Chính sách mới về thuế áp dụng từ ngày 01/01/2024


 Chính sách mới về thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, đánh dấu một bước quan trọng trong việc điều chỉnh các quy định thuế tại Việt Nam.
Từ ngày 01/01/2024, Việt Nam triển khai chính sách thuế mới với nhiều điều chỉnh quan trọng. Các biện pháp bao gồm giảm thuế GTGT tiếp tục cho nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ và giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu cho đến cuối năm 2024.
Chính sách mới về thuế áp dụng từ ngày 01/01/2024
Ngoài ra, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cho các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu cao và hết hạn chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ đầu năm 2024. Các điều chỉnh này ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng và doanh nghiệp, đòi hỏi họ phải thích nghi với các quy định mới, đồng thời điều chỉnh kế hoạch tài chính và tuân thủ đúng quy định thuế áp dụng.

1. Tiếp tục giảm thuế GTGT đến 30/6/2024

Từ ngày 01/01/2024, việc giảm thuế GTGT tiếp tục được triển khai theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Chính sách giảm thuế này áp dụng cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ có thuế suất GTGT ban đầu là 10% (được giảm xuống còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định.
Trước đó, theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội, đã quy định giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024, theo quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15.
Vì vậy, chính sách giảm thuế GTGT sẽ tiếp tục áp dụng từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6/2024 theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Từ ngày 01/01/2024, theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 có hiệu lực, quy định tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2024 so với mức thuế quy định trước đó tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.
Cụ thể, các mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn từ 01/01 đến 31/12/2024 được quy định như sau:
Xăng (trừ etanol): 2.000 đồng/lít
Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít
Dầu diesel: 1.000 đồng/lít
Dầu hỏa: 600 đồng/lít
Dầu mazut: 1.000 đồng/lít
Dầu nhờn: 1.000 đồng/lít
Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg
Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn sẽ được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14. Điều này ám chỉ việc thay đổi và áp dụng lại mức thuế theo quy định của nghị quyết trước đó vào thời điểm đã quy định.

3. Chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Nghị quyết 107/2023/QH15, Việt Nam sẽ chính thức thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ năm tài chính 2024.
Theo thông thường, các doanh nghiệp thường áp dụng năm tài chính theo năm dương lịch, tức là bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm đó.
Từ đó, các công ty, tổ chức nằm trong tập đoàn đa quốc gia và bất kỳ cơ sở thường trú nào của 01 công ty, tổ chức thuộc tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề trước năm tài chính, và đạt mức tương đương hoặc cao hơn 750 triệu euro (EUR), sẽ phải chịu thuế tối thiểu toàn cầu.
Mức thuế suất cho thuế tối thiểu toàn cầu sẽ là 15%. Điều này ám chỉ rằng các doanh nghiệp nói trên sẽ phải đóng một khoản thuế tối thiểu toàn cầu là 15% dựa trên doanh thu của họ, bất kể quốc gia nào họ hoạt động. Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý thuế và đánh thuế đối với các doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

4. Hết hạn giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP, có quy định về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc, hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước.
Điều này áp dụng cho người mua xe ô tô lần đầu từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trong khoảng thời gian này, lệ phí trước bạ sẽ được giảm 50% so với mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.
Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2024, mức thu này sẽ được điều chỉnh trở lại như ban đầu theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Điều này ngụ ý rằng từ ngày này, người mua xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ không được áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ nữa.
dịch vụ báo cáo tài chính