Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong excel


Hàm INT trong excel là hàm thuộc nhóm hàm toán học trong Excel có chức năng làm tròn đến số nguyên gần nhất, trong bài viết này Ketoantaichinh sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong excel ở các tình huống làm tròn xuống một số nguyên với số thập phân là dương hoặc âm, hoặc phép chia và vận dụng vào tình huống thực tế

1/ Cách sử dụng hàm INT trong excel

Cú pháp của hàm INT trong excel như sau;

INT(Number)

Trong đó:

Number – Là số thực muốn làm tròn xuống một số nguyên

Cách sử dụng hàm int trong excel ở 3 trường hợp sau:

1.1/ Với số thập phân là dương thì hàm INT sẽ lấy ra phần nguyên của số đó

Ví dụ: INT(9,5) cho kết quả bằng 9

cách sử dụng hàm int trong excel

Màn hình hiển thị kết quả như sau:

cách sử dụng hàm int trong excel

1.2/ Với số thập phân âm, thì khi sử dụng hàm INT trong excel ra kết quả sẽ làm tròn phần nguyên của số thập phân đó

Ví dụ: INT(-9,5) cho kết quả bằng -10

cách sử dụng hàm int trong excel

1.3/ Lấy phần nguyên kết quả của một phép chia

Ví dụ: INT(9/5) cho kết quả bằng 1

cách sử dụng hàm int trong excel

2/ Vận dụng cách sử dụng hàm int trên excel trong tình huống thực tế

Để tính được số tuần trong khách sạn bằng hàm INT trong bảng excel dưới đây

Ngày check- in (Ngày đến) Ngày check- out (Ngày đi) Số tuần
24/06/2021 24/07/2021  
24/06/2021 30/07/2021  
24/06/2021 30/06/2021  

Trong 1 Tuần có 7 ngày, để tính ta lấy cột ngày đi - cột ngày đến /7 

Công thức: =INT((B5-A5)/7)

Kết quả 

cách sử dụng hàm int trong excel

Trên là bài viết cách sử dụng hàm int trong excel, các bạn có thể xem thêm các hàm khác tại: Nhóm hàm toán học trong excel

Nếu bạn chưa biết gì về excel muốn học bài bản từ a->z từ cơ bản tới chuyên sâu thì có thể tham khảo khóa học tin học văn phòng online được thiết kế 1 giảng viên kèm 1 học viên, học nhanh cấp tốc trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả, ngoài ra còn được thi và cấp chứng chỉ tin học 

Nếu bạn muốn học vận dụng excel để thiết lập sổ sách kế toán báo cáo tài chình thì có thể tham khảo: Học kế toán excel online trên Excel 

dịch vụ báo cáo tài chính