Cách thêm số trang trong Excel


Giống như các ứng dụng Microsoft Office khác như Word hay PowerPoint, Excel cũng có tính năng chèn số trang khi in bảng tính Excel. Người dùng có thể chèn số trang trên mỗi sheet hoặc vào nhiều sheet cùng lúc trong Excel và cũng có thể tùy chỉnh tương tự.

Chúng tôi đã đề cập đến một số bước nhanh chóng và dễ dàng để bạn thêm hoặc xóa số trang trong Excel.

Thêm số trang bằng đầu trang và chân trang

- Trước tiên, hãy chuyển đến tab “View” và sau đó nhấp vào biểu tượng “Page Layout” trong nhóm “Workbook views”.
 

- Sau đó, cuộn xuống trang tính và nhấp vào cột “Chân trang - Footer” (Trái, Giữa, Phải) dựa trên phía nào của trang bạn muốn hiển thị số trang.
 

- Bây giờ, hãy chuyển đến tab “Thiết kế - Design” và nhấp vào biểu tượng “Số trang - Page number” hoặc “Số trang - Number of pages” để thêm số trang.
- Hoặc nhấn vào biểu tượng “Footer” rồi chọn kiểu in số trang muốn thêm.
 

Khi bạn chọn tùy chọn số trang mà bạn muốn thêm và in, Excel sẽ thêm số trang đó vào bảng tính dưới dạng mã.
 

Cuối cùng, nhấp vào bất cứ nơi nào bên ngoài “Chân trang - Footer” để hiển thị số trang.
 

Để quay lại chế độ xem bình thường sau khi thêm số trang bằng tùy chọn Đầu trang & Chân trang, hãy nhấp vào biểu tượng “chế độ xem bình thường - normal view” trên thanh trạng thái bên dưới trên trang Excel.
 
 

Thêm số trang bằng hộp thoại thiết lập trang

Khi người dùng có dữ liệu ở nhiều trang trong một sổ làm việc và muốn in dữ liệu đó thành một chuỗi liên tục, họ có thể thêm số trang vào tất cả các trang cùng một lúc với sự trợ giúp của tùy chọn “Hộp thoại Thiết lập Trang - Page Setup Dialog Box”.

Đầu tiên các bạn mở bảng tính và chọn các sheet muốn in (chọn nhiều sheet - select multiple sheets)
 

Sau đó, chuyển đến tab “Bố cục trang - Page Layout” và nhấp vào trình khởi chạy hội thoại “thiết lập trang - page setup
 

Bây giờ, hãy chọn tab “Đầu trang/Chân trang - Header/Footer” trong cửa sổ “Thiết lập trang - Page Setup”.
Cuối cùng, nhấp vào mũi tên thả xuống Footer và chọn kiểu in số trang bạn muốn hiển thị và nhấp OK.
Để xem Bản xem trước, hãy nhấp vào nút “Xem trước bản in - Print Preview”.
 

Khi bạn nhấp vào OK, tất cả các trang đã chọn sẽ nhận được số trang theo chuỗi bắt đầu từ trang đầu tiên của trang đầu tiên

 

 
dịch vụ báo cáo tài chính