnh in trang. Nếu máy in không có trong danh sách thì hãy thêm nó trước.
 

Danh sách thả xuống phạm vi in - Print Range Drop-down: Trang tính đang hoạt động: Để in một trang tính đang hoạt động, hãy chọn in các trang tính đang hoạt động từ danh sách thả xuống phạm vi in rồi nhấp vào in.
 

In toàn bộ sổ làm việc - In toàn bộ sổ làm việc: Bạn có tùy chọn in nhiều trang tính hoàn toàn từ một sổ làm việc. Và để làm được điều này, bạn cần chọn in toàn bộ sổ làm việc như bạn thấy bên dưới.

Lựa chọn in - Print Selection: Tùy chọn này được sử dụng đặc biệt khi bạn muốn in một phạm vi ô cụ thể thay vì toàn bộ trang tính. Để chọn in, trước tiên bạn cần chọn các ô rồi nhấp vào lựa chọn in từ trình đơn thả xuống.
 

Hướng dọc: Khi bạn có dữ liệu có nhiều hàng hơn trong trang tính, hãy chọn hướng dọc vì nó sẽ giúp bạn vừa với tất cả các hàng trên một trang.
 

Hướng ngang: Giống như nhiều hàng hơn, hướng ngang sẽ giúp bạn điều chỉnh một số lượng lớn cột trên một trang.
 

Khổ giấy - Paper Size: Việc tiếp theo sau khi chọn hướng trang là chọn khổ giấy. Nó được tính bằng cm và có nhiều dạng khác nhau như chữ cái, tờ A4, pháp lý, phong bì, v.v.

Margins - Lề: Nó giúp đặt lề của trang tính và dữ liệu từ trên cùng, dưới cùng, trái, phải, đầu trang và chân trang. Nó chia thành ba loại bình thường, rộng và hẹp và bạn cũng có thể tùy chỉnh nó theo nhu cầu của mình.
 

Chia tỷ lệ - Scaling: Tính năng này được sử dụng để thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp với dữ liệu của bạn trên trang để nó không bị máy in cắt bỏ trong khi in. Trong trình đơn thả xuống chia tỷ lệ, bạn có thể chọn tùy chọn mong muốn.
Trong ví dụ sau, chúng tôi đã chọn tùy chọn Fit Sheet on One Page để khớp toàn bộ dữ liệu vào một trang. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dữ liệu của bạn đã bị thu hẹp và rất khó đọc.

 

 
dịch vụ báo cáo tài chính