Cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN


Cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN là một quá trình quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Chi phí lãi vay đóng vai trò quan trọng trong tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và có tác động lớn đến lợi nhuận ròng và khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp.
Để xác định chi phí lãi vay, trước hết, doanh nghiệp cần xác định các khoản vay mà họ đã thực hiện trong kỳ kinh doanh, bao gồm cả khoản vay từ ngân hàng, cá nhân hoặc tổ chức khác. Sau đó, họ cần biết lãi suất và thời hạn của mỗi khoản vay này.

Cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN căn cứ vào quy đinh nào

Cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN
Theo thông tư 78/2014-TT-BTC, chi phí lãi vay được xác định như sau:
- Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
- Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN

1. Trường hợp góp đủ vốn:

+ Công ty vay từ tổ chức kinh tế: Trong trường hợp này, doanh nghiệp không bị hạn chế về lãi suất và có thể tính toàn bộ số tiền lãi vay vào chi phí của mình.
+ Công ty vay từ đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế: Lãi suất áp dụng không được vượt quá 150% so với mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay.
Ví dụ: Công ty A có đăng ký vốn điều lệ 4 tỷ. Đã góp đủ vốn trong thời gian quy định, Công ty có vay 1 khoản tiền 2 tỷ của Ông B với lãi suất 1%/ năm. Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước vào thời điểm vay là 0.8%/năm
 Dưới đây là cách tính chi phí lãi vay trong ví dụ này:
Công ty A đã góp đủ vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.
Họ mượn 2 tỷ đồng từ Ông B với lãi suất 1% mỗi năm.
Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước vào thời điểm vay là 0.8% mỗi năm.
Để tính chi phí lãi vay:
Chi phí lãi vay = Số tiền vay x Lãi suất vay
Chi phí lãi vay = 2 tỷ đồng x 1% = 20 triệu đồng
Vậy, trong ví dụ này, công ty A sẽ tính 20 triệu đồng là chi phí lãi vay và ghi nhận số tiền này vào báo cáo tài chính của họ

2/ Trường hợp đi vay để góp vốn.

Trong trường hợp doanh nghiệp đi vay để góp vốn, có quy định cụ thể để xác định chi phí lãi vay như sau:
Thời hạn góp vốn: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải có khả năng cung cấp vốn riêng đủ để hoàn thiện số tiền vốn đã đăng ký.
Quy định về chi phí lãi vay: Theo thông tư 78/TTBTC, trong trường hợp doanh nghiệp đi vay để góp vốn, phần lãi vay tương ứng với số vốn còn thiếu sẽ không được tính vào chi phí của doanh nghiệp. Lý do là chi phí này được xem là chi phí của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức cấp vốn), chứ không phải của doanh nghiệp.
Ví dụ: Công ty A có số vốn điều lệ đăng ký là 20 tỷ đồng, trong đó họ đã góp được 10 tỷ đồng và còn thiếu 10 tỷ đồng. Công ty A vay 25 tỷ đồng với lãi suất 1% mỗi tháng để góp vốn. Tính toán chi phí lãi vay như sau:
Chi phí lãi vay tương ứng với số vốn còn thiếu: 10 tỷ đồng x 1% = 100 triệu đồng.
Chi phí lãi vay của 25 tỷ đồng (toàn bộ khoản vay): 25 tỷ đồng x 1% = 250 triệu đồng.
Chi phí lãi vay không được tính vào chi phí của doanh nghiệp tương ứng với phần vốn còn thiếu 10 tỷ đồng: 100 triệu đồng.
Chi phí lãi vay được tính trong kỳ: 250 triệu - 100 triệu = 150 triệu đồng.
Tóm lại, xác định chi phí lãi vay đúng cách là một phần quan trọng trong quản lý tài chính và thuế của doanh nghiệp. Sự hiểu biết về quy định pháp lý và luật thuế cũng như việc duyệt xét kỹ lưỡng các giao dịch vay sẽ giúp doanh nghiệp tránh được sự phạt và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.
Bài trướcHợp đồng ủy quyền có bắt buộc phải công chứng không
Trên là bài viết cách xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN nếu bạn nào chưa có kinh nghiệm làm kế toán hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành thực chiến của Kế Toán Minh Việt do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ kế toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính cho nhiều doanh nghiệp ở các loại hình khác nhau như thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, vận tải… trực tiếp cầm tay chỉ việc
Các địa chỉ học trực tiếp như:
Học kế toán thực hành tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực hành tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức
dịch vụ báo cáo tài chính