Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO và ví dụ hướng dẫn tính giá xuất nguyên vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước


Chúng ta hiểu cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO hay còn gọi là nhập trước xuất trước áp dụng dựa trên gỉa định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.

cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

Theo phương pháp fifo thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

Chúng ta vẫn thực hiện qua 3 bước:

B1: Chúng ta phải xác định số lượng nguyên vật liệu xuất theo từng loại, mục đích sử dụng

B2: Cần xác định giá từng loại nguyên vật liệu xuất nào được xuất trước

B3: Xác định tổng số lượng suất và tổng giá trị nguyên vật liệu xuất theo lô xuất trước

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO quy định như sau:

Nguyên vật liệu nào nhập trước sẽ được lấy giá để tính cho nguyên vật liệu xuất trước, nguyên vật liệu tồn cuối sẽ tính  theo giá những lần nhập sau cùng trong kỳ. Hay hiểu đơn giản thì lô nguyên vật liệu nào nhập kho trước sẽ được xuất kho trước, xuất hết lần nhập trước mới xuất đến lần nhập sau.

Ví dụ về phương pháp tính giá xuất kho FIIO nhập trước xuất trước

Tại doanh nghiệp A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nguyên vật liệu trong tháng 10/2021 như sau:

Tồn kho đầu tháng 6.000kg, đơn giá 130.000đ/kg

1. Ngày 1/10 mua nhập kho 4.500kg, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 130.600đ/kg. Đã thanh toán tiền vay ngân hàng

2. Ngày 6/10 xuất kho 6.000 kg cho sản xuất sản phẩm

3. Ngày 8/10 nhận vốn góp kinh doanh 12.000kg nguyên vật liệu, nhập kho theo giá trị trường là 131.000đ/kg.

4. Ngày 10/10 xuất kho 10.400 kg cho sản xuất sản phẩm

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO như sau:

1.  Nợ TK 152: 4.500 x 130.600 = 587.700.000

     Nợ TK 133:  58.770.000

        Có TK 3411: 646.470.000

2. Nợ TK 621: 6.000 x 130.000= 780.000.000  ( Xuất hết 6.000 với giá 130.000)

       Có TK 152: 780.000.000

3. Nợ TK 152 : 12.000 x 131.000 = 1.572.000.000

        Có TK 411: 1.572.000.000

4. Nợ TK 621:  4.500 x 130.600 + 5.900 x 131.000 =587.700.000 + 767.000.000=1.354.700.000 (Xuất hết nguyên vật liệu giá 130.600 là 4.500 sau đó còn lại là giá nhập gần nhất 131.000)

Trên là cách tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO, Chúc các bạn thành công !

Xem thêm phương pháp tính giá xuất kho khác: Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyềnCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho
Cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho khi mua trong nước, nhập khẩu, tự sản xuất chế biến, thuê ngoài gia công, góp vốn, viện trợ tặng thưởng

Ngày đăng: 15/09/2021 14:27:08
Kế toán các khoản phải thu phải trả
Kế toán các khoản phải thu phải trả tổng hợp tất các các kiến thức cơ bản về phương pháp hạch toán kế toán các khoản phải thu và kế toán các khoản phải trả tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 12/09/2021 18:54:30
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước bao gồm kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyên, kế toán các khoản ứng trước

Ngày đăng: 11/09/2021 14:19:10
Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có đáp án gồm các dạng bài tập định khoản tính lương, trắc nghiệm, tình huống, tự luận

Ngày đăng: 09/09/2021 17:12:37
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 2021
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội dùng để xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản

Ngày đăng: 08/09/2021 10:45:43
Cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương quy định rõ chứng từ, tài khoản và phương pháp kế toán tiền lương

Ngày đăng: 07/09/2021 22:19:36
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập mẫu 11-LĐTL trên excel

Ngày đăng: 04/09/2021 16:38:12
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 ban hành theo phụ lục III và hướng dẫn cách lập mẫu 10-LĐTL

Ngày đăng: 03/09/2021 21:38:24
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL

Ngày đăng: 03/09/2021 18:07:16
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 và cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo mẫu 03-LĐTL

Ngày đăng: 03/09/2021 17:48:26

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.