Công thức tỷ lệ phần trăm trong Excel


Tỷ lệ phần trăm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống của chúng tôi. Cho dù đó là tính thuế thu nhập của bạn hay tính toán mức chiết khấu mà bạn nhận được trên sản phẩm của mình. Excel làm cho nhiệm vụ này trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho bạn tùy chọn áp dụng các công thức cho phép bạn tính toán tỷ lệ phần trăm trực tiếp trong bảng tính của mình. Bằng cách xem qua hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu một số cách hiệu quả để tính tỷ lệ phần trăm trong Excel.

Tỷ lệ phần trăm cơ bản

Từ "phần trăm" có nguồn gốc từ tiếng Latinh có nghĩa là "một trăm". Tỷ lệ phần trăm được tính bằng cách chia tử số của một phân số cho mẫu số và nhân kết quả với 100. Công thức cơ bản để tính tỷ lệ phần trăm là:

Tỷ lệ phần trăm = (Một phần / Toàn bộ) * 100

Công thức tỷ lệ phần trăm Excel và định dạng

Công thức tính tỷ lệ phần trăm trong bảng tính Excel là:

Phần / Tổng số = Phần trăm

Khi tính phần trăm trong Excel, bạn không cần phải nhân phân số với 100. Tùy chọn định dạng phần trăm sẽ xử lý việc này.

Giả sử bạn có một bảng Excel với điểm của bạn trong các môn học khác nhau. Để tìm tỷ lệ phần trăm số điểm được ghi, hãy làm theo các bước sau:

Trong ô H2, nhập công thức =F2/G2 và sao chép nó xuống các ô bên dưới.
 

Chuyển đến tab Trang chủ > Nhóm số và nhấp vào nút Kiểu phần trăm.
Bây giờ bạn có thể xem dữ liệu của mình theo tỷ lệ phần trăm.
 

Điều chỉnh định dạng phần trăm trong Excel

Hiện tại, tỷ lệ phần trăm được hiển thị không có chữ số thập phân. Các cài đặt này được mặc định theo bản chất. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi định dạng phần trăm trong Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên nhỏ ở dưới cùng bên phải trong nhóm “Số”. 
 

Hộp thoại định dạng ô sẽ xuất hiện. Bây giờ bạn có thể chỉ định bao nhiêu chữ số bạn muốn sau dấu thập phân.
 
 

Tính tỷ lệ phần trăm của tổng số trong Excel

Giả sử bạn muốn biết tổng số lần chạy được ghi bởi bốn vận động viên đánh bóng và tỷ lệ phần trăm của tổng số lần chạy được ghi bởi mỗi người chơi. Để tính tỷ lệ phần trăm của tổng số, hãy làm theo các bước sau:

Tính tổng số lần chạy được ghi trong ô F6.
Sử dụng công thức sau để tính tỷ lệ phần trăm của tổng số: =F2/$F$6.
 

Các dấu $ đại diện cho một tham chiếu tuyệt đối đến ô F6. Điều này có nghĩa là giá trị không thay đổi ngay cả khi các giá trị khác thay đổi theo bảng tính.

Bạn xem thêm bài viết sau:

+ Mẫu sổ quỹ tiền mặt

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng
 

Tính tỷ lệ phần trăm của tổng số từ các hàng khác nhau 

Bây giờ, giả sử một nhà bán lẻ có nhiều hàng của cùng một sản phẩm và muốn sử dụng Excel để tìm ra tỷ lệ phần trăm của tổng sản phẩm đó.
 

Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng hàm SUMIF để cộng tất cả các số cho một sản phẩm nhất định, rồi chia số đó cho tổng.

Cú pháp: =SUMIF(phạm vi, tiêu chí, phạm vi tổng) / tổng

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã nhập tiêu chí “Bút” vào ô E1. Các giá trị mà chúng ta phải thêm nằm trong cột B và tên sản phẩm cho lựa chọn nằm trong cột A. Công thức tương ứng trong Excel như sau:

=SUMIF(A2:A7,E1,B2:B7)/$B$8

Trang tính Excel của bạn bây giờ sẽ trông như thế này:
 
Tỷ lệ phần trăm thay đổi
Công thức tính phần trăm thay đổi giữa hai giá trị A và B được giải thích bên dưới:

Phần trăm Thay đổi = (B - A) / A

Giả sử rằng bạn có điểm số của những người chơi khác nhau trong ODI 1 và ODI 2. Để tính phần trăm thay đổi về điểm số của ODI 2 so với ODI 1, hãy làm theo các bước sau: 

Tại ô H2, nhập công thức (G2 - F2)/F2.
Sao chép công thức vào các ô bên dưới.
Sau khi sao chép công thức, nhấp vào nút Percent Style để hiển thị giá trị theo tỷ lệ phần trăm
Dấu âm có nghĩa là có sự giảm điểm.
 
 

Tính toán số tiền và tổng theo tỷ lệ phần trăm

Giả sử bạn muốn tính 11% của $1,040. Nhân giá trị trong ô A2 với ô B2 và bạn sẽ nhận được 11% của $1,040.
 

Lưu ý: Khi bạn nhập một số theo sau là dấu phần trăm (%) trong Excel, số đó được hiểu là một phần trăm giá trị của nó. Ví dụ: 11% được lưu dưới dạng 0,11 và Excel sử dụng giá trị này để tính toán kết quả.

Tăng và giảm một số theo phần trăm

Bạn cũng có thể tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm trong Excel. Để tăng số tiền theo tỷ lệ phần trăm, có thể sử dụng công thức sau:

= Số tiền * (1 + x%) 

Giả sử bạn muốn tăng tỷ lệ sản phẩm của mình lên 30%. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập công thức trên vào ô C2.

Phần kết luận

Với bài viết này, bạn đã hiểu thành công nhiều cách hiệu quả khác nhau để áp dụng các công thức tỷ lệ phần trăm trong Excel. Bạn đã thấy một số ví dụ về cách tính tỷ lệ phần trăm của tổng số, tăng và giảm tỷ lệ phần trăm và thay đổi tỷ lệ phần trăm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bước tiến mạnh mẽ cho sự nghiệp phân tích của mình, thì việc học các kỹ năng Microsoft Excel mới mạnh mẽ được cung cấp trong khóa học Phân tích kinh doanh với Excel của Simplilearn (bao gồm đào tạo Power BI) sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Khóa học Phân tích kinh doanh này dạy cho bạn các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu và thống kê để giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khóa đào tạo này giới thiệu cho bạn về Power BI và đi sâu vào các khái niệm thống kê sẽ giúp bạn đưa ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu có sẵn để trình bày những phát hiện của bạn bằng cách sử dụng bảng thông tin cấp điều hành.

Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không? Vui lòng hỏi họ trong phần bình luận của bài viết này và các chuyên gia của chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời cho bạn! 
dịch vụ báo cáo tài chính