​Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2024


Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 là một quá trình quan trọng mà mỗi cá nhân có thu nhập phải thực hiện hàng năm. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn và theo quy định giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý và đảm bảo sự minh bạch trong việc đóng góp thuế.
hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2024

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được quy định cụ thể theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Hồ sơ này được chia thành hai nhóm chính:

1. Hồ Sơ Khai Thuế Đối Với Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công:

- Tờ Khai Quyết Toán Thuế: Sử dụng mẫu số 02/QTT-TNCN theo Thông tư 80. Đây là bản tờ khai chính để trình bày thông tin liên quan đến thu nhập, thuế, giảm trừ gia cảnh, và các thông tin khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
- Phụ Lục Bảng Kê Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc: Sử dụng mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80. Trong phụ lục này, bạn cần cung cấp thông tin về người phụ thuộc (nếu có) để được giảm trừ gia cảnh.
- Các Chứng Từ Chứng Minh Số Thuế Đã Khấu Trừ, Đã Tạm Nộp Trong Năm, Số Thuế Đã Nộp Ở Nước Ngoài (Nếu Có): Các bản sao chứng từ này chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, và số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
- Giấy Chứng Nhận Khấu Trừ Thuế Hoặc Chứng Từ Ngân Hàng Đối Với Số Thuế Đã Nộp Ở Nước Ngoài (Nếu Có): Điều này bao gồm giấy chứng nhận mà cơ quan trả thu nhập cấp hoặc chứng từ từ ngân hàng.
- Bản Sao Các Hóa Đơn Chứng Từ Chứng Minh Khoản Đóng Góp Vào Quỹ Từ Thiện, Quỹ Nhân Đạo, Quỹ Khuyến Học (Nếu Có): Đây là các chứng từ liên quan đến các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo hoặc khuyến học mà bạn đã thực hiện.
- Tài Liệu Chứng Minh Số Tiền Đã Trả Của Đơn Vị, Tổ Chức Trả Thu Nhập Ở Nước Ngoài Đối Với Thu Nhập Từ Các Tổ Chức Quốc Tế, Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán và Thu Nhập Từ Nước Ngoài: Đây là tài liệu chứng minh số tiền bạn đã nhận được từ các tổ chức quốc tế hoặc các nước khác.

 2. Hồ Sơ Khai Thuế Của Tổ Chức, Cá Nhân Trả Tiền Lương, Tiền Công:

- Tờ Khai Thuyết Toán Thuế: Sử dụng mẫu số 05/QTT-TNCN theo Thông tư 80. Tờ khai này thường được sử dụng bởi các tổ chức hoặc cá nhân trả tiền lương, tiền công cho người lao động hoặc người làm việc.
- Phụ Lục Bảng Kê Chi Tiết Cá Nhân Thuộc Diện Tính Thuế Theo Biểu Lũy Tiến Từng Phần: Sử dụng mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80. Đây là phụ lục chứa thông tin chi tiết về thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu lũy tiến.
- Phụ Lục Bảng Kê Chi Tiết Cá Nhân Thuộc Diện Tính Thuế Theo Thuế Suất Toàn Phần: Sử dụng mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80. Phụ lục này chứa thông tin về thuế thu nhập cá nhân tính theo thuế suất toàn phần.
- Phụ Lục Bảng Kê Chi Tiết Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh: Sử dụng mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80. Phụ lục này chứa thông tin về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN 2023:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế 2019 và Công văn 636/TCT-DNNCN. Dưới đây là thời hạn nộp theo từng trường hợp:
- Nếu Bạn Là Tổ chức, Cá Nhân Trả Thu Nhập Khấu Trừ Thuế Đối Với Tiền Lương, Tiền Công: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là chậm nhất vào ngày 31/3/2023.
- Nếu Bạn Là Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công Trực Tiếp Và Tự Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là chậm nhất vào ngày 02/5/2023.
Lưu ý rằng, trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Để đảm bảo tính chính xác và tránh vi phạt, nên nộp hồ sơ trước ngày 30/4/2023.
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là một bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định thuế. Để thực hiện quyết toán thuế đúng thời hạn, bạn cần hiểu rõ hồ sơ cần thiết và thời hạn tương ứng với tình huống của mình. Việc thực hiện đúng và đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý và đảm bảo tuân thủ luật pháp thuế thu nhập cá nhân.
Bài trước:  Tiền tăng ca, làm ca đêm có tính thuế TNCN không
Trên Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2024 nếu bạn chưa biết gì về kế toán về khóa học kế toán thực hành thực tế do đội ngũ kế toán trưởng dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm với mức chi phí chỉ từ 500-1tr/tháng
Liên tục mở các khóa học tại các địa chỉ sau:
Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
dịch vụ báo cáo tài chính