Công cụ dụng cụ là gì


Công cụ dụng cụ là gì và cách phân loại công cụ dụng cụ trong hạch toán kế toán thực tế tại doanh nghiệp được quy định như thế nào

Công cụ dụng cụ là gì

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định để xếp vào tài sản cố định (TSCĐ). Do đó, về phương diện phân loại tài sản, Công cụ dụng cụ được xếp vào nhóm tài sản ngắn hạn cùng với NVL. Tuy nhiên, do có những đặc điểm tương tự như TSCĐ (sử dụng cho nhiều kỳ, bị giảm dần về mặt giá trị và giá trị sử dụng trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh) nên CCDC cần được quản lý như TSCĐ (theo dõi về mặt hiện vật, giao trách nhiệm quản lý và sử dụng cho bộ phận sử dụng).

công cụ dụng cụ là gì

Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là Công cụ dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc, ...

Phân loại công cụ dụng cụ

Căn cứ vào mục đích sử dụng:

+ Công cụ dụng cụ: bao gồm tất cả công cụ, dụng cụ sử dụng phục vụ cho mục đích sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện dịch vụ, phục vụ bán hàng và quản lý doanh nghiệp

+ Bao bì luân chuyển: Là những bao bì được luân chuyển nhiều lần dùng để chứa đựng vật tư, sản phẩm, hàng hoá. Sau mỗi lần xuất dùng, giá trị bao bì giảm dần và được chuyển vào chi phí của đối tượng sử dụng

+ Đồ dùng cho thuê: Gồm các loại Công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển doanh nghiệp dùng để cho thuê. Sau mỗi lần xuất dùng, giá trị đồ dùng cho thuê giảm dần và được tính vào chi phí hoạt động cho thuê

+ Thiết bị, phụ tùng thay thế: Gồm các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Căn cứ vào số lần phân bổ:

+ Công cụ dụng cụ phân bổ 1 lần: toàn bộ giá trị của nó được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng.

+ Công cụ dụng cụ phân bổ 2 lần : 50% giá trị của nó được được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng, 50% giá trị còn lại sẽ được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ sau đó

+ Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần (phân bổ dần): 1 phần giá trị của nó được được phân bổ vào chi phí SXKD của kỳ xuất dùng, số lần phân bổ có thể là thời gian sử dụng hoặc số lần dự kiến sử dụng

Trên là bài viết công cụ dụng cụ là gì, xem tiếp bài: Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200

 

dịch vụ báo cáo tài chính