Giấy báo có là gì


Giấy báo có là gì ? Tên tiếng anh giấy báo có của ngân hàng là gì ? Có phải chứng từ gốc không ? Và quy trình hạch toán khi nhận được giấy báo có từ ngân hàng

Giấy báo có là gì

Giấy báo Có là giấy do ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản phát hành nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản tăng và nội dung của giao dịch thanh toán.

giấy báo có là gì

Hay nói nôm na dễ hiểu là: Giấy báo có là chứng từ xác nhận có tiền từ người khác hoặc nơi khác chuyển vào tài khoản của công ty với mục đích thông báo với công ty của bạn là bên mua hàng đã trả tiền cho  công ty bạn

Giấy báo có của ngân hàng tiếng anh là gì

Credit note

Giấy báo có là chứng từ gì

Là chứng từ  gốc làm căn cứ ghi sổ, phục vụ cho việc hạch toán và theo dõi đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, Giấy báo có và bảng sao kê ngân hàng là chứng từ phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp

Quy trình hạch toán khi nhận được giấy báo có từ ngân hàng

Ví dụ 1: Nhận giấy báo có khi khách hàng trả nợ tiền cho công ty

Căn cứ vào bảng tổng hợp công nợ kỳ trước, công ty TNHH MTP thanh toán tiền nợ kỳ trước qua ngân hàng. Kế toán công ty đến ngân hàng Agribank lấy Giấy báo Có và bản sao kê làm chứng từ gốc để làm căn cứ ghi sổ.

                                                    GIẤY BÁO CÓ

                                                   (Credit Advice)

Chủ tài khoản (Account Holder): Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MHN

Mã khách hàng (Customer ID): 59463125

Mã số thuế (Tax code): 0106005788

Địa chỉ (Adderess): Số 1/3 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tài khoản (Account): 3180205426666

Tiền tệ (Curency): VND

Số giao dịch (Transaction no):                              GBC234572

Ngày giá trị (Value date):                                      05/03/2021

Tổng số tiền (Amount):                                         534.000.000VND

Bằng chữ (In words): Năm trăm ba mươi tư triệu đồng.

Nội dung (Payment details): Công ty TNHH MTP thanh toán tiền hàng nợ kỳ trước.

  KẾ TOÁN                                                                                    KIỂM SOÁT

    (Đã ký)                                                                                              (Đã ký)

Ví dụ 2: Khách hàng chuyển khoản sau khi ký hợp đồng, nhận giấy báo có từ ngân hàng 

Sau khi báo giá với khách hàng, nếu khách hàng đồng ý, phòng kinh doanh sẽ lập hợp đồng thương mại 01/ND- NT, chuyển cho giám đốc duyệt, khi giám đốc duyệt xong kế toán sẽ lập PXK 123001 gồm 3 liên: một liên giữ, một liên giao cho khách hàng cùng với hóa đơn GTGT BT/18E 2300550, một liên giao cho kế toán bán hàng. Đồng thời kế toán bán hàng lập hóa đơn 3 liên. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, kế toán nhận được Giấy báo Có của ngân hàng Agribank và căn cứ vào cả hóa đơn GTGT, kế toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung, Sổ Cái.

                                                    GIẤY BÁO CÓ

                                                   (Credit Advice)

Chủ tài khoản (Account Holder): Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyễn Dũng.

Mã khách hàng (Customer ID): 59463127

Mã số thuế (Tax code): 0106005766

Địa chỉ (Adderess): Số 3/3 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tài khoản (Account): 3180205429888

Tiền tệ (Curency): VND

Số giao dịch (Transaction no):                              GBC123458

Ngày giá trị (Value date):                                      02/01/2021

Tổng số tiền (Amount):                                         818.718.120 VND

Bằng chữ (In words):    Tám trăm mười tám triệu bảy trăm mười tám nghìn một trăm hai mươi đồng.

Nội dung (Payment details): Công ty TNHH Thương mại và phụ tùng ô tô Bình Tân thanh toán tiền hàng.

  KẾ TOÁN                                                                                    KIỂM SOÁT

    (Đã ký)                                                                                              (Đã ký)

Trên là bài viết giấy báo có là gì ? các bạn đang học kế toán khi làm báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền cần phải hiểu rõ bản chất về giấy báo có để trình bày trong chuyên đề thực tập

Xem thêm bài:

Giấy báo nợ là gì 

⇒ Sao kê ngân hàng là gì

⇒ Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội 

 

dịch vụ báo cáo tài chính