Cách thay đổi độ rộng cột trong Excel


Trong Excel, một trang tính có nhiều ô có cùng kích thước và mỗi ô chứa 8,43 ký tự. Đặc biệt, khi lập báo cáo, tạo bảng dữ liệu hay thực hiện các phép tính khác, bạn thường xuyên phải thay đổi độ rộng của cột. Và bằng cách mở rộng các cột của bạn, bạn có thể dễ dàng hiển thị toàn bộ dữ liệu trên trang tính của mình.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách hiệu quả để điều chỉnh độ rộng của cột.

Điều chỉnh độ rộng cột bằng chuột

Việc điều chỉnh độ rộng của cột bằng cách click và kéo rất dễ thực hiện và dễ hiểu. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện việc này từng bước một.

- Để thay đổi độ rộng của “Một hoặc nhiều cột - Single or multiple columns”, trước tiên, hãy chọn cột cụ thể đó trên bảng tính.

- Sau đó, di chuyển con trỏ chuột đến đường viền của cột đã chọn trong tiêu đề cột.
 

- Khi nó trông giống như một mũi tên bốn cạnh, hãy nhấn và giữ nút bên trái của chuột và kéo nó về phía bên phải để tăng kích thước chiều rộng của nó.
 

Để thay đổi độ rộng của “Tất cả các cột”, trước tiên hãy nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các cột từ trang tính và bây giờ kéo vào bất kỳ tiêu đề cột nào để điều chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Bạn cũng có thể xem chiều rộng hiện tại của cột bằng cách nhấp vào đường viền của cột trong tiêu đề cột bằng các pixel của nó.
 

Đặt chiều rộng cột thành một số cụ thể

Một lần nữa, trước tiên bạn cần chọn cột để thay đổi độ rộng của nó thành một số cụ thể.
 

Sau đó, trong tab Trang chủ, hãy chuyển đến nhóm Ô và bây giờ nhấp vào “Format
 

Tiếp theo, chọn “Chiều rộng cột - Column Width” từ danh sách thả xuống
 

Khi bạn nhấp vào, nó sẽ mở hộp thoại về chiều rộng cột. Bây giờ, hãy nhập giá trị chính xác của chiều rộng mà bạn muốn vào hộp và nhấp vào “OK” để áp dụng.
 

Đặt độ rộng cột bằng cách nhấp chuột phải

Bạn cũng có thể mở hộp thoại “Chiều rộng cột” tương tự bằng cách nhấp chuột phải vào hàng đã chọn.
 

Trong hộp chiều rộng cột, bạn có thể nhập giá trị mong muốn và nhấp vào ok.
 

Điều chỉnh độ rộng cột bằng tùy chọn AutoFit

Nếu dữ liệu của bạn trong các cột không hiển thị thì bạn có thể sử dụng tùy chọn tự động điều chỉnh để điều chỉnh chung độ rộng của các cột. Sau đây là các bước để làm:
Đối với điều này, trước tiên bạn phải chọn một, nhiều hoặc tất cả các cột để đặt chiều rộng.
 
Tiếp theo, đi tới “Định dạng - Format” trong nhóm ô trong tab Trang chủ. Chọn tùy chọn “ Autofit Column Width” từ danh sách tùy chọn.
 

Sau đó, nó tự động điều chỉnh độ rộng của tất cả các cột đã chọn để bạn có thể xem tất cả dữ liệu một cách dễ dàng, như minh họa trong hình sau.
 

Đặt độ rộng mặc định của cột

Với độ rộng cột mặc định, bạn có thể thay đổi độ rộng của các cột trang tính hoàn chỉnh và cũng có thể đặt độ rộng cho tất cả các trang tính trong sổ làm việc cùng một lúc.
Chọn một hoặc nhiều bảng tính mà bạn muốn điều chỉnh độ rộng mặc định. Ở đây, chúng tôi đang chọn một bảng tính làm ví dụ.
 

Bây giờ, hãy chuyển đến “định dạng - format” và nhấp vào tùy chọn “Độ rộng mặc định - Default Width
 

Sau đó, nó sẽ mở hộp thoại “Chiều rộng tiêu chuẩn - Standard Width”. Ở đó, bạn có thể thấy chiều rộng hiện tại của các cột trống là 20.
 

Cuối cùng, bạn cần nhập “Chiều rộng cột tiêu chuẩn - Standard Column Width” vào hộp và nhấp vào “OK” để áp dụng.

Điểm để ghi nhớ
Độ rộng mặc định tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các ô trống trong trang tính thay vì những ô đã có dữ liệu.
Độ rộng cột tự động điều chỉnh không áp dụng nếu chiều rộng cột đủ cho dữ liệu trong cột.
 
Chủ đề khác: động cơ điện một chiều

Chúc bạn thành công !
dịch vụ báo cáo tài chính