Giấy báo nợ là gì


Giấy báo Nợ là giấy do ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản phát hành nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản giảm và nội dung của giao dịch thanh toán.

Giấy báo nợ là gì

Giấy báo nợ là chứng từ xuất hiện khi 2 doanh nghiệp giao dịch mua bán với nhau, nhưng người bán chưa nhận được phần tiền thanh toán cho người mua

giấy báo nợ là gì

Tức là khi công ty bạn trả tiền cho khách hàng, thì ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ để kế toán căn cứ ghi sổ sách

Giấy báo nợ không bắt buộc đối với người bán người mua tuy nhiên đối với các doanh nghiệp thì giấy báo nợ làm căn cứ để ghi sổ sách và đối chiếu kiểm tra khi cần thiết

Giấy báo nợ của ngân hàng tiếng anh là gì

Debit Note

Quy trình hạch toán thực tế khi nhận giấy báo nợ

Căn cứ vào bảng tổng hợp công nợ kỳ trước, công ty thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước cho công ty TNHH Bình Lê qua ngân hàng. Kế toán nhận được GBN 345232 của ngân hàng Agribank để làm căn cứ ghi sổ Nhật ký chung, sổ Cái.

 GIẤY BÁO NỢ

                                                           Ngày 04/01/2021                          Số: 345232

Số tài khoản: 3180205429866

Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Dũng

MST khách hàng: 0106005766

Địa chỉ: Số 1/3 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin trân trọng thông báo: Tài khoản của quý khách đã được ghi Nợ với nội dung như sau:

Ngày giờ hiệu lực

Số tiền

Loại tiền

Diễn giải

04/01/202104:08 pm

211.365.000

VND

Thanh toán tiền mua hàng kỳ trước cho Công ty TNHH Bình Lê

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng.

 

Người lập phiếu   Kiểm soát    Kế toán trưởng  Giám đốc Ngân hàng           

  (Đã ký)                   (Đã ký)                 ( Đã ký)                    (Đã ký)

Trên là bài viết giấy báo nợ là gì, nếu bạn đang học kế toán thì bạn cần tham khảo thêm để làm chuyên đề báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền được hiệu quả

Bài viết liên quan:

Nợ phải trả là gì  ?

⇒ Có nên lựa chọn dịch vụ kế toán thuế ?

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính