Cách sử dụng hàm Trim trong excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Trim trong excel và ví dụ cụ thể vận dùng hàm trim() trong xử lý chuỗi dữ liệu text


Hướng dẫn cách sử dụng hàm Trim trong excel và ví dụ cụ thể vận dùng hàm trim() trong xử lý chuỗi dữ liệu text, hướng dẫn sử dụng hàm trim kết hợp với hàm CONCATENATE

Hàm Trim trong excel dùng để LOẠI BỎ tất cả những khoảng trống không cần thiết ra khỏi văn bản chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ

Cú pháp hàm Trim trong excel

TRIM(Text): Trả về chuỗi đã cắt bỏ những khoảng trống của chuỗi, khi đó mỗi từ chỉ cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ: =TRIM("Kế    toán tài chính")->  Kết quả: Kế toán tài chính

Cách sử dụng hàm Trim trong excel

Ta có bảng danh sách nhân viên

cách sử dụng hàm trim trong excel

Danh sách phía trên bị lỗi khi copy dữ liệu sang có khoảng cách, giờ chúng ta sử dụng hàm trim trong excel để đưa về trạng thái bình thường

Nhấn dấu = TRIM(  -> Di chuột vào cột B4 -> =TRIM(B4) ở tại cột C4

cách sử dụng hàm trim trong excelq

Kết quả ra đoạn text chuẩn định dạng

cách sử dụng hàm trim trong excel

Kéo chuột xuống các cột tiếp theo trả về kết quả như sau

cách sử dụng hàm trim trong excel

Cách sử dụng hàm Trim kết hợp với hàm Concatenate trong excel

Ta có bảng sau

cách sử dụng hàm trim trong excel

Kết hợp hàm Concatenate và hàm Trim tại cột F4=CONCATENATE(TRIM(D4);" ";E4)

Ta có kết quả sau:

Cách sử dụng hàm trim trong excel

Kết quả là

cách sử dụng hàm trim trong excel

Ngoài ra hàm Trim() được vận dụng trong công việc kế toán cụ thể như việc in sổ sách kế toán cụ thể như việc in sổ cái, lấy dữ liệu từ bảng nhật ký chung

Ví dụ:

=IF(AND(OR(LEFT(NKC!I19;3) = TRIM($I$1);LEFT(NKC!J19;3) = TRIM($I$1));NKC!C19>=$I$2;NKC!C19<=$I$3);NKC!C19;"")

Nếu bạn nào muốn tìm hiểu tự học lập báo cáo tài chính trên excel có thể tìm hiểu qua khóa học kế toán thực hành trên excel 

Ngoài ra có thể tự học tại nhà,  tham khảo thêm: Cách lập báo cáo tài chínhCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Cách sử dụng hàm Mod trong excel
Cách sử dụng hàm Mod trong excel và ví dụ vận dụng thực tế khi sử dụng hàm Mod

Ngày đăng: 30/06/2021 14:08:16
Cách sử dụng hàm INT trong excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong excel và cách vận dùng hàm int trong tình huống thực tế khi đi làm

Ngày đăng: 24/06/2021 14:11:13

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.