Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua


Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua bao gồm quy trình và cách thực hiện áp dụng theo Thông Tư 78/2021 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Hóa đơn điện tử là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh, tuy nhiên, trong quá trình lập hóa đơn, có thể xảy ra sai sót, đặc biệt là về thông tin địa chỉ của người mua. Để nắm được cách xử lyas hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua doanh nghiệp cần thực hiện một quy trình xử lý hợp lý để tuân thủ quy định của Thông tư 78/2021 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua

Căn cứ pháp lý: Thông tư 78/2021 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm chỉ đạo doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử. Trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót liên quan đến địa chỉ của người mua, quy trình xử lý được áp dụng tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể.

1. Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Chưa Gửi Cho Người Mua:

Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua
Theo quy định của Khoản 1, Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu hóa đơn điện tử có mã nhưng chưa được gửi cho người mua và có sai sót, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Hủy hóa đơn điện tử đã lập bằng cách tạo Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, Phụ lục IA đi kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới và đảm bảo rằng thông tin địa chỉ là chính xác.
Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử sai sót và lưu trữ trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Hoặc Không Có Mã, Đã Gửi Cho Người Mua:

Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua
Đối với trường hợp này, theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế qua Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA về việc huỷ hóa đơn điện tử có mã đã lập sai sót và lập hóa đơn điện tử mới.
Bước 2: Ký số trên hóa đơn mới và gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới.
Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã có mã sai sót và lưu trữ trên hệ thống của cơ quan thuế.

3. Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Hoặc Không Có Mã, Bị Cơ Quan Thuế Phát Hiện Sai Sót:

Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót, quy trình giải quyết bao gồm:
Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán qua Mẫu số 01/TB-RSĐT tại Phụ lục IB để kiểm tra sai sót.
Bước 2: Người bán lập thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA trong thời hạn mà cơ quan thuế đề ra.
Lưu Ý Quan Trọng:
+ Đảm bảo tuân thủ thời hạn để tránh vượt quá thời hạn thông báo của cơ quan thuế: Trong tình huống nếu người bán vượt quá thời hạn thông báo lần 2 như ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà không có thông báo, cơ quan thuế sẽ tiếp tục quá trình giám sát và chuyển sang trường hợp kiểm tra về việc sử dụng hóa đơn điện tử
+ Chắc chắn thông tin trên hóa đơn mới là chính xác để tránh lặp lại sai sót.
+ Thông báo và hóa đơn mới cần được gửi đúng cách và đến đúng địa chỉ cơ quan thuế để đảm bảo tính hợp lệ.
Nếu bạn đang chưa có kinh nghiệm xử lý hóa đơn bị sai địa chỉ người mua, kiến thức còn yếu chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể tìm hiểu khóa học kế toán tổng hợp thực hành của Kế Toán Minh Việt được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm làm báo cáo thuế cho tới các dịch vụ làm báo cáo tài chính và xử lý sổ sách quyết toán cho doanh nghiệp được tổ chức liên tục tại các địa điểm sau: 
Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
Như vậy bằng cách thực hiện đúng các bước xử lý khi hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ người mua doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử.
Bài viết liên quan: Cách xử lý hóa đơn đầu ra sai thuế suất 
dịch vụ báo cáo tài chính