Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Tại Hưng Yên


Kiểm toán báo cáo tài chính là một hạng mục bắt buộc với rất nhiều doanh nghiệp. Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp có thể kiểm toán vay vốn ngân hàng, kiểm toán nội bộ, kiểm toán vốn đầu tư nước ngoài..

Mục tiêu của dịch vụ kiểm toán tại Hưng Yên là cùng doanh nghiệp kiểm tra xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu, thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ, từ đó cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.  

Dịch vụ kiểm toán Tại Hưng Yên

Vậy với gói dịch vụ kiểm toán tại Hưng Yên chúng tôi sẽ thực hiện cho quý doanh nghiệp với các bước như sau:

+ Kiểm tra các nhóm giao dịch trong hoạt động của đơn vị có tính chất quan trọng đối với báo cáo tài chính;

+ Kiểm tra các thủ tục được thực hiện trong hệ thống ghi chép, xử lý, chỉnh sửa các giao dịch, ghi nhận vào Sổ Cái và trình bày báo cáo tài chính;

+ Kiểm tra lại các tài liệu kế toán liên quan, các thông tin hỗ trợ và các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính được dùng để tạo lập, ghi chép, xử lý và báo cáo giao dịch, kể cả việc chỉnh sửa các thông tin không chính xác và cách thức dữ liệu được phản ánh vào Sổ Cái.

+ Kiểm tra tình huống có tính chất quan trọng đối với báo cáo tài chính (không bao gồm các giao dịch); 

+ Kiểm tra Quy trình lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị.

+ Kiểm tra tất các kiểm soát đối với những bút toán, kể cả bút toán ghi sổ không thông dụng để ghi nhận các giao dịch không thường xuyên, các giao dịch bất thường hoặc các điều chỉnh.

Ngoài gói dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Hưng Yên chúng tôi còn cung cấp:

- Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
- Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Hưng Yên
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
- Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Hưng Yên.
- Dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn kế toán Tại Hưng Yên.
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên.
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên
 
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Hưng Yên của chúng tôi:
 
+ Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …
+ Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.
+ Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.
+ Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót
+ Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN

Với cơ sở chi nhánh dịch vụ kiểm toán tại Hưng Yên như tại : Thành phố Hưng Yên, Thị xã Mỹ Hào, Huyện Ân Thi, Huyện Khoái Châu, Huyện Kim Động, Huyện Phù Cừ, Huyện Tiên Lữ, Huyện Văn Giang, Huyện Văn Lâm ,Huyện Yên Mỹ.. chúng tôi cam kết, đảm bảo mang tới cho quý doanh nghiệp gói dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất, trung thực, minh bạch nhất cho quý doanh nghiệp.

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 
Tel/Zalo: 0862 662 530
Với kim chỉ nam : "Bảo vệ tối đa lợi ích cho doanh nghiệp - Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp"
dịch vụ báo cáo tài chính