Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ


Enterprise name: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ
Enterprise name in foreign language: SEN DO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Enterprise short name: SENDO JSC
Enterpirse_status :Active
Enterprise code: 0312776486
Legal type: Shareholding company
Founding date: 13/05/2014
Representative first name: NGUYỄN ĐẮC VIỆT DŨNG
Head office address: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: SEN DO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: SENDO JSC
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp: 0312776486
Loại hình pháp lý: Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập: 13/05/2014
Tên người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN ĐẮC VIỆT DŨNG
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh:

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)

6201 (Chính)

Lập trình máy vi tính

Chi tiết: + Dịch vụ lập trình (CPC 8424) + Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842)

6202

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421)

6209

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy vi tính vi tính (CPC 845) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện), và dịch vụ máy tính khác (CPC 849)

6311

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Chi tiết: + Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) + Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))

4690

Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)

4799

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632)

4791

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632)

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: dịch vụ thương mại điện tử (thực hiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/2013/TT-BCT về lĩnh vực thương mại điện tử)

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Chi tiết: dịch vụ kho bãi (CPC 742, không kinh doanh bất động sản)

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748, bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa)

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính