Cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế


Cho tới thời điểm này có nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có mã, vậy có cách nào để biết cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn hợp lệ, hợp lý, hợp pháp và kiểm tra chính xác các thông tin của hóa đơn mà đối tác gửi cho doanh nghiệp

Trong bài viết này KeToanTaiChinh.Net sẽ hướng dẫn các bạn đọc về cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, xác thực hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Cách tra cứu thông tin hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bước 1: Truy cập trang tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhất là hoadondientu.gdt.gov.vn

Bạn truy cập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bước 2: Nhập thông tin hóa đơn điện tử có mã vào trang web

Dựa trên hóa đơn mà đối tác gửi cho công ty bạn, bạn nhập các thông tin sau:

cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mã số thuế của người bán

Loại hóa đơn: Chọn hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (tùy tên hóa đơn là loại nào thì chọn loại đó)

Ký hiệu hóa đơn: Nhập 6 ký tự cuối ở ký hiệu hóa đơn vào, ví dụ ký hiệu của hóa đơn này là: 1C21TYY thì bạn chỉ cần nhập C21TYY (nếu nhập cả 1C21TYY thì không tra cứu hóa đơn điện tử được nhé)

Số hóa đơn: Cứ số như nào bạn nhập như thế, ví dụ ở hóa đơn này là số 4 thì bạn nhập là số 4, hoặc nhập 00000004 (tối đa 8 chữ số theo nghị định 123 )

Tổng tiền thuế: Mục này không bắt buộc, có thể nhập hoặc không cần nhập

Tổng tiền thanh toán: Bạn nhập đúng số tiền trên hóa đơn

Nhập mã captcha: Nhập đúng mã số captcha vào

Sau đó nhấn nút "Tìm kiếm"

B3: Kết quả tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ hiện thị

cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Kết quả tra cứu hóa đơn điện tử có mã sẽ thông báo như sau:

Tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm
Trạng thái xử lý hóa đơn: Đã cấp mã hóa đơn

Cách tra cứu danh sách hóa đơn điện tử mua vào bán ra

Đối với các doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC thực hiện cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm hóa đơn mua vào/bán ra
Bước 1: Truy cập vào trang hoadondientu.gdt.gov.vn
Sau đó đăng nhập thông tin tài khoản đã được cấp của cơ quan thuế theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT
Bước 2: Vào menu Tra cứu sau đó chọn Tra cứu hóa đơn
Bước 3: Bạn nhấn tab "Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào"
Chọn khoảng thời gian tra cứu từ ngày ...đến ngày

cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Và nhấn nút tìm kiếm
Khi tra cứu thì các bạn kiểm tra lại các thông tin ký hiệu, mẫu số, số hóa đơn, ngày lập và các thông tin trên hóa đơn điện tử xem đã hợp lệ chưa
Trên là cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trên hệ thống trang hoadondientu.gdt.gov.vn chúc các bạn thành công
Nếu bạn chưa biết cách tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123 tham khảo bài viết trên nhé

Khóa học kế toán thực hành nâng cao nghiệp vụ sẽ giúp bạn tự tin trong việc xử lý hóa đơn điện tử và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

dịch vụ báo cáo tài chính