Dịch vụ bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy năm 2022


Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần đăng ký hay bổ sung ngành nghề về linh vực phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2022. Trong hạng mục về phòng cháy chữa cháy thì đây là ngành nghề có điều kiện doanh nghiệp cần lưu ý. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được chia ra làm nhiều lĩnh vực khác như: Tư vấn thiết kế, tư vấn kiểm tra, kinh doanh, lắp đặt, sản xuất. Vậy doanh nghiệp cần đăng ký cả 5 lĩnh vực trên cần đăng ký những mã ngành nào cho phù hợp. Dưới đây Ketoantaichinh.net sẽ chia sẻ với quý vị mã ngành nghề về phòng cháy chữa cháy cho quý vị tham khảo.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

1. Lĩnh vực tư vấn thiết kế, kiểm tra quý vị đăng ký mã ngành 7110 với nội dung như sau:

Mã ngành  Tên ngành nghề kinh doanh
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
-Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
-Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020)

2. Lĩnh vực Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy quý vị đăng ký mã ngành 4669 với nội dung như sau:

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh
4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:  -Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020)

3. Lĩnh vực Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy quý vị đăng ký mã ngành 4390 với nội dung như sau:

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh
4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020)

4. Lĩnh vực Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy vị đăng ký mã ngành 7490 với nội dung như sau:

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh
7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020)

 

Quý doanh nghiệp cần đăng ký bổ sung những mã ngành phòng cháy chữa cháy trên cho doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

+ Tel/Zalo : 0862662530 

+  "Bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp - Hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp"

Thời gian hoàn thiện bổ sung mã ngành trên với sở kế hoạch đầu tư mất từ 4 - 8 ngày. có thể sớm hơn nếu doanh nghiệp cần làm gấp.

dịch vụ báo cáo tài chính