Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ năm 2021

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ hợp pháp hợp lý trên trang tracuuhoadon.gdt.gov.vn của tổng cục thuế


Việc tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp hợp lệ là công việc bắt buộc đối với kế toán để tránh những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp. Khi nhận hóa đơn đầu vào, kế toán có trách nhiệm tra cứu hóa đơn để kiểm tra xem hóa đơn có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế không ? có đủ điều kiện về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ không ? thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn hợp lệ chúng ta cùng thực hiện theo nhé

Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ hợp pháp hợp lý

Bước 1: Để tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ bạn vào trang tracuuhoadon.gdt.gov

Truy cập vào đường link sau để tra cứu hóa đơn:   http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

cách tra cứu hóa đơn điện tử

Sau đó bạn chọn “Thông tin hóa đơn, biên lai” sau đó chọn “Hóa đơn” rồi chọn “Tra cứu một hóa đơn”

Bước 2: Nhập các thông tin trên hóa đơn vào để tiến hành tra cứu hóa đơn điện tử của công ty bạn

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ

Để tra cứu hóa đơn điện tử trên bạn phải nhập chính xác các thông tin sau

Mã số thuế người bán HHDV (*)  

Mẫu số (*)    

Ký hiệu hóa đơn (*)

Số hóa đơn (*)         

Nhập mã xác thực (*)

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp

Bước 3:  Nhấn nút "tìm kiếm" để tra cứu hóa đơn điện tử trên để ra được kết quả

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ

Sau đó nhấn nút “Xem thông tin chi tiết tại đây” để kiểm tra các thông tin của nhà cung cấp hóa đơn

cách tra cứu hóa đơn hợp lệ

Bạn hiểu thế nào là hóa đơn hợp lệ

Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn đảm bảo đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Tính hợp pháp: Còn giá trị sử dụng, đảm bảo các quy định về in và phát hành hóa đơn và phải được cơ cơ quan thuế chấp nhận thông báo phát hành hóa đơn

Tính hợp lệ: Hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các thông tin nội dung trên hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn, và phải có chữ ký của đại diện pháp luật, đóng dấu nếu là hóa đơn giấy, còn nếu hóa đơn điện tử thì phải có chữ ký điện tử, hóa đơn phải đảm bảo đúng theo nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Tính hợp lý: Hóa đơn xuất ra phải phù hợp với mã ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng, và phải là hóa đơn phù hợp với chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Căn cứ pháp lý quy định về hóa đơn hợp lệ:

 Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Trên là bài viết về cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp,hợp lý, ngoài ra kế toán tham khảo thêm về các quy định liên quan tới hóa đơn như: Quy định chung về hóa đơn

Ngoài bài viết tra cứu hóa đơn điện tử trên có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

⇒ Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

⇒ Dịch vụ kế toán thuế trọn góiCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Nội dung cơ bản của luật quản lý thuế
Nội dung cơ bản của quan lý thuế gồm quyền chủ thể nộp thuế, nghĩa vụ chủ thể nộp thuế, quyền hạn của cơ quan quản lý thế, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, nọi dung quản lý thuế

Ngày đăng: 21/08/2021 23:56:46
Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế
Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế - Sắc thuế là một hình thức thuế cụ thể được quy định bằng một văn bản pháp luật, dưới hình thức luật, pháp lệnh hoặc các chế độ thuế

Ngày đăng: 21/08/2021 18:18:19
Cách phân loại thuế và ý nghĩa của việc phân loại thuế
Cách phân loại thuế và ý nghĩa của việc phân loại thuế - Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong hệ thống thuế thành những nhóm khác nhau theo những tiêu thức nhất định.

Ngày đăng: 21/08/2021 18:02:40
Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường? Thuế giúp huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước và điều tiết kinh tế vĩ mô

Ngày đăng: 21/08/2021 17:14:59
Thuế là gì và Phân tích các đặc trưng cơ bản của thuế
Thuế là gì và Phân tích các đặc trưng cơ bản của thuế

Ngày đăng: 21/08/2021 16:46:57
Quy định chung về hóa đơn cập nhật mới nhất 2021
Quy định chung về hóa đơn bao gồm quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, các loại hóa đơn khác, nguyên tắc lập hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn,

Ngày đăng: 14/08/2021 18:09:40
Thuế thu nhập cá nhân là gì
Khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì ? Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân ? Vai trò của thuế TNCN

Ngày đăng: 14/08/2021 03:09:59
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022 mới nhất
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022 từ kinh doanh tiền lương tiền công đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Ngày đăng: 06/08/2021 17:51:43
Mẫu cam kết 02/CK-TNCN cho cá nhân không khấu trừ
Mẫu cam kết 02/CK-TNCN áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng: 06/08/2021 17:31:35
Cách đăng ký tài khoản trên trang thuế điện tử 2021
Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên trang thuế điện tử năm 2021 thuedientu.gdt.gov dành cho các doanh nghiệp mới thành lập

Ngày đăng: 05/08/2021 16:10:03

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.