Cách tìm và tính phạm vi trong Excel


Về mặt toán học, bạn tính toán một phạm vi bằng cách lấy giá trị lớn nhất của một tập dữ liệu cụ thể trừ đi giá trị nhỏ nhất. Nó thể hiện mức độ trải rộng của các giá trị trong một tập dữ liệu và rất hữu ích để đo lường độ biến thiên – phạm vi càng lớn thì dữ liệu của bạn càng trải rộng và dễ biến đổi.

May mắn thay, việc tìm phạm vi của một tập hợp dữ liệu thật dễ dàng khi sử dụng các hàm Excel. Đây là cách để làm điều đó.

Cách tìm và tính phạm vi trong 3 bước

Cách dễ nhất để tìm phạm vi trong Microsoft Excel là sử dụng hàm MIN và MAX. Hàm MIN tính toán giá trị cao nhất trong một tập hợp dữ liệu, trong khi hàm MIN tính toán giá trị nhỏ nhất.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng trong trang tính để dễ phân tích. Sau đó, bạn có thể sử dụng các hàm MIN và MAX như sau:
Chọn một ô bên ngoài tập dữ liệu của bạn (trong ví dụ của chúng tôi là D1 ). Trong ô này, nhập = MAX và chọn = MAX từ trình đơn thả xuống.
 
Chọn phạm vi ô của bạn bằng cách nhấp và kéo. Ngoài ra, bạn có thể nhập phạm vi ô vào ô theo cách thủ công (ví dụ: =MAX(B2:B15). Nhấn Enter để xác nhận.
 
Chọn một ô khác (trong ví dụ của chúng tôi là D2 ) và nhập =MIN . Lặp lại bước 2 cho ô này.
 
Bây giờ bạn cần tìm sự khác biệt giữa các giá trị này. Để thực hiện việc này, hãy chọn một ô (trong ví dụ của chúng tôi là D3 ) và sử dụng hàm trừ bằng cách nhập =(ô chứa giá trị TỐI ĐA )-(ô chứa giá trị TỐI THIỂU) . Ví dụ: =D1-D2 .
 
Có thể tính toán phạm vi giá trị trong một bước tắt bằng cách kết hợp các hàm này trong một ô. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ nơi tập dữ liệu được chứa trong các ô từ B2 đến B15.

Sử dụng các ô này, hàm phạm vi sẽ giống như sau:  =MAX(B2:B15)-MIN(B2-B15)
 
Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi giá trị ô để khớp với dữ liệu của bạn.

Cách tìm phạm vi có điều kiện trong Excel

Nếu tập hợp dữ liệu của bạn có một vài giá trị ngoại lệ, bạn có thể tính toán một phạm vi có điều kiện để bỏ qua các giá trị ngoại lệ. Chẳng hạn, hãy xem ảnh chụp màn hình ví dụ này:
 
Hầu như tất cả các giá trị nằm trong khoảng từ 40 đến 80, tuy nhiên có hai giá trị khoảng 1.000 và hai giá trị thấp nhất gần bằng 1. Nếu muốn tính toán phạm vi nhưng bỏ qua các giá trị đó, bạn cần phải bỏ qua các giá trị dưới 5 và trên 900 .Đây là nơi hàm MAXIFS và MINIFS phát huy tác dụng.
MAXIFS thêm một điều kiện bỏ qua các giá trị trên một số nhất định, trong khi MINIFS bỏ qua các giá trị thấp hơn một số nhất định (với mỗi điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy).

Vì vậy, ví dụ của chúng ta, hàm MAX sẽ trở thành:

=MAXIFS(B2:B15,B2:B15,”<900”)
 
Và hàm MIN sẽ trở thành:

=MINIFS(B2:B15,B2:B15,”>5”)
 
Trong trường hợp này, công thức Excel tổng để tính phạm vi điều kiện sẽ là:

=MAXIFS(B2:B15,B2:B15,”<900″)-MINIFS(B2:B15,B2:B15,”>5″)
 
Lưu ý: Các hàm MAXIFS và MINIFS chỉ khả dụng trong Excel 2019 và Microsoft Office 365 , vì vậy nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn, bạn sẽ cần bao gồm riêng hàm IF. Ví dụ: =MAX(B2:B15)-MIN(IF(B2:B15>5,B2:B15)

Phân tích dữ liệu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu . Với hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng tính toán phạm vi của bất kỳ tập dữ liệu nào, ngay cả khi bạn cần loại bỏ các giá trị ngoại lai.
dịch vụ báo cáo tài chính