Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022


Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022 là phương pháp tính bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu ngoài ra tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT trong trường hợp hoạt động mua bán vàng bạc, chế tác vàng bạc đá quý

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022 căn cứ vào

- Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT tính theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
-  Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Khoản 4, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đối tượng áp dụng cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối với cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo hình thức tính tỷ lệ % nhân với doanh thu được áp dụng chủ yếu trong các đối tượng

+ Là các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm <1 tỷ đồng, trừ các trường hợp tự nguyện đăng ký theo phương pháp khấu trừ

+ Là các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập (trừ các trường hợp tự nguyện theo phương pháp khấu trừ)

+ Là các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022

Công thức tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu được thực hiện như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu

Trong đó:

a. Tỷ lệ %

 Được quy định theo từng hoạt động sau:

cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022

Cụ thể cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ căn cứ theo bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ % trên doanh thu

BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU

1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1%

- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).

2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%

- Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ;

- Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, cho thuê tài sản và đồ dùng cá nhân khác;

- Dịch vụ cho thuê kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;

- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;

- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông;

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;

- Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

- Các dịch vụ khác;

- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).

3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%

- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;

- Khai thác, chế biến khoáng sản;

- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;

- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;

- Dịch vụ ăn uống;

- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).

4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

- Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên.

b. Doanh thu để tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Doanh thu để tính thuế GTGT chính là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng (bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng)

Lưu ý:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Ví dụ: Công ty Minh Trường Phát là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Công ty Minh Trường Phát có doanh thu phát sinh từ

+ Hoạt động bán phần mềm máy tính

+ Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

thì cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được thực hiện như sau:

Công ty Minh Trường Phát không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp có nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau thì phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì việc tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có những quy định riêng biệt, cụ thể:
Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT
Trong đó:
- Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý là 10%.
Giá trị gia tăng = Giá bán ra - Giá mua vào
- Giá bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
- Giá mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
Nếu trong kỳ tính thuế phát sinh GTGT âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào GTGT dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh GTGT dương (+) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, GTGT (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau

Ví dụ về cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022

Công ty Minh Trường Phát kinh doanh về dịch vụ ăn uống, thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và kê khai theo quý
Trong quý 1/2022 công ty có xuất 200 hóa đơn trực tiếp tổng doanh thu là 250tr
Như vậy cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022 của công ty Minh Trường Phát thực hiện như sau:
Số thuế GTGT phải nộp
Do kinh doanh dịch vụ ăn uống nên mức thuế suất chịu thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là 3% (căn cứ vào bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT tính theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC
Như vậy số thuế GTGT phải nộp trong quý  = 250.000.000 x 3% = 7.500.000 VNĐ
Trên là bài viết cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2022 dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành nhưng chưa nắm rõ về công thức tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Các anh chị chuẩn bị khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ

Xem thêm bài: Nên tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ

dịch vụ báo cáo tài chính