Cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất 2023


Trong quá trình kinh doanh, việc lập hóa đơn là một phần quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về thuế. Tuy nhiên, đôi khi, do sơ suất hoặc hiểu lầm, hóa đơn có thể được lập với thuế suất không đúng với quy định. Trong trường hợp này, cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất trở thành một vấn đề cần được giải quyết một cách thận trọng.
Cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất
Trước hết, cần xác định nguyên nhân của lỗi sai thuế suất. Lỗi này có thể do những hiểu lầm về quy định thuế, sự phụ thuộc vào phần mềm hỗ trợ lập hóa đơn, hay thậm chí là một sơ suất nhỏ. Quan trọng nhất là xác định phạm vi của lỗi, tức là số lượng hóa đơn bị ảnh hưởng.

Cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất 2023

1. Hóa đơn chưa gửi cho người mua:
Trong trường hợp hóa đơn chưa được gửi cho người mua, doanh nghiệp cần thông báo ngay với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử bị sai sót. Điều này thường được thực hiện thông qua việc điền vào Mẫu số 04/SS-HĐĐT và gửi cho cơ quan thuế.
Sau khi thông báo hủy hóa đơn bị sai sót, cơ quan thuế sẽ cấp mã hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn cũ. Hóa đơn mới này sẽ được gửi cho người mua.
2.Hóa đơn đã gửi cho người mua
Trong trường hợp hóa đơn đã được gửi cho người mua, có hai phương án xử lý:
a) Lập hóa đơn điều chỉnh:
Trước khi lập hóa đơn điều chỉnh, nếu có thể, các bên cần thống nhất và lập văn bản thỏa thuận ghi rõ về sai sót trong hóa đơn ban đầu.
Hóa đơn điều chỉnh sẽ được lập, và trên đó phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
b) Lập hóa đơn điện tử mới thay thế
Trong trường hợp không thể thỏa thuận và lập văn bản trước, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập một hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn cũ.
Hóa đơn điện tử mới này phải chứa dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế, doanh nghiệp cần ký số và gửi cho người mua. Nếu hóa đơn ban đầu không có mã cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể gửi hóa đơn mới cho người mua hoặc gửi cho cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn mới trước khi gửi cho người mua.
Lưu ý:
Trong trường hợp có thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, văn bản thỏa thuận cần được lập rõ ràng và chính xác.
Quá trình xử lý hóa đơn sai thuế suất VAT cần tuân thủ theo quy định của pháp luật thuế để tránh các vấn đề pháp lý và tài chính không mong muốn.

Xuất sai thuế suất được giảm có bị phạt không?

Việc xuất hóa đơn với mức thuế suất VAT không đúng quy định là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực thuế. Mặc dù có thể xuất phát từ sự nhầm lẫn hoặc thiếu sót, nhưng tình trạng này không được coi là chấp nhận được theo pháp luật. Câu hỏi được đặt ra là: Xuất sai thuế suất VAT có bị phạt không?
Điểm a khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định, khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa thuế, thuế suất và tổng số tiền người mua phải thanh toán.
Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán trên hóa đơn, không ghi giá chưa thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ tính căn cứ trên giá thanh toán được ghi trên hóa đơn, chứng từ.
Do đó, khi lập hóa đơn, kế toán phải ghi đúng thuế suất trên hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu bán mặt hàng có thuế suất mà không ghi rõ giá chưa thuế, thuế suất và tiền thuế thì số tiền phải nộp sẽ được tính trên tổng giá thanh toán.
Các trường hợp doanh nghiệp viết sai thuế suất cần xác định trường hợp cụ thể để xử lý.
Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi xuất hóa đơn sai mức thuế suất. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn sai mức thuế suất có thể dẫn đến việc kê khai thuế sai và doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai này.
Pháp luật về thuế quy định, đối với trường hợp xuất hóa đơn sai mức thuế suất thì doanh nghiệp phải xử lý hóa đơn bằng cách điều chỉnh hoặc thay thế.
Việc xử phạt đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn được quy định tại Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
Việc xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn được quy định tại Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
Thậm chí, doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt về hành vi trốn thuế nếu lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020).
Hiện nay, trong hầu hết các quy định thuế VAT, việc xuất hóa đơn với mức thuế suất không chính xác có thể dẫn đến vi phạm hành chính. Tuy phạt có thể không được quy định cụ thể trong tất cả các trường hợp, nhưng việc này vẫn đồng nghĩa với việc vi phạm các quy định về kê khai thuế.
Do đó, trong thực tế, việc xuất sai thuế suất VAT thường không chỉ mang theo các hậu quả pháp lý như xử phạt hành chính, mà còn gây ra sự bất tiện cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Để tránh tình trạng này, sự chính xác và tính cẩn trọng trong việc xác định và áp dụng mức thuế suất là vô cùng quan trọng.
Trên là bài viết cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất nếu bạn chưa tự tin để làm kế toán thuế thì có thể tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán thuế của Minh Việt hoặc tìm hiểu một khóa học kế toán thực hành thực chiến do trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng chuyên dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế trực tiếp cầm tay chỉ việc
dịch vụ báo cáo tài chính