Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn


Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn thường được dùng tại các doanh nghiệp có loại hình sản xuất giản đơn, chu kỳ kinh doanh ngắn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn (Ví dụ các doanh nghiệp như: Nhà máy điện, nước, khai thác than, quặng…). Theo phương pháp này tổng giá thành sản phẩm được tính bằng cách lấy tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ + giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ - giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Theo phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn, giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ, chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

Phương pháp tính giá thành giản đơn thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, khép kín từ khi đưa nguyên liệu vào sản xuất cho tới khi hoàn thành sản phẩm, mặt hàng sản phẩm ít, khối lượng lớn, chu kỳ ngắn, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo.

Công thức tính:

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Ví dụ về tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn:

Số liệu về tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp MHN trong tháng 9/N như sau:

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 3.600.000

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ là 340.200.000 (Nguyên vật liệu trực tiếp: 15.000.000; Nhân công trực tiếp: 100.000.000 và chi phí sản xuất chung: 90.200.000).

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 2.400.000

Cuối tháng 9/N, doanh nghiệp MHN hoàn thành nhập kho 2000 sản phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ: 100 sản phẩm.

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn của sản phẩm X

Ta xác định tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm X như sau: Tổng giá thành sản phẩm = 3.600.000 + 340.200.000 – 2.400.000 = 341.400.000

Giá thành đơn vị sản phẩm = 341.400.000 / 2000= 170.700

 Trên là cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn, nếu bạn chưa hiểu thì có thể tìm hiểu học kế toán thực hành sản xuất do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ làm báo cáo tài chính cho các công ty sản xuất

Ngoài cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn bạn có thể tham khảo thêm: Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số
 

dịch vụ báo cáo tài chính