Hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng + ví dụ


Kế toán doanh thu từ hợp đồng xây dựng là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp xây dựng. Việc hiểu rõ về cách hoạch toán doanh thu từ các dự án xây dựng không chỉ giúp các doanh nghiệp xác định đúng lợi nhuận mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm và quy trình hoạch toán doanh thu từ hợp đồng xây dựng. Từ việc xác định thời điểm và phương pháp nhận diện doanh thu cho đến việc xử lý các yếu tố phát sinh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản và các bước thực hiện kế toán chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định.
Thông qua việc tập trung vào các quy định kế toán, các ví dụ thực tế và các trường hợp phức tạp, bài viết sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về cách thức hoạch toán doanh thu từ hợp đồng xây dựng một cách chính xác và hiệu quả.
 
hach-toan-doanh-thu-hop-dong-xay-dung

Hãy cùng nhau khám phá để hiểu rõ hơn về quá trình hoạch toán doanh thu từ các hợp đồng xây dựng và áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn kinh doanh một cách thành công.

Hướng dẫn Hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng

Đúng với quy trình kế toán cho doanh thu từ hợp đồng xây dựng, dưới đây là cách ghi sổ sách theo những giao dịch khác nhau:
Khi kết quả thực hiện hợp đồng được xác định và khách hàng xác nhận:
    Lập Hóa đơn GTGT dựa trên công việc đã hoàn thành và được khách hàng xác nhận:
    Nợ các tài khoản:
        TK 111 - Nguyên vật liệu
        TK 112 - Công cụ, dụng cụ
        TK 131 - Phải thu của khách hàng (nếu còn số tiền chưa thanh toán)
    Có các tài khoản:
        TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
        TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Khi nhận được khoản bồi thường:
    Nhận khoản bồi thường từ khách hàng hoặc bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng:
    Nếu có khoản bồi thường:
    Nợ các tài khoản:
        TK 111 - Nguyên vật liệu
        TK 112 - Công cụ, dụng cụ
        TK 131 - Phải thu của khách hàng (nếu còn số tiền chưa thanh toán)
    Có các tài khoản:
        TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
        TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Khi nhận thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng:
    Ghi nhận khi nhận thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng:
    Nếu nhận được thanh toán:
    Nợ các tài khoản:
        TK 111 - Nguyên vật liệu (nếu còn chi phí chưa thanh toán)
        TK 112 - Công cụ, dụng cụ (nếu còn chi phí chưa thanh toán)
    Có các tài khoản:
        TK 131 - Phải thu của khách hàng

Ví dụ Hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng

    Công ty ABC ký một hợp đồng xây dựng với khách hàng XYZ với giá trị hợp đồng là 1,000,000 đơn vị tiền tệ.
    Sau khi hoàn thành một phần của công việc, công ty ABC nhận được xác nhận từ khách hàng về việc hoàn thành 30% của dự án.
    Khách hàng đã thanh toán trước cho công ty ABC 300,000 đơn vị tiền tệ.
Ghi chép kế toán:
    Khi hoàn thành 30% công việc và được khách hàng xác nhận:
    Lập Hóa đơn GTGT với việc hoàn thành 30% công việc:
    Nợ các tài khoản:
        TK 111 - Nguyên vật liệu: 100,000 đơn vị tiền tệ
        TK 112 - Công cụ, dụng cụ: 50,000 đơn vị tiền tệ
    Có các tài khoản:
        TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 300,000 đơn vị tiền tệ
        TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (giả sử là 10%): 30,000 đơn vị tiền tệ
    Khi nhận được khoản thanh toán trước từ khách hàng:
    Ghi nhận khoản thanh toán trước từ khách hàng:
    Nợ các tài khoản:
        TK 131 - Phải thu của khách hàng: 300,000 đơn vị tiền tệ
    Có các tài khoản:
        TK 111 - Nguyên vật liệu (nếu còn chi phí chưa thanh toán)
        TK 112 - Công cụ, dụng cụ (nếu còn chi phí chưa thanh toán)
Đây chỉ là một ví dụ cơ bản và thực tế có thể phức tạp hơn tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể và quy định pháp luật kế toán cũng như thực tiễn của từng doanh nghiệp. 

KẾ TOÁN MINH VIỆT là đơn vị hàng đầu chuyên đào tạo thực chiến các khóa học kế toán xây dựng bạn có thể tham khảo thêm: khóa học kế toán xây dựng

Kết luận

Trong kế toán cho doanh thu từ hợp đồng xây dựng, các bước chính bao gồm:
    Khi công việc được hoàn thành và được khách hàng xác nhận: Lập Hóa đơn GTGT dựa trên công việc đã hoàn thành và được khách hàng xác nhận. Ghi nợ các tài khoản liên quan đến chi phí và phải thu từ khách hàng, và ghi có vào các tài khoản liên quan đến doanh thu và thuế GTGT phải nộp.
    Khi nhận được khoản bồi thường từ khách hàng hoặc bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng: Ghi nhận khoản bồi thường như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, và ghi có vào các tài khoản liên quan đến doanh thu và thuế GTGT phải nộp nếu có.
    Khi nhận thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng: Ghi nhận khoản thanh toán vào tài khoản phải thu của khách hàng.
Cần lưu ý rằng việc ghi sổ sách và kế toán cụ thể có thể phức tạp hơn dựa trên từng trường hợp cụ thể và yêu cầu của pháp luật kế toán. Việc tham khảo ý kiến từ người chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán luôn là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
dịch vụ báo cáo tài chính