Cách xóa định dạng trong Excel


Trong Excel, định dạng được sử dụng để đánh dấu các ô hoặc phạm vi ô nhằm giúp dễ dàng hiển thị dữ liệu liên quan. Nó có thể được thực hiện bằng cách áp dụng màu ô hoặc phông chữ, đường viền, căn chỉnh, kiểu phông chữ và định dạng khác.

Và, đôi khi bạn cần xóa định dạng khỏi một số phạm vi ô cụ thể hoặc toàn bộ trang tính và thực hiện việc này theo cách thủ công là một công việc tốn thời gian và có thể thiếu một số định dạng cần xóa nếu dữ liệu của bạn lớn.

Tuy nhiên, hãy thư giãn Excel có nhiều cách để xóa định dạng nhanh chóng và dễ dàng và một số cách được mô tả bên dưới cho bạn.

Các bước để xóa định dạng bằng tùy chọn Clear Formats

Trước tiên, hãy chọn các ô hoặc phạm vi ô từ nơi bạn muốn xóa định dạng hoặc toàn bộ trang tính nếu muốn xóa định dạng khỏi toàn bộ trang tính.
- Sau đó, chuyển đến tab “Home” và trong nhóm Chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng thả xuống Xóa.
 

- Bây giờ, chọn tùy chọn Clear Formats từ danh sách thả xuống.
 

Khi bạn nhấp vào Clear Formats, nó sẽ xóa tất cả các loại định dạng được áp dụng bao gồm màu ô, màu phông chữ, căn chỉnh đường viền, định dạng có điều kiện, v.v.

Xem thêm: Cách phóng to trong Excel
 

Nếu bạn chỉ tô màu một số từ hoặc ký tự trong ô thì Excel không thể xóa định dạng màu đó bằng bất kỳ bước nào được mô tả ở trên.
 
 

Xóa định dạng bằng Format Painter

Đầu tiên, đi đến bất kỳ ô nào chưa được định dạng.
 Sau đó, chuyển đến tab “Home” và trong nhóm Clipboard, nhấp vào Format Painter.
Bây giờ, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô từ nơi bạn muốn xóa định dạng
 

- Tại thời điểm này, tất cả các định dạng được áp dụng sẽ bị xóa
 

Xóa định dạng bằng phím tắt

Excel cũng có phím tắt để xóa định dạng và để thực hiện việc này, bạn chỉ cần làm theo hai bước được đề cập dưới đây.

Trước tiên, hãy chọn các ô hoặc phạm vi ô từ nơi bạn muốn xóa định dạng hoặc toàn bộ trang tính nếu muốn xóa định dạng khỏi toàn bộ trang tính.
Sau đó, chỉ cần nhấn Alt→ H→ E→ F theo trình tự và định dạng sẽ bị xóa.

Xóa định dạng bằng mã VBA

Bạn cũng có thể sử dụng mã VBA để xóa định dạng.

Range(“A1”).ClearFormats

Xem thêm lĩnh vực khác: Chổi than là gì

Chúc bạn thành công !
dịch vụ báo cáo tài chính