Công cụ dụng cụ là tài khoản nào


Công cụ dụng cụ là tài khoản nào ? các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ trên thực tế và ví dụ thực tế

Công cụ dụng cụ là các tư liệu lao động nhỏ, không thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định (tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng).

Vậy công cụ dụng cụ là tài khoản nào thì trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn

Công cụ dụng cụ là tài khoản nào

Căn cứ vào bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 hoặc thông tư 133

Công cụ dụng cụ: Tài khoản 153

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu.

công cụ dụng cụ là tài khoản nào

- Bên Nợ:

+ Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;

+ Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;

+ Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê;

+ Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

- Bên Có:

+ Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;

+ Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng;

+ Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá;

+ Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê;

+ Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

- Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.

Xem thêm để hiểu rõ về cách hạch toán tại: Sơ đồ chữ T tài khoản 153

Hạch toán tổng hợp về công cụ dụng cụ theo phương pháp kế khai thường xuyên

Hạch toán tổng hợp về công cụ dụng cụ theo phương pháp kế khai thường xuyên chỉ khác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu xuất dùng ở trường hợp xuất dùng

- Khi xuất dùng công cụ dụng cụ phân bổ 1 lần. Nợ TK 627: Xuất cho các bộ phận sản xuất Nợ TK 641: Xuất phục vụ bán hàng

Nợ TK 642: Xuất phục vụ cho quản lý doanh nghiệp

Có TK 153: Giá thực tế công cụ dụng cụ xuất kho

- Phương pháp phân bổ nhiều lần: căn cứ giá trị công cụ dụng cụ và thời gian sử dụng dự kiến, tính ra mức phân bổ cho một kỳ.

Mức phân bổ giá trị công cụ dụng cụ trong 1 kỳ

Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng = Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng / Số kỳ hoặc số lần sử dụng

Khi xuất:

Nợ TK 242: Chờ phân bổ Có TK 153

Đồng thời phân bổ giá trị Công cụ dụng cụ vào chi phí:

Nợ TK 627, 641, 642: Mức phân bổ giá trị công cụ dụng cụ trong một kỳ

Có TK 242

Xem thêm: Kế toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200

Các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ

Ngoài đặc điểm của công cụ dụng cụ thì cần biết công cụ dụng cụ được phân bổ như thế nào trên thực tế:

Phương pháp phân bổ 1 lần: toàn bộ giá trị công cụ dụng cụ tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ xuất dùng.

Phương pháp phân bổ nhiều lần: giá trị công cụ dụng cụ phân bổ theo số lần xuất dùng.

công cụ dụng cụ là tài khoản nào

Ví dụ về phân bổ công cụ dụng cụ:

Doanh nghiệp dược phẩm Trapharco có tình hình về công cụ dụng cụ như sau:

1. Doanh nghiệp xuất dùng công cụ dụng cụ nhỏ thuộc loại phân bổ một lần dùng cho bộ phận sản xuất trị giá 1.000.000 đồng.

2. Doanh nghiệp trên tháng 10/N xuất dùng một số công cụ dụng cụ nhỏ thuôc loại phân bổ 4 lần cho quản lý doanh nghiệp trị giá 16.000.000 đồng.

Hãy định khoản các trường hợp trên.

Hướng dẫn:

1. Nợ TK 627: 1.000.000

Có TK 153: 1.000.000

2. a. Đầu kỳ

Nợ TK 242:16.000.000

Có TK 153: 16.000.000

b. Định kỳ thực hiện việc phân bổ Nợ TK 642: 4.000.000

Có TK 242: 4.000.000

Đặc điểm của công cụ dụng cụ

Ngoài Tìm hiểu công cụ dụng cụ là tài khoản nào thì cần biết đặc điểm của công cụ dụng cụ được quy định như sau

- Tham gia vào một hoặc nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

- Hình thái vật chất không bị biến đổi cho tới lúc hư hỏng.

- Giá trị có thể được chuyển một lần hoặc nhiều lần vào chi phí kinh doanh.

Phân loại công cụ dụng cụ

Ngoài biết công cụ dụng cụ là tài khoản nào thì chúng ta phân loại Công cụ dụng cụ chia làm 4 loại theo phương thức sử dụng:

+ Công cụ dụng cụ sử dụng thường xuyên cho sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

+ Bao bì luân chuyển.

+ Đồ dùng cho thuê.

+ Thiết bị phụ tùng thay thế

Trên là bài viết công cụ dụng cụ là tài khoản nào cho các bạn tham khảo, nếu bạn chưa biết gì về kế toán mới bắt đầu học kế toán thực hành có thể luyện thêm dạng: Bài tập kế toán công cụ dụng cụ

 

dịch vụ báo cáo tài chính