Định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng như thế nào


Khi tiền mặt ở quỹ lớn hơn mức quy định hoặc khi phải thanh toán các giao dịch mua hàng cần phải thanh toán qua ngân hàng thì kế toán tiến hành gửi tiền mặt vào ngân hàng, thủ quỹ xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng cần có chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng, vậy trong trường hợp này kế toán phải định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng như thế nào

Trước tiên kế toán thanh toán cần lập phiếu chi tiền, sau đó chuyển phiếu chi cho kế toán trưởng và giám đốc ký rồi đưa cho Thủ quỹ

Kế toán thanh toán sẽ nhận tiền của thủ quỹ  để nộp tiền vào tài khoản ngân hàng

1/ Định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng như thế nào

Căn cứ vào 3.9 điều 12 của thông tư 200/TT-BTC định khoản  xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng

Nợ TK 112 : Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

  Có TK 111:  Tiền mặt (1111, 1112)

Chi tiết hơn về  2 tài khoản này xem tại:

Hạch toán tài khoản 111

⇒ Hạch toán tài khoản 112

2/ Đinh khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng trên misa

Ngày 11/07/2021, kế toán thanh toán mang 100.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Techcombank

Định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng như sau

Nợ TK 1121: 100.000.000

Có TK 1111: 100.000.000

Sau đó tiến hành định khoản nghiệp vụ gửi tiền mặt vào ngân hàng trên Misa

Vào nghiệp vụ Chọn "Quỹ"sau đó chọn "Chi tiền"

định khoản gửi tiền măt vào ngân hàng

Rồi tiền hành nhập thông tin như hình dưới 

Chọn "Gửi tiền vào ngân hàng" Phần mềm tự động định khoản gửi tiên mặt vào ngân hàng, và sau đó lưu thông tin

định khoản gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Sau khi định khoản xong, các bạn cần vào mục tổng hợp để kiểm tra sổ chi tiết của tài khoản 112  xem đã khớp số liệu chưa

định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng

Trên là bài viết định khoản gửi tiền mặt vào ngân hàng, nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tham khảo thêm khóa thực hành trên Misa:

Học kế toán thực hành online  - Dành cho các bạn muốn học online trực tuyến

Khóa học kế toán tổng hợp a-z - Dành cho các bạn muốn đăng ký học trực tiếp 
Xem thêm cách định khoản: Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 

dịch vụ báo cáo tài chính