Cách tính số ngày giữa hai ngày trong Excel


Excel có một số hàm mạnh để tính số ngày giữa hai ngày trong Excel. Chúng đặc biệt hữu ích khi bạn đang tạo biểu đồ Gantt hoặc đường thời gian cho một đề xuất/dự án.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tính số ngày giữa hai ngày (trong nhiều trường hợp):

Tính tổng số ngày giữa hai ngày trong Excel

Excel có nhiều cách để tính ngày giữa hai ngày.

Sử dụng hàm DAYS

Hàm DAYS trong Excel có thể được sử dụng để tính tổng số ngày khi bạn có ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Bạn cần chỉ định 'Ngày bắt đầu' và 'Ngày kết thúc' trong hàm Ngày và hàm này sẽ cung cấp cho bạn tổng số ngày giữa hai ngày đã chỉ định.
Ví dụ: giả sử bạn có ngày bắt đầu ở ô B1 và ​​Ngày kết thúc ở ô B2 (như minh họa bên dưới):
 
Công thức sau đây sẽ cung cấp cho bạn tổng số ngày giữa hai ngày:

=DAYS(B2,B1)

Lưu ý rằng bạn cũng có thể chỉ định ngày trong hàm Days theo cách thủ công bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc kép. Chỉ cần đảm bảo rằng những ngày này trong dấu ngoặc kép ở định dạng ngày được chấp nhận trong Excel.

Hàm Days cung cấp cho bạn số ngày giữa hai ngày. Điều này có nghĩa là nếu các ngày là ngày 1 tháng 12 năm 2017 và ngày 2 tháng 12 năm 2017, nó sẽ trả về 1. Nếu bạn muốn tính cả hai ngày, bạn cần thêm 1 vào kết quả của hàm Days. Bạn có thể đọc thêm về hàm Days tại đây .

Sử dụng Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF (bắt nguồn từ Date Dif ference) cũng cho phép bạn nhanh chóng lấy số ngày giữa hai ngày. Nhưng không giống như hàm DAYS, nó có thể làm được nhiều hơn thế.
Bạn cũng có thể sử dụng hàm DATEDIF để tính số tháng hoặc số năm đã trôi qua trong hai ngày đã cho.
Giả sử bạn có tập dữ liệu dưới đây và bạn muốn lấy số ngày giữa hai ngày này:
 
Bạn có thể sử dụng công thức DATEDIF bên dưới để thực hiện việc này:
=DATEDIF(B1,B2,"D")

Công thức DATEDIF ở trên có ba đối số:

Ngày bắt đầu – B1 trong ví dụ này
Ngày kết thúc – B2 trong ví dụ này
“D” – chuỗi văn bản cho hàm DATEDIF biết cần tính toán gì.
Cũng lưu ý rằng bỏ dòng các hàm Excel khác, khi bạn nhập hàm DATEDIF trong Excel, nó sẽ không hiển thị IntelliSense (tùy chọn tự động hoàn thành giúp bạn với các đối số công thức).
Nếu bạn chỉ muốn tính số ngày giữa hai ngày đã cho, thì tốt hơn là sử dụng hàm DAYS. DATEDIF phù hợp hơn khi bạn muốn tính tổng số năm hoặc số tháng đã trôi qua giữa hai ngày.

Ví dụ: công thức dưới đây sẽ cung cấp cho bạn tổng số tháng giữa hai ngày (trong B1 và ​​B2)

=DATEDIF(B1,B2,"M")

Tương tự, công thức dưới đây sẽ cung cấp cho bạn tổng số năm giữa hai ngày:

=DATEDIF(B1,B2,"Y")
Bạn có thể đọc thêm về hàm DATEDIF tại đây. Một trong những cách sử dụng phổ biến của hàm này là khi bạn cần tính tuổi trong Excel .

Số ngày làm việc giữa hai ngày trong Excel

Excel có hai hàm sẽ cung cấp cho bạn tổng số ngày làm việc giữa hai ngày và sẽ tự động tính các ngày cuối tuần và các ngày lễ được chỉ định.
Hàm NETWORKDAYS trong Excel – bạn nên sử dụng hàm này khi các ngày cuối tuần là Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Hàm NETWORKDAYS INTERNATIONAL trong Excel – sử dụng hàm này khi các ngày cuối tuần không phải là Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Trước tiên, hãy xem nhanh cú pháp và đối số của Hàm NETWORKDAYS.

Hàm NETWORKDAYS trong Excel – Cú pháp & Đối số


=NETWORKDAYS(ngày_bắt đầu, ngày_kết thúc, [ngày_nghỉ])

start_date – một giá trị ngày đại diện cho ngày bắt đầu.
end_date – một giá trị ngày đại diện cho ngày kết thúc.
[ngày lễ] – (Tùy chọn) Đó là một phạm vi ngày được loại trừ khỏi tính toán. Ví dụ: đây có thể là ngày lễ quốc gia/ngày lễ. Điều này có thể được nhập dưới dạng tham chiếu đến một dải ô chứa ngày tháng, một dãy số sê-ri biểu thị ngày tháng hoặc một dải ô được đặt tên .
Trước tiên hãy xem một ví dụ mà bạn muốn tính số ngày làm việc (ngày làm việc) giữa hai ngày có Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày cuối tuần.
 
Để tính số ngày làm việc (Cột D) – khi ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày nghỉ được chỉ định – hãy sử dụng công thức dưới đây trong D3 và sao chép cho tất cả các ô:

=NETWORKDAYS(B2,C2,$F$2:$F$6)

 
Chức năng này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, ngoại trừ những trường hợp cuối tuần là những ngày không phải Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ví dụ, ở các quốc gia Trung Đông, cuối tuần là thứ Sáu và thứ Bảy, hoặc trong một số công việc, mọi người có thể có một tuần làm việc sáu ngày.

Để giải quyết những trường hợp như vậy, Excel có một chức năng khác – NETWORKDAYS.INTL (được giới thiệu trong Excel 2010).

Trước khi tôi đưa bạn qua ví dụ, hãy cùng tìm hiểu nhanh về cú pháp và đối số của hàm NETWORKDAY INTERNATIONAL trong Excel

Excel NETWORKDAYS INTERNATIONAL Hàm – Cú pháp & Đối số


=NETWORKDAYS.INTL(ngày_bắt đầu, ngày_kết thúc, [cuối tuần], [ngày lễ])

start_date –  một giá trị ngày đại diện cho ngày bắt đầu.
end_date  – một giá trị ngày đại diện cho ngày kết thúc.
[cuối tuần] – (Tùy chọn) Tại đây, bạn có thể chỉ định cuối tuần, có thể là hai ngày bất kỳ hoặc một ngày bất kỳ. Nếu bỏ điều này thì thứ bảy và chủ nhật được tính là ngày nghỉ cuối tuần.

[ngày lễ] – (Tùy chọn) Đó là một phạm vi ngày được loại trừ khỏi tính toán. Ví dụ: đây có thể là ngày lễ quốc gia/ngày lễ. Điều này có thể được nhập dưới dạng tham chiếu đến một dải ô chứa ngày tháng hoặc có thể là một mảng số sê-ri biểu thị ngày tháng.
Bây giờ hãy xem một ví dụ tính số ngày làm việc giữa hai ngày mà ngày cuối tuần là Thứ Sáu và Thứ Bảy.
Giả sử bạn có một tập dữ liệu như hình bên dưới:
 
Để tính số ngày làm việc (Cột D) có cuối tuần là Thứ Sáu và Thứ Bảy, hãy sử dụng công thức sau:

=NETWORKDAYS.INTL(B2,C2,7,$F$2:$F$6)
Đối số thứ ba trong công thức này (số 7) cho biết công thức coi Thứ Sáu và Thứ Bảy là ngày cuối tuần.
 

Số ngày cuối tuần giữa hai ngày trong Excel

Chúng ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính số ngày cuối tuần giữa hai ngày.

Trong khi hàm Networkdays tính toán số ngày làm việc, chúng ta cũng có thể sử dụng để lấy số ngày cuối tuần giữa hai ngày.

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu như hình dưới đây:
 
Đây là công thức sẽ cung cấp cho bạn tổng số ngày cuối tuần giữa hai ngày:
=DAYS(C2,B2)+1-NETWORKDAYS(B2,C2)

Chúc bạn thành công !
dịch vụ báo cáo tài chính