Hệ thống tài chính là gì ?


Giả sử bạn đang cần tiền để mở một nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em giá rẻ nhưng lại không có đủ tiền để đưa nhà máy vào hoạt động. Xuân Minh có một khoản tiết kiệm lớn từ người nhà ở nước ngoài gửi về. Nếu bạn và Xuân Minh có thể gặp được nhau và Xuân Minh có thể cho bạn vay thì đồ chơi của bạn sẽ tới được tay các em nhỏ, Xuân Minh có thể có thu nhập trên số tiết kiệm của anh ta, bạn có thể giàu lên, và các em nhỏ thì có đồ chơi.

Xuất phát từ hoạt động tài chính theo nghĩa rộng là hoạt động quản lý tiền. Hoạt động tài chính liên quan đến việc quyết định huy động tiền từ đâu và làm gì với tiền huy động. Nghiên cứu về hoạt tài chính thương chia làm 3 nội dung: thị trường và các tổ chức tài chính, quản lý đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Tổng hợp các hoạt động này chính là hoạt động của hệ thống tài chính

Hệ thống tài chính là gì

Hệ thống tài chính bao gồm các thị trường tài chính (trái phiếu và cổ phiếu) và các trung gian tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm) có chức năng cơ bản là đưa những người có vốn và cần vốn lại với nhau và từ đó đồng vốn được chuyển cho người có khả năng sử dụng vốn tốt nhất.

Hệ thống tài chính cũng cho phép các chủ thể trong nền kinh tế, ví dụ như các cá nhân hay hộ gia đình lựa chọn thời điểm sử dụng thu nhập của họ để đem lại lợi ích lớn nhất.

Mô hình hệ thống tài chính trong nền kinh tế

hệ thống tài chính là gì

Ví dụ, An là một sinh viên mới ra trường và có được một việc làm có thu nhập tốt trong ngân hàng. An có thể quyết định là đi làm và tiết kiệm trong 30 năm để có đủ tiền để mua nhà riêng và mua ô tô riêng. Tuy nhiên, An cũng có thể có một lựa chọn thứ hai là vay ngân hàng để mua nhà và ô tô riêng ngay khi vừa ra trường, và sau 30 năm làm việc thì An cũng tích lũy đủ tiền để trả hết khoản nợ đó. Với hoạt động của hệ thống tài chính có thể làm cho An thực hiện được lựa chọn thứ hai dễ dàng và đem lại một cuộc sống tiện nghi hơn so với lựa chọn thứ nhất.

Trong hệ thống tài chính, chức năng chu chuyển vốn có thể được thực hiện thông qua hai con đường: tài chính trực tiếp (qua thị trường tài chính) và tài chính gián tiếp (qua các trung gian tài chính).

Cơ cấu hệ thống tài chính là gì

cơ cấu hệ thống hệ thống tài chính

Các tổ chức tài chính:

Các tổ chức tài chính trung gian là ngân hàng: gồm các NHTM

Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng: gồm các CTTC, CTBH, CTCK, các Quỹ đầu tư, các Quỹ tín dụng ND (Ngân hàng HTX)

Thị trường tài chính:

Hoạt động tài chính trực tiếp trên thị trường tài chính được thực hiện thông qua việc người cần vốn bán cho người có vốn các loại chứng khoán và các GTCT. VD: cổ phiếu, trái phiếu, …

Công cụ tài chính:

Là các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính;

- Công cụ Nợ:trái phiếu, CDs, thương phiếu, kỳ phiếu

- Công cụ Vốn chủ sở hữu: cổ phiếu

Cơ sở hạ tầng tài chính

Hệ thống luật pháp

Hệ thống giám sát

Hệ thống thông tin

Hệ thống thanh toán

Chức năng của hệ thống tài chính

Cung cấp các phương tiện thanh toán cho nền kinh tế, giúp cho các hoạt động kinh tế diễn ra hiệu quả hơn

Chu chuyển vốn từ người tiết kiệm tới người vay vốn.

San sẻ rủi ro, hạ thấp chi phí giao dịch và hạn chế vấn đề thông tin không cân xứng

Vai trò của hệ thống tài chính

Thúc đẩy nền kinh tế hoạt động với hiệu suất cao hơn

Quản lý Nhà nước đối với hệ thống tài chính

quản lý hệ thống tài chính

Nội dung quản lý

+ Quy định về vốn

+ Thanh tra giám sát

+ Bảo hiểm tiền gửi

Trên là bài viết hệ thống tài chính là gì, nếu bạn muốn tìm hiểu về đầu tư tài chính thì nên tìm hiểu về khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế, ngoài ra các bạn xem thêm bài tiếp theo: Ngân sách nhà nước là gì

dịch vụ báo cáo tài chính