Cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty


Cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty là câu hỏi thường gặp khi doanh nghiệp đang hoạt động ở địa chỉ này nhưng sau một thời gian lại thay đổi địa chỉ trụ sở thì sẽ phải xử lý như nào đối với hóa đơn điện tử trước đó đã có ghi địa chỉ cũ của công ty

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty trong 2 trường hợp thường gặp đó là thay đổi địa chỉ cùng quận và thay đổi địa chỉ khác quận hoặc khác tỉnh thành phố

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty gửi lên sở kế hoạch đầu tư, sau đó chờ trong khoảng 3-5 ngày khi có kết quả mới gửi thông báo cho nhà cung cấp hóa đơn điện tử để thực hiện thay đổi địa chỉ công ty trên phần mềm hóa đơn điện tử

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận huyện:

Đối với trường hợp khi thay dổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh thì sẽ có phần phức tạp hơn, do vậy cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty được thực hiện như sau:

-  Bộ phận kế toán cần chốt thuế, nếu bạn chưa có kinh nghiệm chốt  thuế thì có thể tham khảo thêm: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

-  Lập mẫu 08 – MST gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý chờ cơ quan thuế chấp thuận

cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty

-  Sau khi chờ cơ quan thuế chấp thuận mới tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư

- Tiến hành thay đổi thông tin trên phần mềm hóa đơn điện tử

Trên là bài viết cách xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty, ngoài ra còn có nhiều tình huống hay gặp phải liên quan tới hóa đơn dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành thực tế mời các bạn tham khảo thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

dịch vụ báo cáo tài chính