Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2023


Việc cập nhật hóa đơn điện tử có mã đang dần triển khai và là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, trong quá trình viết hóa đơn điện tử sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, chính vì vậy bài viết này ketoantaichinh sẽ tổng hợp lại cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất năm 2022  theo thông tư 78 và nghị định 123 mà doanh nghiệp sẽ gặp phải

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2023

TH1: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong trường hợp chưa gửi cho người mua

Đối với trường hợp lập hóa đơn điện tử phát hiện ra sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán sẽ thực hiện thống báo với cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT được ban hành theo phụ lục IA của nghị định 123/2020/NĐ-CP

cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78

Tải mẫu thông báo hóa đơn điện tử viết sai: Mẫu 04/SS-HĐĐT

Sau đó tiến hành lập hóa đơn điện tử mới sau đó gửi cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế để gửi cho người mua

Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót dựa trên mẫu thông báo 04/SS-HĐĐT

Tóm lược lại cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 và nghị định 123 như sau:

cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

TH2:  Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 trong trường hợp đã gửi cho người mua

- Nếu người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ

=> Ở trường hợp này ta có cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai như sau: Người bán cần thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập bằng cách thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo mẫu số 04/SS-HĐĐT tại phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

2.1: Nếu sai thông tin không quan trọng

- Nếu người bán lập sai sót hóa đơn điện tử về tên, địa chỉ của khách hàng nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

=> Ở trường hợp này cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai như sau: Thực hiện lập mẫu 04/SS-HĐĐT phụ lục IA tại nghị định 123 gửi cho cơ quan thuế, đồng thời thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không lập lại hóa đơn  (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu cho cơ quan thuế)

2.2. Nếu sai thông tin quan trọng

 Nếu người bán lập hóa đơn bị sai về mã số thuế/ hoặc số tiền ghi trên hóa đơn/ hoặc sai tiền thuế suất/ hoặc tiền thuế / hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong 2 cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 và nghị định 123 như sau:

-  Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót

+ Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số …. Ký hiệu…. số … ngày …tháng …năm”

+ Đối với trường hợp bị sai sót về giá thì điều chỉnh tăng(+), điều chỉnh giảm (-), cho đúng với thực tế

-  Người bán lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót (lưu ý: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn viết sai phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn mẫu số...ký hiệu …số…ngày…tháng…năm”

Nếu như người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người ban và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Còn trong trường hợp khi đã xử lý sai sót rồi nhưng sau đó lại phát hiện sai sót lần nữa thì vẫn thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý hóa đơn điện tử sai sót lần đầu

Tổng hợp lại cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 và nghị định 123 ở trường hợp 2 như sau:

cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

- Trường hợp đối với ngành không không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyaarn hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “điều chỉnh tăng hoặc giảm cho hóa đơn, hoặc  mẫu số /ký hiệu/ngày/tháng/năm. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình trong các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

TH3: Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử lập sai

Nếu như cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử lập sai sẽ gửi thông báo cho người bán theo mẫu 01/TB-RSĐT phụ lục IT ban hàng theo nghị định 123 , sau đó người bán thực hiện kiểm tra sai sót và gửi thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT tại phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nếu người bán không thực hiện để quá thời hạn thông báo thì sẽ bị chuyển sang kiểm tra về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng kết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 của trường hợp 3 như sau:

cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Trong thời gian 1 ngày làm việc, CQT thông báo về việc  tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 01/TB-SSHĐ cho  người bán. HĐĐT đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn  được lưu trữ để phục vụ tra cứu.
Được dùng mẫu 04/SS-HĐĐT để TB điều chỉnh có từng  HĐĐT có sai sót hoặc nhiều HĐĐT vào bất kỳ thời gian  nào (Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ KK thuế GTGT  psinh HĐĐT điều chỉnh
Khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp DV có psinh  hủy hoặc chấm dứt SD DV thì người bán hủy HĐĐT đã  lập và TB về việc hủy cho CQT (mẫu 04/SS-HĐĐT)
HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý điều chỉnh  hoặc thay thế, sau đó phát hiện tiếp tục có sai sót thì các  lần xử lý tiếp theo áp dụng hình thức như lần đầu.
HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn,  số HĐ --> thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy  hoặc thay thế
Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), giảm ghi dấu âm

Trên là bài viết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2023 theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 23/2020/NĐ-CP

Chúc các bạn thành công !

Nếu chưa có kinh nghiệm làm kế toán muốn nâng cao nghiệp vụ có thể tham khảo thêm khóa học kế toán thực hành do đội ngũ group gia sư kế toán trưởng trực tiếp đào tạo
 

dịch vụ báo cáo tài chính