Cách sử dụng Goal Seek trong Excel


Ở trường trung học, tôi thường giải các phương trình toán học trong đó tôi có kết quả của phương trình nhưng không có giá trị đầu vào. Vì vậy, nếu bạn nghĩ đến việc giải quyết loại vấn đề tương tự trong Excel, bạn có một công cụ cụ thể có thể giúp bạn.

Goal Seek - Tìm kiếm mục tiêu

Ý tưởng cơ bản của nó là tìm giá trị đầu vào mà công thức cần để có được kết quả đó. Nói một cách đơn giản, nếu bạn biết giá trị kết quả thực tế mình muốn, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm mục tiêu để tìm giá trị đầu vào tốt nhất để đạt được giá trị đó.
Ví dụ: Giả sử bạn cần mượn một số tiền từ bạn mình. Bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền, bạn muốn mất bao lâu để trả hết khoản vay và bạn có thể trả bao nhiêu mỗi tháng.

Bạn có thể sử dụng mục tiêu tìm kiếm để tính lãi suất mà bạn cần đảm bảo với bạn bè của mình. Có N số vấn đề phức tạp mà bạn có thể giải quyết bằng cách tìm kiếm mục tiêu.
Vì vậy, hôm nay, trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng tìm kiếm mục tiêu trong Excel, cách thức hoạt động và những điểm quan trọng bạn cần quan tâm. Bắt đầu nào.

Cách mở mục tiêu tìm kiếm - Goal Seek

Để mở ra một mục tiêu, hãy tìm cách sử dụng một trong hai phương pháp này.
Đi đến Data Tab → What If Analysis → Goal Seek.
Sử dụng phím tắt Alt + T + G.
Bạn có thể sử dụng các phương pháp này để kích hoạt tính năng tìm kiếm mục tiêu trong phiên bản Microsoft Excel 2007 đến 2016.

Các thành phần của chức năng Goal Seek

Khi mở Goal Seek, bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên nhỏ để nhập dữ liệu. Về cơ bản, nó có ba thành phần bắt buộc.
 
Đặt ô: Ô mà bạn muốn có kết quả mong muốn. Hãy chắc chắn rằng ô bạn đang đề cập ở đây có công thức trong đó.
To Value: Kết quả là giá trị bạn muốn.
Bằng cách thay đổi ô: Ô mà bạn muốn thay đổi sẽ đưa ra kết quả bằng “To Value”. Đảm bảo rằng ô bạn đang đề cập ở đây được sử dụng trong công thức trong ô được tham chiếu trong “Đặt ô”.

Giải quyết vấn đề trong Excel bằng Goal Seek

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc trong một công ty đang cố gắng giành được đơn đặt hàng bằng cách chào giá thấp nhất.
Để làm được điều này, bạn cần chuẩn bị một cơ cấu giá trong đó giá đích của bạn (đối với khách hàng) phải là 1000 USD. Trong khi giá cuối cùng hiện tại của bạn là $1089,9.
 

Nếu bạn muốn làm điều đó bằng tay, bạn có hai lựa chọn.
Thực hiện phép tính ngược trong đó bạn phải khấu trừ tất cả các loại thuế và phí từ giá hạ cánh ($1000) để về giá cơ bản.
Hoặc, bạn phải điều chỉnh giá cơ bản để đạt được mức giá cuối cùng mong muốn.
Nó không dễ dàng như bạn tưởng nhưng việc tìm kiếm mục tiêu có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi ở đây.
Khi bạn mở tìm kiếm mục tiêu, bạn sẽ nhận được một cửa sổ như thế này.
 


Bây giờ, bạn cần nhập các giá trị sau.
Nhấp vào “Set Value” và tham chiếu nó đến ô có giá hạ cánh.
Nhấp vào “To Value” và nhập giá trị bạn muốn vào ô có giá hạ cánh.
Cuối cùng, hãy nhấp vào “By Changing Cell” và tham chiếu nó đến ô có giá cơ sở.
Bấm vào OK.
Tìm kiếm mục tiêu sẽ thực hiện điều gì đó tương tự với bảng tính của bạn.
 
 

Sử dụng Goal Seek với mã VBA

Bạn có thể thưởng thức cà phê trong khi làm việc với lệnh tìm kiếm mục tiêu của Excel. Hy vọng bạn không phiền nếu bạn có thể thêm một ít sô cô la vào nó bằng VBA. Có, bạn nói đúng, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm mục tiêu bằng VBA.

biểu thức.GoalSeek(Mục tiêu, ChangeCell)
Biểu thức: Đó phải là ô mà bạn muốn có kết quả mong muốn.
Mục tiêu: Kết quả mong muốn mà chúng tôi muốn trả về là kết quả.
Thay đổi ô: Ô trong đó các thay đổi yêu cầu đạt được giá trị kết quả.

Đây là một mã macro mà bạn có thể sử dụng.
Sub GoalSeekVBA() Rem: ////////// Code by ExcelChamps.com Dim Target As Long On Error GoTo Errorhandler Target = InputBox("Enter the required value", "Enter Value") Worksheets("Goal_Seek").Activate With ActiveSheet.Range("C7") .GoalSeek _ Goal:=Target, _ ChangingCell:=Range("C2") End With Exit Sub Errorhandler: MsgBox ("Sorry, value is not valid.") End Sub

Xem thêm: Chổi than chì điện cho vòng trượt
Chúc bạn thành công !
dịch vụ báo cáo tài chính