Cách xóa hàng trống trong Excel


Trong khi làm việc với các tập dữ liệu lớn trong Excel, bạn có thể cần xóa sạch dữ liệu để tiếp tục sử dụng.
Một bước làm sạch dữ liệu phổ biến là xóa các hàng trống khỏi dữ liệu của bạn trong Excel.
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xóa các hàng trống trong Excel bằng các phương pháp khác nhau.
Mặc dù không có tính năng tích hợp sẵn trong Excel để thực hiện việc này nhưng có thể thực hiện nhanh chóng bằng cách sử dụng các kỹ thuật công thức đơn giản hoặc sử dụng các tính năng như Power Query hoặc Go-To Special.
Và đối với những người yêu thích VBA, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một mã VBA đơn giản mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng xóa tất cả các hàng trống khỏi tập dữ liệu của mình trong Excel.

Xóa các hàng trống bằng chức năng SORT

Một trong những cách dễ dàng nhất để nhanh chóng loại bỏ các hàng trống là sắp xếp tập dữ liệu của bạn sao cho tất cả các hàng trống được xếp chồng lên nhau.
Sau khi tất cả các hàng trống cùng nhau, bạn có thể chọn và xóa chúng theo cách thủ công trong một lần.
Tuy nhiên, bạn không thể chỉ áp dụng sắp xếp trên tập dữ liệu hiện có của mình (vì nó có thể thay đổi tập dữ liệu của bạn bằng cách sắp xếp lại các hàng trong khi sắp xếp). Chúng tôi sẽ cần thêm một cột trợ giúp mà chúng tôi sẽ sử dụng để sắp xếp dữ liệu và sau đó xóa các hàng trống.
Để tôi chỉ cho bạn cách nó hoạt động bằng một ví dụ đơn giản.
Dưới đây tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có một số hàng trống mà tôi muốn xóa khỏi tập dữ liệu này:
 

Dưới đây là các bước để loại bỏ các cột trống bằng cột trợ giúp và chức năng sắp xếp:
Trước tiên chúng ta cần chèn một cột trợ giúp vào bên trái của tập dữ liệu. Để thực hiện việc này, hãy chọn tiêu đề cột của cột đầu tiên, nhấp chuột phải rồi nhấp vào chèn
 

Bây giờ hãy nhập công thức dưới đây vào ô A1, sau đó sao chép công thức này cho tất cả các ô trong cột
=IF(COUNTA(B1:XFD1)=0,"Blank","Not Blank")

Công thức trên sẽ cho chúng ta kết quả “Trống” khi hàng trống và kết quả “Không trống” khi hàng không trống.
 

Chọn toàn bộ tập dữ liệu (bao gồm cả cột trợ giúp)
Nhấp vào tab Dữ liệu
 
Bấm vào biểu tượng Sắp xếp (in the Sort & Filter group)
 
Trong hộp thoại Sắp xếp mở ra, bỏ chọn tùy chọn 'My data has Headers'
 

Mở trình đơn thả xuống Sắp xếp theo và chọn Cột A (là cột trợ giúp của chúng tôi)
 

Giữ nguyên các giá trị 'Sắp xếp' và 'Đặt hàng'
Nhấp vào OK
Các bước trên sẽ sắp xếp tập dữ liệu của bạn sao cho tất cả các hàng trống được xếp chồng lên nhau ở trên cùng và tập dữ liệu còn lại nằm bên dưới các hàng trống.
 

Chọn tất cả các hàng trống, nhấp chuột phải và xóa
 

Sau khi hoàn tất, vui lòng xóa cột trợ giúp
Lưu ý: Khi chúng tôi sắp xếp tập dữ liệu của mình bằng các bước trên, nó sẽ không làm xáo trộn thứ tự ban đầu của các hàng. Nó sẽ chỉ mang lại tất cả các hàng trống ở trên cùng trong khi vẫn giữ nguyên tập dữ liệu gốc của bạn.

Để phương thức này hoạt động, mọi ô trong hàng trống cần thực sự trống. Nếu nó có ký tự khoảng trắng hoặc chuỗi null, nó sẽ không được coi là trống.

Bạn nào đang quan tâm đến nguyên lý kế toán xem thêm: giải bài tập nguyên lý kế toán
dịch vụ báo cáo tài chính