Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Mb Shinsei


Enterprise name: CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Enterprise name in foreign language: MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Enterprise short name: MS FINANCE
Enterpirse_status:Active
Enterprise code: 0107349019
Legal type:Limited liability company with two or more members
Founding date: 10/03/2016
Representative first name: HOÀNG MINH TUẤN
Head office address:Tầng 12 tòa nhà TNR Tower, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Mb Shinsei

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: MS FINANCE
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp: 0107349019
Loại hình pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Ngày bắt đầu thành lập: 10/03/2016
Tên người đại diện theo pháp luật: HOÀNG MINH TUẤN
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tòa nhà TNR Tower, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh:

6499

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi tiết: - Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước - Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Mở tài khoản tại Ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối - Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng - Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước - Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm - Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư - Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng - Tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính Phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật - Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính Phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước - Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá - Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.

6492 (Chính)

Hoạt động cấp tín dụng khác

Chi tiết: - Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác - Phát hành thẻ tín dụng

6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Chi tiết: - Nhận tiền gửi của các tổ chức - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức - Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật - Vay vốn Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Gửi tiền và Nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính