Những lưu ý quyết toán thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan và thông tin chi tiết về quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Việc quản lý thuế với các giao dịch liên kết không chỉ đòi hỏi kiến thức vững về quy định thuế mà còn yêu cầu sự hiểu biết về cách thức ứng xử và thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những điểm quan trọng mà các doanh nghiệp cần chú ý khi quyết toán thuế liên quan đến các giao dịch liên kết, bao gồm những vấn đề như xác định giao dịch liên kết, quản lý quy định thuế với các giao dịch vay mượn, chi phí lãi vay, cũng như việc áp dụng các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp trong trường hợp này.
Bài viết cũng sẽ cung cấp ví dụ cụ thể và minh họa các tình huống thực tế để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các quy định thuế liên quan đến giao dịch liên kết và cách thức thực hiện quyết toán thuế một cách chính xác và hiệu quả.
 
doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, người làm kế toán hoặc quản lý tài chính quan tâm đến việc quản lý thuế và đặc biệt là quyết toán thuế đối với giao dịch liên kết, bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để bạn áp dụng vào thực tiễn kinh doanh hàng ngày của mình.

1. Giao dịch liên kết là gì?

Giao dịch liên kết là những giao dịch, mối quan hệ kinh doanh giữa các tổ chức, cá nhân mà có một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến quyết định tài chính, quản lý hoặc hoạt động kinh doanh của bên kia. Đây là những giao dịch diễn ra giữa các bên đã xác định mối quan hệ liên kết qua quyền lợi, quyền kiểm soát hoặc tài chính.
Mối quan hệ liên kết thường xảy ra giữa các công ty cùng tập đoàn, công ty con và công ty mẹ, hoặc giữa các cá nhân có ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của nhau. Các giao dịch liên kết có thể bao gồm mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay mượn vốn, thuê, cho thuê, chuyển giao tài sản, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh của các bên liên quan.
Việc xác định các giao dịch là giao dịch liên kết có ý nghĩa lớn trong việc quản lý thuế và tài chính của các tổ chức. Các quy định thuế thường có các quy định cụ thể và đối xử khác biệt đối với các giao dịch liên kết nhằm đảm bảo sự công bằng và tránh lợi dụng trong việc chuyển giao lợi ích giữa các bên liên quan.

2. Những lưu ý quyết toán thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, việc quản lý và quyết toán thuế là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy định thuế hiện hành. Dưới đây là các điểm lưu ý quan trọng cần xem xét khi quyết toán thuế đối với các giao dịch liên kết:

    Xác định giao dịch liên kết:

        Giao dịch vay mượn từ Chủ/Giám đốc, cổ đông lớn của doanh nghiệp có thể được xem xét là giao dịch liên kết theo quy định. Từ năm 2020, quy định về xác định giao dịch liên kết có sự thay đổi theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.
        Việc mượn nhà làm văn phòng từ Giám đốc không được xem là giao dịch liên kết.

    Quan hệ giữa các công ty liên kết:

        Mối quan hệ giữa các công ty do cùng một cá nhân làm Chủ tịch HĐQT cũng có thể được xem xét là quan hệ liên kết.
        Giao dịch giữa các công ty trong trường hợp này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

    Giao dịch vay mượn và ảnh hưởng đến Chi phí lãi vay:

        Một doanh nghiệp khi vay mượn và chiếm trên 25% vốn chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn có thể được coi là giao dịch liên kết.
        Quy định về mức trần chi phí được trừ cho lãi vay sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

    Áp dụng ưu đãi giảm 30% Thuế TNDN:

        Doanh nghiệp cần xác định xem liệu họ thuộc đối tượng được giảm 30% số Thuế TNDN phải nộp của năm 2020 hay không. Việc xác định này sẽ được thực hiện khi quyết toán thuế năm 2020.

Với các quy định phức tạp như vậy, việc đảm bảo tuân thủ các quy định thuế mới và hiểu rõ về quy trình quyết toán thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là vô cùng quan trọng để tránh vi phạm pháp luật và đồng thời tối ưu hóa khấu trừ thuế phù hợp. Đề nghị các doanh nghiệp cần sự tư vấn chính xác từ chuyên gia thuế hoặc nguồn thông tin cập nhật từ cơ quan thuế để thực hiện quy trình quyết toán thuế một cách chính xác và hiệu quả.

3. Ví dụ cụ thể để minh họa về việc quản lý thuế đối với giao dịch liên kết 

Dưới đây là một ví dụ cụ thể để minh họa về việc quản lý thuế đối với giao dịch liên kết của các doanh nghiệp:

Ví dụ: Công ty ABC và giao dịch liên kết
Công ty ABC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và có mối quan hệ liên kết với Công ty XYZ do Chủ tịch HĐQT của Công ty ABC là cũng là người sáng lập và sở hữu lớn tại Công ty XYZ.
    Giao dịch vay mượn:
        Công ty ABC đã vay mượn một khoản tiền từ Chủ tịch HĐQT của mình để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Khoản vay này chiếm tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữu của Công ty ABC.
        Do khoản vay này đáp ứng các điều kiện nhất định về tỷ lệ vay mượn so với vốn chủ sở hữu, nó có thể được coi là giao dịch liên kết theo quy định.
    Quản lý thuế:
        Khi quyết toán thuế cho năm 2020, Công ty ABC cần xác định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế theo quy định của Nghị định áp dụng.
        Công ty cần tính toán mức trần chi phí lãi vay được trừ theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP và áp dụng vào quyết toán thuế của mình.
    Ưu đãi giảm thuế TNDN:
        Công ty ABC cần kiểm tra xem liệu họ thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 hay không. Việc này sẽ được thực hiện khi quyết toán thuế năm 2020 dựa trên tổng doanh thu của Công ty.
    Hiểu rõ các giao dịch liên kết:
        Đồng thời, công ty cần hiểu rõ về các giao dịch liên kết khác như giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc các giao dịch khác với Công ty XYZ để có thể áp dụng quy định thuế một cách chính xác.
    Tư vấn chuyên gia thuế:
        Để đảm bảo tuân thủ quy định thuế mới và hiệu quả trong việc quản lý thuế, Công ty ABC nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia thuế hoặc cơ quan thuế để đảm bảo rằng họ thực hiện các bước quyết toán thuế một cách chính xác và phù hợp với quy định hiện hành.

Ví dụ trên chỉ là một tình huống cụ thể và có thể có nhiều yếu tố khác nhau cần xem xét trong thực tế. Công ty cần đặc biệt chú ý và tuân thủ các quy định thuế đối với giao dịch liên kết để tránh vi phạm pháp luật và tối ưu hóa quyết toán thuế của mình.

4. Kết Luận

Trong kinh doanh, giao dịch liên kết đóng vai trò quan trọng và thường xuyên diễn ra giữa các tổ chức, công ty con và mẹ, hoặc giữa các cá nhân có quan hệ chặt chẽ với nhau. Những giao dịch này có thể bao gồm một loạt các hoạt động như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay mượn vốn, thuê, cho thuê, chuyển giao tài sản và nhiều hoạt động khác.
Việc xác định và quản lý giao dịch liên kết đòi hỏi sự chú ý đặc biệt về pháp lý và thuế. Các quy định thuế thường có các quy định riêng biệt cho các giao dịch này để đảm bảo tính công bằng và tránh việc lợi dụng trong việc chuyển giao lợi ích giữa các bên liên quan.
Quyết toán thuế đối với các giao dịch liên kết đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy định thuế hiện hành và cách thức áp dụng chúng vào thực tế kinh doanh. Việc này không chỉ giúp các doanh nghiệp tránh vi phạm pháp luật mà còn tối ưu hóa quyết toán thuế và quản lý tài chính một cách hiệu quả.
Như vậy, hiểu rõ về giao dịch liên kết và cách thức quản lý thuế trong ngữ cảnh này là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động một cách bền vững và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu  && 
 
dịch vụ báo cáo tài chính