Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có được không


Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có được không là câu hỏi thắc mắc của nhiều các doanh nghiệp khi mới bắt đầu hoàn thành thủ tục thành lập công ty đối với các loại hình từ công ty tnhh hoặc công ty cổ phần, trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập thì các cổ đông phải làm thủ tục góp vốn điều lệ

Trong mọi tình huống doanh nghiệp lưu ý, khi cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền mặt thì cần phải lập biên bản thỏa thuận góp vốn doanh và kèm phiếu thu tiền có ký xác nhận đầy đủ của các bên để tránh xảy ra các rủi ro không đáng có, ngoài ra để có cẩn thận thì có thể lập hợp đồng góp vốn bằng cách thuê 1 bên công chứng vào

Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có được không

Câu trả lời:

Theo thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định:

góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có được không

Đối với cá nhân: Thì được phép góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Đối với doanh nghiệp, hoặc các tổ chức khác: Thì bắt buộc góp vốn điều lệ bằng chuyển khoản

Như vậy các cổ đông là cá nhân được phép góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Chứng từ cần có khi cá nhân góp vốn điều lệ bằng tiền mặt:

⇒ Phiếu thu mẫu 01-TT

⇒ Biên bản góp vốn

⇒ Bản kiểm kê tiền mặt (bảng kiểm đếm số lượng, loại tiền - NẾU CÓ)

Hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Nợ TK 111    - Xem thêm = > Tài khoản 111 theo thông tư 200

    Có TK 411    - Xem thêm = > Tài khoản 411 theo thông tư 200

Ví dụ: Ngày 02/01/2021 Nguyễn Văn A góp vốn điều lệ bằng tiền mặt (VNĐ) là 500.000.000 VNĐ vào công ty TNHH ABC

Căn cứ vào phiếu thu, kế toán hạch toán vào sổ nhật ký chung và các sổ liên quan:

Hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt như sau

Nợ TK 1111: 500.000.000 VND

   Có TK 4111:  500.000.000 VND

Từ đó ta hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt vào nhật ký chung như sau:

góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Trên là bài viết góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có được không ? Nếu bạn chưa biết gì vế toán có thể tham khảo khóa học kế toán thực hành online trên Excel của chúng tôi dạy bản chất lên sổ sách, lập báo cáo tài chính và các thủ tục kê khai làm báo cáo thuế

dịch vụ báo cáo tài chính