Có phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân


Trong quá trình đăng ký giảm trừ gia cảnh, việc gắn kết Mã Số Thuế (MST) cho người phụ thuộc là một phần quan trọng trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, có thắc mắc liên quan đến việc chuyển đổi MST từ người phụ thuộc sang MST cá nhân khi người đó phát sinh nghĩa vụ thuế.
Theo quy định của Luật Quản Lý Thuế, MST người phụ thuộc được coi như là MST cá nhân của họ. Khi người này có thu nhập phát sinh và phải chịu thuế, MST của người phụ thuộc sẽ tự động trở thành MST cá nhân mà không yêu cầu thủ tục chuyển đổi hay yêu cầu bổ sung thông tin nào khác với cơ quan thuế.
Có phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân
Một số thắc mắc thường gặp là việc cập nhật thông tin liên quan đến MST cá nhân. Quy trình này có thể thực hiện qua nhiều phương thức, bao gồm cập nhật trực tuyến thông qua Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia hoặc Cổng TTĐT của Tổng Cục Thuế. Ngoài ra, người nộp thuế có thể cập nhật thông tin MST cá nhân thông qua việc nộp hồ sơ qua công ty, hoặc trực tiếp tới cơ quan thuế để thực hiện quy trình này.

Có phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, MST của người phụ thuộc trong một gia đình cũng là MST cá nhân của họ. Khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế, MST của họ tự động trở thành MST cá nhân mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục chuyển đổi nào với cơ quan thuế.
Theo luật lệ, mỗi cá nhân được cấp một MST duy nhất để sử dụng suốt cuộc đời. MST được cấp cho người phụ thuộc cũng là MST của cá nhân đó khi họ phát sinh nghĩa vụ thuế. Điều này có nghĩa là khi người phụ thuộc có thu nhập và phải chịu thuế thu nhập cá nhân, MST của họ tự động trở thành MST cá nhân để kê khai và nộp thuế theo quy định.
Do đó, việc chuyển đổi MST từ người phụ thuộc sang MST cá nhân diễn ra tự động và không đòi hỏi người nộp thuế phải thực hiện bất kỳ thủ tục chuyển đổi nào với cơ quan thuế.

Cách cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân

Việc cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân là một quy trình quan trọng để đảm bảo thông tin thuế được cập nhật đầy đủ và chính xác. Dưới đây là các cách để cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân:

Cách 1: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân online

1.1. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tìm kiếm thủ tục "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" hoặc truy cập link sau: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244
Bước 2: Chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an.
1.2. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế
Bước 1: Truy cập website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ truy cập và chọn tab "Cá nhân", sau đó đăng nhập và nhập thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.
Bước 2: Chọn "Đăng ký thuế" và sau đó "Thay đổi thông tin".
Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế. Tại mục Giấy tờ của cá nhân, thực hiện "Thay đổi thông tin" và nhập thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo Căn cước công dân mới nhất.
Bước 4: Tiếp tục "Lấy thông tin công dân" để truy vấn thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và hoàn thành kê khai theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 2: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân qua công ty

Người nộp thuế cần nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho công ty. Hồ sơ này bao gồm văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cá nhân hoặc người phụ thuộc.
Công ty sẽ tổng hợp thông tin của người lao động và nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách 3: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

- Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế hoặc Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
- Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC, tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT Thông tư số 105/2020/TT-BTC và bản sao thẻ căn cước công dân (đối với người có quốc tịch Việt Nam) nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.
- Đối với việc cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân, việc tuân thủ đúng quy trình và cung cấp thông tin chính xác là rất quan trọng để tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục.
Trên là bài viết Có phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân, nếu bạn chưa có kinh nghiệm có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành thực tế của công ty kế toán Minh Việt chuyên làm dịch vụ kế toán thuế và dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm trọn gói cho doanh nghiệp ở các địa chỉ sau:
⇒ Học kế toán thực tế tại Long Biên
​⇒ Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
​⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
​⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
dịch vụ báo cáo tài chính