Dịch vụ quyết toán thuế tại quận Long Biên


Dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên là một trong những dịch vụ chuyên nghiệp được Kế Toán Minh Việt cung cấp, giúp doanh nghiệp đạt tính chính xác, tuân thủ đúng quy định thuế và đồng thời giảm bớt bất lợi trong quá trình nộp thuế.
Việc quyết toán thuế là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự nắm vững các quy định thuế, luật thuế và quy trình quyết toán thuế tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên kế toán có kinh nghiệm, đội ngũ kế toán của Kế Toán Minh Việt sẽ thực hiện kiểm tra, xác minh và hoàn thiện các tài liệu, chứng từ, hồ sơ quyết toán thuế, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp tối ưu hoá các khoản thuế phải nộp và đạt tính hợp pháp, giảm bớt bất lợi thuế cho doanh nghiệp.
dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên
Dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên của Kế Toán Minh Việt còn đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin của doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên viên kế toán của Kế Toán Minh Việt tuân thủ đúng quy định về bảo mật thông tin, đảm bảo không tiết lộ thông tin quan trọng của doanh nghiệp cho bên thứ ba, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên:

► Rà soát và xử lý nhanh chóng, chính xác các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán trước khi làm hồ sơ quyết toán thuế
Dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên của Kế Toán Minh Việt cung cấp nhiều dịch vụ chuyên nghiệp, trong đó có rà soát và xử lý nhanh chóng, chính xác các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán trước khi làm hồ sơ quyết toán thuế. Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình quyết toán thuế, giúp đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch và đầy đủ của hồ sơ quyết toán thuế.
Quá trình rà soát và xử lý các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán trước khi làm hồ sơ quyết toán thuế bao gồm các hoạt động sau:
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán: Đội ngũ chuyên viên kế toán của Kế Toán Minh Việt sẽ kiểm tra tính chính xác của các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán liên quan đến quá trình quyết toán thuế, đồng thời đối chiếu với các quy định của pháp luật thuế hiện hành, đảm bảo tính hợp lệ, đúng quy định của cơ quan thuế.
Xử lý các sai sót, khuyết điểm: Nếu phát hiện có sai sót, khuyết điểm trong các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán, đội ngũ chuyên viên kế toán sẽ tiến hành xử lý nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật thuế, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo tính đúng đắn và chính xác của quyết toán thuế.
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế: Sau khi hoàn thiện việc rà soát và xử lý các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán, đội ngũ chuyên viên kế toán sẽ chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của cơ quan thuế. Hồ sơ quyết toán thuế sẽ được lập theo đúng quy định của pháp luật thuế và đưa ra các giải pháp tối ưu hoá các khoản thuế phải nộp, đạt tính hợp pháp và giảm bớt bất lợi thuế
►Khi thực hiện dịch vụ quyết toán thuế trọn gói tại Long Biên, chúng tôi sẽ làm trọn bộ, đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán cho khách hàng
Quá trình làm trọn bộ, đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán gồm các bước sau:
Kiểm tra và hoàn thiện sổ sách kế toán: Đội ngũ chuyên viên kế toán của Kế Toán Minh Việt sẽ kiểm tra và hoàn thiện sổ sách kế toán của khách hàng, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu kế toán trong sổ sách.
Xử lý các sai sót, khuyết điểm: Nếu phát hiện có sai sót, khuyết điểm trong sổ sách kế toán, đội ngũ chuyên viên kế toán sẽ tiến hành xử lý nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật kế toán, để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của sổ sách kế toán.
Đối chiếu và kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu kế toán: Đội ngũ chuyên viên kế toán sẽ đối chiếu và kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu kế toán trong sổ sách với các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ kế toán liên quan, đồng thời đối chiếu với các quy định của pháp luật kế toán, để đảm bảo tính đúng đắn và chính xác của dữ liệu kế toán.
Lập báo cáo tài chính: Sau khi hoàn thiện sổ sách kế toán, đội ngũ chuyên viên kế toán sẽ lập báo cáo tài chính đầy đủ, đúng quy định của pháp luật kế toán, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính và các báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính này sẽ là cơ sở để thực hiện quyết toán thuế một cách chính xác và hợp pháp.
► Hoàn thiện đầy đủ báo cáo, hồ sơ quyết toán thuế cho doanh nghiệp
- Thực hiện tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng, quý, đồng thời lập đầy đủ quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối năm. Đây là công việc quan trọng để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Lập tờ khai tạm tính quý thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) và hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNDN vào cuối năm tài chính. Đây là công việc quan trọng để đối phó với các khoản thuế TNDN trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo đúng quy định về tính toán và nộp thuế TNDN.
- Lập tờ khai thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) định kỳ theo tháng, quý, đồng thời hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNCN vào cuối năm tài chính. Đây là công việc đặc biệt quan trọng đối với các cá nhân làm việc trong doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính toán và nộp thuế TNCN đúng quy định pháp luật.
- Thống nhất số liệu chính xác cuối cùng để lập hoàn chỉnh hệ thống Báo cáo tài chính năm. Đây là công việc đóng góp quan trọng vào việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính và đồng thời đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính.
- Trực tiếp làm việc và giải trình hồ sơ với Cơ quan Thuế khi Quyết toán thuế thực tế diễn ra.
- Với đội ngũ kế toán trưởng lâu năm kinh nghiệm Kế Toán Minh Việt cam kết cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp với chất lượng cao, đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.
dịch vụ quyết toán thuế tại long biên

Đội ngũ thực hiện dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên:

Đội ngũ kế toán trưởng của Kế Toán Minh Việt là những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, với hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận quyết toán báo cáo tài chính cho hơn 500 doanh nghiệp trên toàn quốc. Họ đã tích luỹ được kiến thức và kỹ năng đáng kể trong việc xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến quyết toán thuế và báo cáo tài chính.
Ngoài ra, đội ngũ kế toán trưởng thực hiện dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên của Kế Toán Minh Việt đều tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm dày dặn trong nghề, đảm bảo đúng quy định pháp luật và đủ năng lực chuyên môn để đảm nhận các gói dịch vụ kế toán từ nhỏ tới lớn cho doanh nghiệp.
Đội ngũ kế toán trưởng của Kế Toán Minh Việt luôn cập nhật và áp dụng những thay đổi mới nhất về quy định thuế và kế toán, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp doanh nghiệp đạt được tính chính xác và đúng thời hạn trong quyết toán thuế và báo cáo tài chính
Mọi chi tiết liên hệ
KẾ TOÁN MINH VIỆT – Công ty chuyên cung cấp các gói dịch vụ kế toán thuế, dọn dẹp sổ sách kế toán, giải trình quyết toán thuế
Hotline: 0972 868 960 (Zalo)
Địa chỉ công ty dịch vụ kế toán tại Long Biên nằm ở địa chỉ:
CS1: Tòa Ruby KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Không chỉ tiếp nhận dịch vụ quyết toán thuế tại Long Biên mà chúng tôi còn tổ chức các khóa học kế toán thực chiến ở Long Biên: Học kế toán thực tế tại Long Biên
dịch vụ báo cáo tài chính