Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ năm 2023


Việc tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp hợp lệ là công việc bắt buộc đối với kế toán để tránh những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp. Khi nhận hóa đơn đầu vào, kế toán có trách nhiệm tra cứu hóa đơn để kiểm tra xem hóa đơn có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế không ? có đủ điều kiện về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ không ? thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn hợp lệ chúng ta cùng thực hiện theo nhé

Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ hợp pháp hợp lý 2023

Bước 1: Để tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ bạn vào trang tracuuhoadon.gdt.gov

Truy cập vào đường link sau để tra cứu hóa đơn:   http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

cách tra cứu hóa đơn điện tử 2023

Sau đó bạn chọn “Thông tin hóa đơn, biên lai” sau đó chọn “Hóa đơn” rồi chọn “Tra cứu một hóa đơn”

Bước 2: Nhập các thông tin trên hóa đơn vào để tiến hành tra cứu hóa đơn điện tử của công ty bạn

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ

Để tra cứu hóa đơn điện tử trên bạn phải nhập chính xác các thông tin sau

Mã số thuế người bán HHDV (*)  

Mẫu số (*)    

Ký hiệu hóa đơn (*)

Số hóa đơn (*)         

Nhập mã xác thực (*)

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp 2023

Bước 3:  Nhấn nút "tìm kiếm" để tra cứu hóa đơn điện tử trên để ra được kết quả

cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ 2023

Sau đó nhấn nút “Xem thông tin chi tiết tại đây” để kiểm tra các thông tin của nhà cung cấp hóa đơn

cách tra cứu hóa đơn hợp lệ

Bạn hiểu thế nào là hóa đơn hợp lệ

Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn đảm bảo đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Tính hợp pháp: Còn giá trị sử dụng, đảm bảo các quy định về in và phát hành hóa đơn và phải được cơ cơ quan thuế chấp nhận thông báo phát hành hóa đơn

Tính hợp lệ: Hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các thông tin nội dung trên hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn, và phải có chữ ký của đại diện pháp luật, đóng dấu nếu là hóa đơn giấy, còn nếu hóa đơn điện tử thì phải có chữ ký điện tử, hóa đơn phải đảm bảo đúng theo nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Tính hợp lý: Hóa đơn xuất ra phải phù hợp với mã ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng, và phải là hóa đơn phù hợp với chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Căn cứ pháp lý quy định về hóa đơn hợp lệ:

 Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Trên là bài viết về cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp,hợp lý, ngoài ra kế toán tham khảo thêm về các quy định liên quan tới hóa đơn như: Quy định chung về hóa đơn

Ngoài bài viết tra cứu hóa đơn điện tử trên có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

⇒ Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

⇒ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

dịch vụ báo cáo tài chính